Blog

Podmiana modelu w złożeniu z automatycznym mapowaniem ścian.

Luty 27 | kategoria: CAD, CAM | autor: Marcin 0 Komentarzy

Często konstruktorzy form czy też programiści pracują na zewnętrznych modelach zaimportowanym z innego środowiska CAD. Przy takich modelach pojawia się problem gdy mamy ukończoną formę lub obróbkę a dostajemy nowy model po zmianach. Często taki stan rzeczy kończy się poprawieniem pewnego etapu konstruowania – poprawa operacji związanych z podziałem (w przypadku form) lub od nowa wskazywaniem ścian do obróbki ( w przypadku pisania programów CNC). Istnieje możliwość rozwiązania tego problemu (przynajmniej jego większej części) dzięki możliwości mapowania ścian.  Mapowanie ścian zaczyna się od automatycznego porównania modeli. W przypadku gdy ściany w modelu się pokrywają są oznaczone jako takie same. Dzięki temu uzyskujemy podmianę ścian z jednego modelu do drugiego. Po mapowaniu ścian wystarczy poprawić część operacji  lub obróbek.

Poniżej przykład podmiany modelu z mapowaniem ścian w przypadku obróbki.

Więcej


Wymiar referencyjny

Luty 25 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

Żeby zmienić na rysunku 2d wymiar na referencyjny trzeba wejść do do wymiaru poprzez dwukrotne kliknięcie a następnie włączyć opcję reference dimension (rys.1).
user_role1Rys.1

Dla wymiaru z symbolem np. wymiar średnicowy możemy dodatkowo określić czy symbol ma być ujęty w nawiasach (rys.3). Domyślna opcja umieszcza symbol poza nawiasami (rys.2)
user_role1Rys.2

Żeby symbol został ujęty w nawiasach należy wejśc do ustawień tego wymiaru (Settings) – np: kliknij ikonę z niebieską literą A. Z listy po lewej stronie okna Settings wybierz Reference. Opcję Include zmień na Prefix (rys.3)

user_role1Rys.3

Więcej