Blog

Wyzwanie z kropką w NX CAM

Listopad 10 | kategoria: CAM, Konfiguracja, Wiadomości | autor: Marcin Pruszewicz 0 Komentarzy

Powszechnie wiadomo, że standardowym separatorem dziesiętnym w NX CAM jest „ . ” (kropka), a w Solid Edge „,” (przecinek). Czasami może się zdarzać, że przy wpisywaniu wartości dziesiętnej w NX CAM mylimy klawisze kropki/przecinka co powoduje wpisywanie błędnych wartości…

Wiadomo jakie mogą być tego konsekwencje…

klawiatura

Więcej


Jak dodać obraz do tabelki

Listopad 4 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

Jak dodać obraz do tabelki np. kiedy chcemy wstawić obrazek z logiem lub symbolem jakiego nie ma w NX.

  1. zaznaczamy komórkę tabelki PKM
  2. z menu kontekstowego wybieramy Import>Image (rys.1)
  3. wskazujemy jpg

jpg2DRys.1

Komórka tabelki musi być na tyle duża by zmieścił się w niej cały obraz. W przeciwnym wypadku nie będzie widoczny.

Więcej