Blog

złożenie STEP jak zaimportować do jednego pliku PRT?

Listopad 27 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

Jeżeli plik STP został wyeksportowany jako złożenie to po otworzeniu go w NX zostanie utworzone złożenie w którym każda bryła będzie w oddzielnym komponencie. w niektórych przypadkach jednak chcielibyśmy mieć po zaimportowaniu do NX wszystkie geometrie w jednym pliku np. by móc je połączyć za pomocą operacji Boole’a. jak tego dokonać?


wykonaj następujące kroki:
1. utwórz nową część w NX
2. uruchom polecenie Menu:file>import>step… ( w zależności od potrzeb wybierz wersję)
3. wczytaj plik stp/step
4. wybierz opcję New Part
5. w polu Part File podaj nazwę nowej części i jej lokalizację na dysku
6. w grupie Options włącz Flattten Assembly
7. kliknij OK
8. po zakończeniu procesu translacji do NX otworz utworzony plik
poniżej film demonstracyjny

Więcej


Jak w tabeli dodać tolerancję do wymiaru?

Listopad 20 | kategoria: CAD, Konfiguracja | autor: Marcin 0 Komentarzy

NX posiada dużo formuł, które umożliwiają wprowadzenie niestandardowych układów w tabeli.

Taką formułę stanowi np. tolerancja górna i dolna przy wymiarze.

W celu wprowadzenia tolerancyjni należy wpisać formułę jak na poniższym rysunku:

 

Więcej