Automatyczne dodawanie linków geometrii do Reference Set

Automatyczne dodawanie linków geometrii do Reference Set powoduje, iż w złożeniu pojawiają się obok geometrii części również utworzone w tej części kopie geometrii (Wave Geometry) pochodzące z innych plików. Najczęściej używamy linków geometrii (kopii) jako referencji pomocniczych – zatem nie są one potrzebne do wyświetlenia w złożeniu. Jak wyłączyć to ustawienie tak by linki nie będą dodawane automatycznie do nastaw referencyjnych (Reference Set).

wchodzimy do Menu:File>Utilities>Customer Defaults

(Menu:Plik>Narzędzia>Ustawienia domyślne użytkownika)

Przechodzimy do gałęzi Assembiles>Site Standards

odznaczamy opcję Include WAVE Linked Bodies

zapisujemy ustawienia i restartujemy NX

include-wave-linked-bodies

Dla administratora NX: można to zrobić na poziomie Site wtedy ustawienie dotyczyć będzie wszystkich klientów NX w firmie. W innym wypadku dla każdego komputera będzie trzeba zmienić to ustawienie