CAD

złożenie STEP jak zaimportować do jednego pliku PRT?

Listopad 27 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

Jeżeli plik STP został wyeksportowany jako złożenie to po otworzeniu go w NX zostanie utworzone złożenie w którym każda bryła będzie w oddzielnym komponencie. w niektórych przypadkach jednak chcielibyśmy mieć po zaimportowaniu do NX wszystkie geometrie w jednym pliku np. by móc je połączyć za pomocą operacji Boole’a. jak tego dokonać?


wykonaj następujące kroki:
1. utwórz nową część w NX
2. uruchom polecenie Menu:file>import>step… ( w zależności od potrzeb wybierz wersję)
3. wczytaj plik stp/step
4. wybierz opcję New Part
5. w polu Part File podaj nazwę nowej części i jej lokalizację na dysku
6. w grupie Options włącz Flattten Assembly
7. kliknij OK
8. po zakończeniu procesu translacji do NX otworz utworzony plik
poniżej film demonstracyjny

Więcej


Jak w tabeli dodać tolerancję do wymiaru?

Listopad 20 | kategoria: CAD, Konfiguracja | autor: Marcin 0 Komentarzy

NX posiada dużo formuł, które umożliwiają wprowadzenie niestandardowych układów w tabeli.

Taką formułę stanowi np. tolerancja górna i dolna przy wymiarze.

W celu wprowadzenia tolerancyjni należy wpisać formułę jak na poniższym rysunku:

 

Więcej


Jak zmienić tolerancję wczytywania pliku STEP ?

Październik 29 | kategoria: CAD, CAM, Wiadomości | autor: Krzysztof Grabek 0 Komentarzy

Gdy importujemy plik *.step do NX, program wykorzystuje gotowe szablony plików *.prt. Dlatego podczas wczytywania plików *.step nie ma możliwości sterowania tolerancją.

Więcej


Jak przenieść rysunek płaski z wnętrza pliku do trybu Master Model?

Marzec 14 | kategoria: CAD | autor: Marcin 0 Komentarzy

NX umożliwia tworzenie rysunku płaskiego (dokumentacji) w dwóch wariantach:

 • Drafting wewnątrz pliku (metoda Self Contained)
 • Drafting na zewnątrz pliku (metoda Master Model)

Często pojawia się pytanie: „Czy można zmienić tryb pracy po wykonaniu rysunku?”. Jest taka możliwość. Po wykonaniu konwertowania dalej będziemy mieli w pełni powiązany rysunek z modelem. Rysunek będzie mógł  być zapisywany w różnych wersjach.

Procedura eksportowania:

 1. Otwórz plik z rysunkiem płaskim
 2. Z menu wybierz File-Export-Part
 3. Zaznacz New i wprowadź nazwę po wyborze Specify Part
 4. Wybierz Class Selection i zaznacz arkusz, który chcesz eksportować
 5. Kliknij OK

 

Poniżej film przedstawiający powyższe kroki:

Więcej


Konfiguracja NX Mold Wizard (Rapid Mold)

Luty 6 | kategoria: CAD, Mold Wizard, Wiadomości | autor: Krzysztof Grabek 0 Komentarzy

Obecnie na polskim rynku istnieje kilkanaście programów wspomagających pracę inżynierską w zakresie tworzenia modeli przestrzennych (3D). Większość systemów umożliwia standardowe tworzenie konstrukcji  bez wykorzystania autoryzacji pewnych powtarzalnych procesów. Doskonałym przykładem takich konstrukcji są formy wtryskowe. W  przypadku tego rodzaju narzędzi nieliczne systemy zawierają specjalistyczne moduły przyspieszające pracę. Do takich systemów należy NX (poprzednia nazwa Unigraphics), który dzięki poleceniom występującym w NX  Mold Wizard skraca  o połowę czas wykonywania narzędzi w porównaniu z tradycyjnym modelowaniem. Mold Wizard automatyzuje większość prac konstrukcyjnych.

01_610X212

Rys.1. Widok polecenia do generowania korpusu oraz wygenerowany korpus z ustawionymi wielościami elementów znormalizowanych. Czas generowania korpusu jak wyżej zajmuje niespełna 20 minut.

Więcej


Analizy wspomagające wycenę form wtryskowych

Grudzień 2 | kategoria: CAD, Wiadomości | autor: Marcin 0 Komentarzy

      NX (poprzednia nazwa Unigraphics) jest specjalistycznym narzędziem wspomagającym projektowanie i wytwarzanie wyrobów oraz narzędzi. Posiada szereg modułów niemal ze wszystkich gałęzi przemysłu . W ostatnich latach można zauważyć znaczny rozwój branży tworzyw sztucznych.  Szacuje się, że na przestrzeni lat produkcja tworzyw będzie ciągle dynamicznie rosnąć. Siemens w odpowiedzi na rozwój tej branży systematycznie dodaje nowe narzędzia wspomagające projektowanie i weryfikuję modeli (form). Dzięki temu znacznie usprawnia się konstrukcję i prowadzenie wycen form wtryskowych.

9Rys.1. Widok formy wtryskowej zawierającej płytę pośrednią.

W dobie szybkiego rozwoju producenci wyrobów z tworzyw sztucznych oczekują szybkiego wykonania modeli oraz narzędzi do ich produkcji. Model wypraski musi posiadać zarówno walory estetyczne, które przyciągają klientów, jak i użytkowe. Ponadto formy na takie detale mają  być jak najprostsze, niezawodne oraz tanie w wykonaniu i eksploatacji. Często kompromis miedzy ceną narzędzia a odpowiednim modelem, który komplikuje wykonanie formy, jest trudny do osiągnięcia. Co jest przyczyną takiego stanu rzeczy? Najczęściej brak znajomości zasad odformowania modeli. Projektanci wyrobów zazwyczaj skupiają się na kształcie modelu, a nie na jego poprawności technologicznej. Dodatkowo kolejnym aspektem wpływającym na cenę formy są zmiany, wynikające z błędnie wykonanego detalu.

Producenci narzędzi często borykają się z problemem błędnych wycen form co może doprowadzić do strat. Zbyt duża cena spowoduje utratę klienta natomiast zbyt niska cena może spowodować straty. W skład błędnej wyceny formy może wchodzić niedoszacowany czas na konstrukcję, niewychwycenie miejsc do formowania przez suwaki, wkładki skośne, krzywki itp. Jeżeli nie zauważymy szeregu podcięć to nie będziemy mogli poprawnie przewidzieć gabarytu narzędzia.  NX wychodzi na przeciw oczekiwaniom konstruktorów wyceniających formę. Wprowadza szereg narzędzi weryfikujących detal. Do najczęściej przeprowadzanych analiz modelu można zaliczyć: analizę kątową (pochyleń), analizę podcięć, analizę grubości, analizę wtrysku, analizę regionów, analizę jakości modelu.

Analiza kątowa

Jest to podstawowa analiza, jaką konstruktor powinien wykonać na wstępie po otrzymaniu modelu. Pozwala ona wizualnie odszukać ścianki,   dla których kąt nie został naniesiony (ścinaki pionowe). Ponadto pozwala sprawdzić kąt na ściankach, na których ma zostać wykonana faktura. Zbyt mały kąt może spowodować rysowanie wypraski podczas uwalniania z formy. Oczywiście konstruktor musi posiadać wiedzę o zalecanej wartości kąta dla danej faktury. Analizę kątową w NX można wykonać na kilka sposobów. Pierwszy sposób to określenie kątów na podstawie mapy kolorów (rys.2).  Mapa kolorów przy skomplikowanych modelach jest niewystarczająca, gdyż wizualne przeglądanie detalu nie pozwoli zauważyć wszystkich ścianek o niewłaściwym kolorze.

2

Rys.2. Mapa kolorów obrazująca kąt pochylenia ścianek względem kierunku formowania.

Bardziej precyzyjną analizą jest analiza z wykorzystaniem narzędzi HD3D, umożliwiająca przypisanie odnośnika do każdej ścianki, która nie spełnia założeń konstrukcyjnych (rys.3).

Analiza podcięć

Jako podcięcia należy rozumieć miejsca na modelu, których nie  da się odformować góra-dół. W takim przypadku niezbędne są dodatkowe elementy ruchome, umożliwiające uwolnienie wypraski. Do podcięć można także zaliczyć miejsca, w których konstruktor popełnił błąd i pochylił ściankę w niewłaściwą stronę. Analizę podcięć wykonujemy z użyciem narzędzi HD3D (rys.3). Konstruktor wyceniający formę nie pominie żadnego zaczepu oraz błędnie pochylonej ścianki. Wychwycenie błędnego modelu pozwoli przewidzieć czas potrzebny konstruktorowi na jego poprawę.

3

Rys.3. Analiza podcięć z wykorzystaniem narzędzi HD3D.

Analiza grubości

Analiza grubości stanowi równie istotne zagadnienie. Umożliwia oszacowanie grubości modelu. Pozwala  wychwycić miejsca o nadmiernych pocienieniach lub pogrubieniach (tzw. węzły cieplne (rys.4)).  W miejscu pogrubień mogą pojawić się wciągi, czyli zapadnięcia ścianek, natomiast w miejscu pocienień tworzywo może nie dopłynąć. Ponadto analizę można wykorzystać do badania poprawnie nadanej grubości żeber. Żebro o grubości głównej ścianki detalu  spowoduje zapadnięcie się owej ścianki. Wykorzystując możliwość wprowadzania zakresów, można przypisać zalecany przedział dla żeber np. 0.5-0.6 grubości głównej ścianki. Każda ścianka o niepoprawnej grubości wykryta przed wykonaniem narzędzia nie wymaga nakładu finansowego przy wprowadzaniu zmian. Jeżeli ścianki modelu są bardzo cienkie to od razu wiemy, że będą występować duże ciśnienia, które mogą spowodować ugięcie płyt. Z tego względu będzie trzeba zastosować grubsze płyty i dodatkowe podpory.

4

Rys.4. Badanie grubości detalu podając zakres (przedział grubości).

Analiza wtrysku

Niniejsza analiza (rys.5) na wstępie pozwoli oszacować liczbę miejsc wtrysku. Jest to bardzo ważne jeżeli wtrysk ma być bezpośrednio w detal za pomocą układów gorąco-kanałowych (dysze, rozdzielacze). Każdy konstruktor ma świadomość, że każda dodatkowa dysza w zależności od materiału, gabarytu i producenta to koszt od około 4 tys. zł. W przypadku form wielogniazdowych pomyłka w tym zakresie może podrożyć formę o kilkadziesiąt tys. zł.  Dodatkowo można przewidzieć linie łączenia oraz pułapki powietrzne. Dzięki temu już na wstępnie mamy informacje o problematycznych miejscach i możemy założyć dodatkowy czas konstrukcji na ich usunięcie.

5Rys.5. Analiza wtrysku.

Analiza regionów

Analiza umożliwia automatyczne wykrycie ścianek w wybranych przedziałach kątowych oraz automatyczne naniesienie kolorów na detal wg przyjętych zakresów (rys.6). Dzięki takiej funkcjonalności można wykonać dokumentację z zaznaczonymi miejscami, w których trzeba wykonać suwaki, skosy lub dokonać zmian kąta. Dodatkowo wyszukamy ścianki o zbyt małym kącie lub jego braku. Pozostała funkcjonalność to możliwość wykrycia ścianek, które należą jednocześnie do stempla i matrycy (zmienny kąt ścianki z dodatniego na ujemy). W takim przypadku wiemy, że na tej ściance będzie występował podział i pozostanie ślad. Jeżeli jest to powierzchnia widoczna i ślady na niej są  niedopuszczalne to trzeba zastosować mechanizm uwalniania np. suwak.

6

Rys.6. Analiza regionów

Analiza Jakości modelu

Jest analizą jaką konstruktor wyceniający formę powinien wykonać przed określeniem czasu konstrukcji, jeżeli wykonujemy tylko dokumentację. Analiza pozwala na wychwycenie błędów geometrycznych wynikających np. z błędnie przyjętej tolerancji modelowania. Jeżeli model był wykonany niedbale i posiada wiele wad to zanim będziemy go wykorzystywać w narzędziu to musimy go naprawić. Poprawa modelu w skrajnych przypadkach może potrwać kilka dni. Dzięki tej wiedzy możemy zwiększyć czas potrzebny na konstruowanie lub ustalić, że błędy mają zostać naprawione przez zamawiającego dokumentację.

Wstawienie korpusu

Koncepcyjne wykorzystanie narzędzia do wstawiania korpusów form i planowania rozmieszczenia gniazd pozwoli w kilka minut oszacować gabaryt formy. Jest to bardzo ważne gdyż często zamawiający narzędzie przyjmują znacznie mniejsze wtryskarki uwzględniając wyłącznie gabaryt detalu czy wagę. Przez to konstruktor musi „odchudzać” konstrukcję a co za tym idzie zmniejszać jej sztywność. Może to doprowadzić do licznych wypływek lub w skrajnych przypadkach do zakleszczenia formy. Dzięki takiej wiedzy możemy z klientem ustalić większy gabaryt np. ze względu na występujące suwaki.

7

Rys.7. Wstawianie korpusu

 

Podsumowanie

W niniejszym artykule zostały opisane tylko niektóre z ważniejszych narzędzi wspomagających wycenę. Należy pamiętać, że opisane narzędzia bez odpowiedniej wiedzy konstrukcyjnej nie pomogą poprawnie wycenić formy. W połączeniu z wykwalifikowanym konstruktorem pozwalają szybciej wykonać wycenę i uniknąć niedopatrzeń. Przy skomplikowanych modelach praktycznie bez powyżej opisanych narzędzi nie jesteśmy w stanie szybko i bezbłędnie wykonać wyceny formy.

Więcej


Jak dodać imadło do biblioteki Reuse Library.

Listopad 25 | kategoria: CAD | autor: Marcin 0 Komentarzy

Biblioteka Reuse Library ma szerokie zastosowanie. Umożliwia szybką adaptację części do środowiska NX bez potrzeby jej modelowania. Można wykorzystać standardowy format np. stp.

Więcej


Jak zmienić płaszczyznę szkicu

Styczeń 13 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

Czy chcemy przenieść na inny Datum Plane (płaszczyzna konstrukcyjna) czy Face (ścianka powierzchni lub bryły) procedura jest taka sama. Należy przeedytować cechę szkicu w historii modelu wykorzystując polecenie Edit Parameters i Reattach.

edsk1edsk5

Więcej


NX CAM – analizy modelu

Styczeń 11 | kategoria: CAD, CAM, Wiadomości | autor: Marcin 0 Komentarzy

Większość programistów rozpoczyna pracę od razu od doboru strategii obróbki oraz operacji. Rzadko kto korzysta z analiz, które mogą na samym początku zaoszczędzić dużo czasu. Analizy pomogą  ocenić potrzebne narzędzia, odszukać miejsca w których nie da się obrobić bez przemocowania detalu itd.

Więcej


Konfiguracja systemu pod własny profil firmy. Czy warto poświęcać czas na stworzenie niestandardowej konfiguracji NX Mold Wizard?

Grudzień 22 | kategoria: CAD | autor: Marcin 0 Komentarzy

NX (poprzednia nazwa Unigraphics) to oprogramowanie firmy Siemens PLM Software. Znajduje się w światowej czołówce programów wspomagających pracę inżynierów. Dzięki silnym narzędziom służącym do modelowania, obróbki oraz obliczeń, NX pozwala na wykonanie wszystkich niezbędnych etapów umożliwiających uzyskanie gotowego wyrobu. W NX bardzo duży nacisk postawiono na automatyzację procesów projektowania i wytwarzania narzędzi. Jako narzędzia w tym kontekście mamy na myśli formy wtryskowe, wykrojniki wielotaktowe, tłoczniki do głębokiego tłoczenia itp.

Więcej


Jak dodać obraz do tabelki

Listopad 4 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

Jak dodać obraz do tabelki np. kiedy chcemy wstawić obrazek z logiem lub symbolem jakiego nie ma w NX.

 1. zaznaczamy komórkę tabelki PKM
 2. z menu kontekstowego wybieramy Import>Image (rys.1)
 3. wskazujemy jpg

jpg2DRys.1

Komórka tabelki musi być na tyle duża by zmieścił się w niej cały obraz. W przeciwnym wypadku nie będzie widoczny.

Więcej


Jak usunąć z listy części komponent

Listopad 3 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

Jak usunąć z listy części komponent by nie pojawiał się na żadnej liście części w żadnym złożeniu. Jeżeli chcemy wyrzucić z listy części pliki podzłożeń możemy oczywiście zmienić poziom listy części (rys.1) i wyświetlić tylko części (rys.2)

pl1Rys.1

pl2Rys.2

Jednak w sytuacji kiedy chcemy by jeden lub kilka wybranych komponentów było ignorowanych przy tworzeniu listy części musimy posłużyć się innym rozwiązaniem

 1. Otwieramy plik który ma być ignorowany w liście części (polecenie Make Displayed Part w złożeniu)
 2. Wchodzimy do okna atrybutów np przez File>Properties
 3. W oknie Attributes wskazujemy atrybut PLIST_IGNORE_MEMBER (rys.3)
 4. Klikamy OK
 5. Wracamy do złożenia – lista części jest automatycznie aktualizowana. ten komponent nie pojawi się na liście części w żadnym złożeniu

pl3Rys.3

jak usunąć ignorowanie komponentu?

 1. Otwieramy plik który jest ignorowany
 2. Wchodzimy do okna atrybutów np przez File>Properties
 3. W oknie Attributes wskazujemy atrybut PLIST_IGNORE_MEMBER
 4. Klikamy ikonę Delete (rys.4)
 5. klikamy OK
 6. wracamy do złożenia – komponent pojawia się na liści

pl4Rys.4

Zwróćcie uwagę iż nie wpisujemy nic w polu Value atrybutu. Nie posiada on wartości. Po prostu albo jest albo go nie ma.

Więcej


Jak załadować Role (ustawienie ikon) w NX 10?

Październik 21 | kategoria: CAD, Konfiguracja | autor: Marcin 0 Komentarzy

Istnieje kilka sposobów załadowania ustawionych ikon z poprzednich wersji NX. Poniżej opisana została jedna  z metod.

 1. Rozwiń zakładkę Roles znajdującą się w bocznym pasku z lewej strony ekranu.
 2. Kliknij PPM na pustym polu zakładki i wybierz New Palette.
 3. Kliknij ponownie PPM na nowo utworzoną paletę i wybierz New entry-Role.
 4. Wskaż plik z rozszerzeniem mtx (np. myrole.mtx).
 5. Kliknij OK.
 6. W celu wczytania roli kliknij LPM na pozycję w nowo utworzonej palecie.

Poniżej film instruktażowy.

Więcej


jak utworzyć szablon z grupy cech lub bryły

Październik 9 | kategoria: CAD, Konfiguracja | autor: Aen 0 Komentarzy

Film już został dodany na stronę!
Chcemy fragment geometrii (kilka cech tworzących tą geometrię) lub całą bryłę/powierzchnię wykorzystać wielokrotnie tworząc nowe modele. Importować za każdym razem moglibyśmy w przypadku całej bryły, ale nie sprawdzi się to w przypadku kilku wybranych cech tworzących fragment geometrii. do tego celu o wiele lepszym pomysłem jest wykorzystanie Reuse Library.

RL1Rys.1

 1. Tworzymy geometrię. Na filmie utworzono CSYS, szkic na tym układzie odniesienia, 2 wyciągniecia oraz operację boole’a łączącą bryły z modelem głównym
 2. W oknie Reuse Library tworzymy własny katalog –  z menu kontekstowego wybieramy New Folder
 3. Klikamy PKM na wybranym folderze i wybieramy z menu kontekstowego polecenie Define Reusable (rys.2)

RL2Rys.2

4. Ustawiamy typ obiektu np. Feature by wybrać grupę cech

5. W oknie Part Navigator wskazujemy cechy. Jeżeli w trakcie wstawiania chcemy mieć możliwość wybierania orientacji lub położenia najlepiej nie wybierać cech bazujących. Na tym przykładzie (patrz film) nie wskazano cechy CSYS która była cechą bazową dla geometrii dodanej do biblioteki. Dzięki temu program zapyta się o położenie przy wstawieniu

6. Wpisujemy swoją nazwę szablonu i nazwę pliku z szablonem

7. W grupie Preview Image tworzymy obrazek podglądu. Opcja Region pozwala nam zdefiniować obrazek podglądu z wybranego fragmentu okna graficznego NX.

8. Klikamy OK by utworzyć szablon

By z niego skorzystać wystarczy przeciągnąć go z okna Member Select do okna graficznego (rys.1). NX zapyta o brakujące referencje (rys.3). W tym przykładzie – układ odniesienia który możemy sami utworzyć (strzałka) lub wskazać istniejący. drugą referencją jest wskazanie obiektu docelowego dla operacji Boole’a

Więcej


jak wyświetlić jednostki calowe i metryczne na szkicu

Wrzesień 30 | kategoria: CAD, Konfiguracja | autor: Aen 0 Komentarzy

Oczywiście chcemy mieć jednocześnie wyświetlane jednostki calowe i metryczne. Poniższy opis dotyczy sytuacji kiedy w otwartym pliku chcemy zmienić ustawienia. Jeżeli wszystkie nowe pliki mają mieć włączone Dual Dimension należy to zrobić w plikach szablonów. Jak edytować pliki szablonów? opis tutaj: http://nxcad.pl/jak-zrobic-wlasna-formatke-w-nx/. Plik szablonu model będzie miał w nazwie ‚model’

 1. Zmieniamy ustawienia szkicu – wybierz polecenie Menu:Preferences>Drafting
 2. Włącz opcję Show Dual Dimension (rys.1) i zmień ustawienia stylu jeśli to konieczne

dualdim1Rys.1

3. Utwórz szkic i dodaj wymiary (jeżeli NX utworzył Auto Dimension zamień je na Driving Dimension). Domyślnie styl wyświetlania wymiarów w szkicu ustawiony jest na Expression – wyświetlana jest nazwa wyrażenia i wartośc np p10=15. Przy tym ustawieniu Dual Dimension nie jest obsługiwane. należy zmienić wyświetlanie.

4. Zakończ szkic

5. Wybierz polecenie Menu:Preferences>Sketch

6. Ustaw opcję Dimension Label na Value (rys.2)

dualdimRys.2

7. Utwórz nowy szkic i dodaj wymiary. wszystkie wymiary (driving, reference, auto) będą miały wyświetlane podwójne jednostki (rys.3)

dualdim21Rys.3

To ustawienie nie wpływa na istniejące szkice. Jak w istniejącym szkicu wyświetlić wymiary w mm i in?

9. Wejdź do wcześniej utworzonego szkicu

10. W oknie Part Navigator kliknij PKM na aktywny szkic (rys.4)

dualdim3Rys.4

11. Z menu kontekstowego wybierz polecenie Settings

12.Ustaw opcję Dimension Label na Value

Więcej


Jak zmienić rozmiar widoku typu szczegół?

Wrzesień 24 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

Czyli np. przesunąć w inne miejsce lub zmienić skalę, etykietę czy styl wyświetlania.

szcz1Rys.1

 1. kliknąć LKM na obwiednię widoku szczegółowego
 2. z paska wybrać polecenie Edit (rys.2)

szcz2aRys.2

można również użyć gestu menu radialnego

szcz1aRys.3

3. NX otworzy okno w którym można zmienić ustawienia stylu, skalę, etykiety itd

4. na widoku źródłowym zostaną wyświetlone 2 uchwyty: większy (czerwona strzałka) służy do zmiany położenia, mniejszy (niebieska strzałka) do zmiany rozmiaru

szcz3Rys.4

5. przeciągnąć uchwyty w odpowiednie miejsce

6. ŚKM zamknąć okno

7. zaktualizować widok szczegółu

Więcej


Jak odszukać zaznaczony komponent w nawigatorze złożeń?

Wrzesień 1 | kategoria: CAD | autor: Marcin 0 Komentarzy

Pracując na dużym złożeniu posiadającym kilka tysięcy części  i zbudowanym z wielu podłożeń często mamy problem z odszukaniem części zaznaczonej w oknie graficznym.

Przykładowo zaznaczając jedną część chcę uzyskać uzyskać podgląd jej umiejscowienia w drzewie złożenia. Większość użytkowników rozwija wszystkie poziomy, a następnie przewijając drzewo  wizualnie szuka zaznaczonego elementu.  Pochłania to dużo czasu.

Istnieje dużo szybsza metoda opisana poniżej:

Więcej


Jak szybko zmienić liczbę wyświetlanych miejsc po przecinku w NX10 (Drafting)?

Sierpień 31 | kategoria: CAD | autor: Marcin 0 Komentarzy

W NX 10 (MR2) dodano szybki sposób zmiany liczby miejsc po przecinku dla wymiaru ( Drafting).

Podczas wymiarowania wystarczy kliknąć przycisk Alt oraz numer na klawiaturze określający liczbę miejsc wyświetlanych po przecinku.

przecinek

Więcej


Jak dodać pionowy arkusz w Draftingu?

Sierpień 18 | kategoria: CAD | autor: Marcin 0 Komentarzy

W NX format A4 domyślnie występuje jako arkusz poziomy. W celu dodania pustego arkusza skazi jesteśmy na ręczę wpisywanie wymiarów.

W ustawieniach globalnych NX można dodać nowy wymiar arkusza jako standardowy, oraz określić jego nazwę, która będzie wyświetlana.

Więcej


Ustawienia globalne rysunku płaskiego (Drafting)

Lipiec 23 | kategoria: CAD, Konfiguracja | autor: Marcin 0 Komentarzy

Istnieje kilka sposobów zmiany ustawień dla rysunku płaskiego. Poniżej został opisany sposób umożliwiający wczytanie ustawień do wcześniej utworzonych modeli. Dzięki temu na już istniejących rysunkach można wczytać inne ustawienia.

W celu ustawienia stylu wymiarów, czcionek, strzałek itd. wyświetlanych na płaskim rysunku należy wykonać dwa poniższe punkty:

1. Zapisywanie ustawień globalnych:

1.2. Z menu wybierz File-Utilities-Customer Defaults.

1.3. Przejdź do zakładki Drafting i wybierz Customize Standard.

Drafting Standard

1.4. Odszukaj interesujące cię ustawienia  i dokonaj zmian.

1.5. Zapisz ustawienia wybierając Save As.

Drafting Standard Save As

1.6 Wpis nazwę ISO_moje_ustawienia.

Save As Name

1.7. Kliknij OK.

1.8. Wyjdź z okna, następnie zatwierdź wprowadzone zmiany klikając OK.

1.9. Uruchom ponownie NX.

Uwaga!!!

Pamiętaj, że zamykany NX ma być jedynym uruchomionym. Jeżeli w tle są inne NX-y zamknij je przed zamknięciem sesji, w której były wprowadzane ustawienia.

 

2. Wczytywanie ustawień do szablonu.

2.1. Otwórz plik szablonu z rysunkiem płaskim np. …\Siemens\NX 9.0\UGII\templates\ Drawing-A3-Size2D-template.prt.

2.2. Z menu wybierz Menu-Preferences-Drafting.

2.3. W grupie Inherit ustaw Customer Defoults i kliknij Load From Settings Source.

Drafting Preferences

2.4. Kiknij OK.

2.5. Zapisz szablon.

2.6. Operację wczytywania powtórz dla pozostałych szablonów.

 

 

Więcej


Jak dodać kolumnę wyświetlająca atrybuty części w Assembly Navigator?

Lipiec 16 | kategoria: CAD, Konfiguracja | autor: Marcin 0 Komentarzy

Za  pomocą atrybutów części, sprawnie zarządzamy złożeniem. Nadając własny numer oraz dodatkową nazwę w szybki sposób można odszukać pożądana pozycje, umieścić ją w zestawieniu oraz na rysunku wykonawczym.

Procedura dodawania i wyświetlania atrybutu z poziomu złożenia (NX9.0):

1. Dodaj atrybuty do części:

1.1. Kliknij PPM na cześć w złożeniu i wybierz Properties.

1.2. W polu grupie Contex zmień Apply to na Part.

1.3. Wprowadź kolejno atrybut NR=1 oraz atrybut NAZWA=Część 1

NX properties

 

1.4. Procedurę powtórz dla kolejnych części wpisując inną nazwę i numer.

2. Wyświetl dodatkowe kolumny:

2.1. Kliknij PPM na Descriptive Part Name i wybierz Columns Cofigure.

2.2. Przejdź do grupy Columns i odznacz wszystkie pozycje.

2.3. W dolnym polu wpisz NR i kliknij Enter.

2.4. Operację powtórz dla atrybutu Nazwa.

NX Szkolenia

3. Rozszerz drzewo nawigatora, a zobaczysz efekt jak niżej:

NAVIGATOR NX Szkolenia

4. Dodatkowe informacje na temat atrybutów  znajdziesz na stronach:

http://nxcad.pl/pomiar-masy-i-jej-wyswietlenie-w-tabeli-zlozenia/

http://nxcad.pl/konfiguracja-listy-czesci-parts-list/

http://nxcad.pl/tag/drawing/

 

Więcej


Jak zmieniać kolor bryły za pomocą parametru (expressions)?

Czerwiec 23 | kategoria: CAD | autor: Marcin 0 Komentarzy

Tworząc elementy standardowe możemy z góry przypisać kolor bryle, który będzie sterowany parametrem. Dzięki temu w zależności od rozmiaru bryły może zmieniać się kolor.

Więcej


Gdzie ustawić liczbę miejsc po przecinku wyświetlanych w oknie informacji?

Czerwiec 18 | kategoria: CAD | autor: Marcin 0 Komentarzy

W NX domyślnie jest wyświetlanych 9 miejsc po przecinku w oknie informacji (np w oknach pomiarowych) rys.1.

Information_1

Rys.1

Można zmienić liczbę miejsc wyświetlanych po przecinku. W tym celu należy wybrać Menu-Preferences-User Interface a następnie zmienić w zakładce General parametr  Information Window (rys.2).

Information_2

Rys.2

Po przeprowadzeniu powyższych czynności ponownie wyświetlając okno informacji uzyskamy efekt jak niżej (rys.3)

Information_3

Rys.3

Więcej


Pakowanie komponentów w strukturze złożenia

Maj 25 | kategoria: CAD | autor: Marcin 0 Komentarzy

Od NX 9.0 elementy powtarzające się w złożeniu są automatycznie grupowane w jedną pozycję.

Więcej


Section View

Maj 6 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

W wersji polskiej Przekrój widoku. Umożliwia wyświetlenie modelu lub złożenia ograniczonego płaszczyzną, dwoma płaszczyznami lub prostopadłościanem (rys.1)

sect1Rys.1

Za pomocą uchwytów dynamicznego układu współrzędnych możemy go łatwo spozycjonować (rys.2)

sect2Rys.2

Opcja alternatywnej płaszczyzny pozwala szybko zobaczyć przekrój w innej płaszczyźnie w tym samym położeniu dynamicznego układu (rys.3)

sect3Rys.3

Cap Settings (Powierzchnia zamknięcia) – włączenie opcji wypełni przekrojoną bryłę wybranym kolorem (opcjia Specify Color) lub kolorem bryły (Body Color). W przypadku przekroju przez zamknięty obiekt typu powierzchnia (Sheet Body) program nie wypełni przekroju  (rys.4)

sect4Rys.4

Jeśli chcemy wyświetlić krzywe w płaszczyźnie przecięcia należy włączyć opcję Show Section Curves (Pokaż podgląd krzywych) (rys.5)

sect52Rys.5

Po kliknięciu OK program nadal będzie wyświetlał widok przekroju. Natomiast nie są widoczne krzywe przekroju. By je wyświetlic należy w oknie Assembly Navigator zaznaczyć odpowiedni (rys.6)

sect6Rys.6

Jeśli chcesz wyłączyć widok przekroju wyłącz ikonę Clip Section (rys.7). Ponowne kliknięcie tej ikony przywróci widok przekroju.

sect7Rys.7

Narzędzia Section View i Clip Section są dostępne (od NX 9) spod kursora. Wystarczy w dowolnym pustym miejscu okna graficznego kliknąć LKM by wyświetlić pasek skrótów na którym znajdują się oba polecenia (rys.8)

sect8

Więcej


szyk cechy

Maj 4 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

Polecenie Pattern Feature (szyk cechy) tworzy nową cechę z już istniejącej. Należy pamiętać że cecha ta generuje bardzo dużo informacji w przypadku wykonywania dużej liczby geometrii na złożonych ściankach (rys.1 – wyobraź sobie 600 obiektów z których każdy musi zaadoptować zaokrąglenie do innego kształtu). Skutkiem tego może być długi czas aktualizacji cechy, znacznie więcej zasobów systemu operacyjnego przeznaczonych do kalkulacji takiej geometri  oraz duży rozmiar pliku.

pattern1

Rys.1

By zmniejszyć czas aktualizacji oraz wielkośc zasobów systemu „pożartych” przez taki szyk zawsze używaj metody Simple (rys.2).

pattern2Rys.2

Jeżeli NX poinformuje cię iż powinieneś wybrać metodę Variational lub jeżeli po utowrzeniu szyku nie jesteś zadowolony z efektów ustaw metodę na Variational zamiast Simple. Pamiętaj iż niektóre cechy nie zezwalają na zmianę metody po utworzeniu szyku np. jawna operacja Boole’a. W takim wypadku musisz usunąć cechę Pattern lub zastąpić ją inną (Replace Feature).

Oczywiście można skorzystać z polecenia Pattern Face (szyk ścianki). Jaka jest zatem przewaga szyku cechy? W przypadku pojawienia się nowej ścianki w wyniku zmiany cechy referencyjnej szyk ścianki wymaga interwencji użytkownika: rys.3 – wymagana edycja cechy Pattern Face – wskazanie 2 nowych ścianek powstałych po zmianie szkicu.

patt3Rys.3

W przypadku zastosowania szyku cechy nie ma znaczenia czy nowa ścianka się pojawi bowiem należy z definicji do cechy referencyjnej szyku – aktualizacja cechy szyku zakończy się prawidłowo (rys.4)

patt4Rys.4

Więcej


Jak przyspieszyć konstruowanie form w NX Mold Wizard?

Kwiecień 21 | kategoria: CAD, Wiadomości | autor: Marcin 0 Komentarzy

Używając  modułu Mold Wizard często zadawane są pytania odnośnie konfiguracji bazy NX Mold.

Dobrze skonfigurowany NX pozwala znacznie skrócić czas konstruowania. Dzięki zastosowaniu niestandardowego korpusu i mechanizmów (np suwaków, krzywek itd.) można zyskać ponad 50% czasu, który na ogół spędzamy na dodaniu otworów transportowych, dodatkowych śrub, kołków prowadzących itd. Poniżej zalety stosowania dobrze zorganizowanej bazy.

Oceń sam czy takie rozwiązanie przyspieszyłoby pracę w Twojej firmie!

Więcej


Szyk ścianek kontra szyk operacji w NX

Kwiecień 20 | kategoria: CAD | autor: Marcin 0 Komentarzy

W NX od momentu wprowadzenia Synchronous Modeling mamy do dyspozycji  polecenie szyku ścianek. Na początku szyk ścianek mógł być wykonany wyłącznie  w linii prostej i po łuku. Obecnie posiada praktycznie takie same możliwości jak szyk operacji (szyk po spirali, po krzywej itd).

szyk

Co lepiej jest stosować szyk ścianki czy szyk operacji?

Testując obydwa szyki wynika, że szyk ścianki dużo mniej obciąża system  i generuje znacznie mniejsze pliki.

Wykonując 1000 otworów w sześcianie plik zajmuje 1mb a przy szyku operacji 16mb.

Z tego wniosek, że modelując części typu głośnik, siatka itd. należny używać szyku ścianek. Czas obliczeń skraca się kilkunastokrotnie.

Więcej


Jak szybko wykonać translację kilkudziesięciu plików stp?

Kwiecień 7 | kategoria: CAD | autor: Marcin 0 Komentarzy

Do środowiska NX można wczytać różne formaty plików (np. igs, stp, dxf, itd.). W przypadku posiadania dużej ilości plików jest kłopotliwe robienie tego z poziomu NX, gdyż każdy plik musimy wskazać osobno. Oprócz translatorów wewnętrznych w NX istnieją także translatory zewnętrzne, które mają możliwość wskazania dowolnej liczby plików do  przetworzenia. Translatory domyślnie instalują się z NX. Do ich działania niezbędne jest posiadanie programu java (najlepiej zainstalować jave  w wersji 32bit i 64bit).

Więcej


Jak automatycznie ustawić wpisywanie normy do atrybutów w pliku

Marzec 26 | kategoria: CAD | autor: Marcin 0 Komentarzy

Często przy tworzeniu konstrukcji używamy części znormalizowane, wykonane jako rodzina części (Part Families).

Istnieje możliwość zdefiniowania parametrów w wyrażeniach w taki sposób aby tworzyły normę lub rodzaj stosowanego elementu. Dzięki takiej możliwości w bardzo szybki sposób można do właściwości plików dopisywać odpowiednie nazwy i automatycznie przenosić je do listy złożenia.

Więcej


NX Layout

Marzec 20 | kategoria: CAD, System | autor: Aen 0 Komentarzy

Bardzo krótki opis czym jest i jakie ma możliwości NX Layout. NX Layout to środowisko 2D. Nie należy mylic go z modułem Drafting choć na dzień dzisiejszy jest dostępny z poziomu tego modułu

Pozwala na

 • szybkie tworzenie dokumentacji przedwstępnej np.: szkiców koncepcyjnych czy rysunków pomagających przy wstępnej wycenie na potrzeby RFQ
 • Analizę wielu wariantów bez opracowywania modeli 3D czy struktury złożenia zbudowanej z poszczególnych plików
 • Weryfikację koncepcji na podstawie wymagań i wykrycie potencjalnych zagrożeń

Zaletą jest również

 • Jednolite środowisko NX i brak potrzeby posiadania specjalistycznych aplikacji firm trzecich a co za tym idzie brak potrzeby translacji z innych formatów do środowiska 3D
 • Niski koszt wdrożenia
 • Łatwość dyskusji i nanoszenia uwag na wydrukowany szkic 2D
 • Szybkie tworzenie biblioteki szablonów do ponownego wykorzystania

Środowisko zostało wyposażone w funkcjonalności zbliżone do poleceń tworzenia i edycji złożeń. Pozwala to tworzyć koncepcję wraz ze wstępną strukturą złożenia i komponentów. By uprościć i przyspieszyć prace koncepcyjne wszystko jest tworzone w jednym pliku. Ponadto użytkownik wykorzystuje to samo narzędzie do tworzenia relacji pomiędzy komponentami i jak w szkicu czy pomiędzy poszczególnymi obiektami.

lay1

Dowolny komponent można bardzo szybko wrzucić do biblioteki Reuse Library.

lay2Komponenty można wykorzystywać wielokrotnie tworząc nowe instancje bądź te same np przy użyciu szyków parametrycznych.

Użytkownik tworzący koncepcję (konstruktor, lider projektu) może zweryfikować w prosty sposób kinematykę mechanizmów.

lay3

Po wyborze koncepcji można automatycznie ze środowiska 2D wygenerować pliki złożenia NX wraz ze szkicami z NX Layout w środowisku 3D

lay4

 

Więcej


Dynamiczna zmiana wymiaru w szkicowniku!

Marzec 19 | kategoria: CAD | autor: Marcin 0 Komentarzy

Od wersji NX9.0 może się wydawać, że została zlikwidowana dynamiczna zmiana wymiaru (sterowanie wymiarem za pomocą suwaka). Polecenie zostało przeniesione w inne miejsce i zmieniło swój wygląd oraz nazwę.

W celu zmiany wymiaru za pomocą suwaka należy zaznaczyć wymiar klikając LPM.

Następnie z menu wybrać Edit-Sketch Parameters. Na ekranie pojawi się suwak jak niżej.

sketch_parameters

 

Więcej


Jak zmienić rozmiar ramki widoku

Marzec 19 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

1. klikamy prawym przyciskiem myszy na ramce widoku

2. z menu kontekstowego wybieramy polecenie Boundary

view boundaryRys.1

3. w oknie dialogowym View Boundary ustawić opcję Manual Rectangle

view boundary2Rys.2

4. narysować kursorem obszar nowego widoku tak jak wybiera się obiekty za pomocą zaznaczenia oknem

view boundary3Rys.3

Więcej


gdzie jest Soft Blend w NX10?

Marzec 17 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

W NX 10 zostało zintegrowane z poleceniem Face Blend (rys.1). Co oznacza iż użytkownicy Mach 1  dostają nową funkcjonalność dotychczas dostępną tylko dla Mach 2 i wyższych.

Polecenie Soft Blend obecnie (NX 10) jest ukryte i będzie w przyszłych wersjach wycofane.

face soft blendRys.1

Więcej


Jak nagrać film w NX

Luty 27 | kategoria: CAD, CAE, CAM, Konfiguracja | autor: Aen 0 Komentarzy

Bardzo przydatna funkcjonalność w NX o której mimo wszystko część osób wciąż nie wie.

Dostępna jest od wersji NX 6.

Od NX 9 można ją znaleźć na pasku Tools i Developer (rys.1)
user_role1Rys.1

Więcej


Podmiana modelu w złożeniu z automatycznym mapowaniem ścian.

Luty 27 | kategoria: CAD, CAM | autor: Marcin 0 Komentarzy

Często konstruktorzy form czy też programiści pracują na zewnętrznych modelach zaimportowanym z innego środowiska CAD. Przy takich modelach pojawia się problem gdy mamy ukończoną formę lub obróbkę a dostajemy nowy model po zmianach. Często taki stan rzeczy kończy się poprawieniem pewnego etapu konstruowania – poprawa operacji związanych z podziałem (w przypadku form) lub od nowa wskazywaniem ścian do obróbki ( w przypadku pisania programów CNC). Istnieje możliwość rozwiązania tego problemu (przynajmniej jego większej części) dzięki możliwości mapowania ścian.  Mapowanie ścian zaczyna się od automatycznego porównania modeli. W przypadku gdy ściany w modelu się pokrywają są oznaczone jako takie same. Dzięki temu uzyskujemy podmianę ścian z jednego modelu do drugiego. Po mapowaniu ścian wystarczy poprawić część operacji  lub obróbek.

Poniżej przykład podmiany modelu z mapowaniem ścian w przypadku obróbki.

Więcej


Wymiar referencyjny

Luty 25 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

Żeby zmienić na rysunku 2d wymiar na referencyjny trzeba wejść do do wymiaru poprzez dwukrotne kliknięcie a następnie włączyć opcję reference dimension (rys.1).
user_role1Rys.1

Dla wymiaru z symbolem np. wymiar średnicowy możemy dodatkowo określić czy symbol ma być ujęty w nawiasach (rys.3). Domyślna opcja umieszcza symbol poza nawiasami (rys.2)
user_role1Rys.2

Żeby symbol został ujęty w nawiasach należy wejśc do ustawień tego wymiaru (Settings) – np: kliknij ikonę z niebieską literą A. Z listy po lewej stronie okna Settings wybierz Reference. Opcję Include zmień na Prefix (rys.3)

user_role1Rys.3

Więcej


Jak zmienić styl linii w draftingu?

Luty 9 | kategoria: CAD | autor: Marcin 0 Komentarzy

Do każdej linii wyświetlanej na danym rzucie można przypisać dowolną grubość, rodzaj i kolor.

Poniżej procedura zmiany stylu wyświetlania linii na danym rzucie.

1 ) Zmień sposób wyświetlania z monochromatycznego na widok z uwzględnieniem kolorów

wyłączenie_trybu_monochromatycznego

2) Najedź na ramkę widoku, kliknij PPM i wybierz View Dependent Edit.

view_dependent_edit

 

3) Ustaw styl jak niżej.

ustawienie_parametrow

4) Zatwierdź przyciskiem scroll.

5) Wskaż krzywe do zmian i kliknij dwa razy Ok a otrzymasz  widok jak niżej.

zmiana_wyswietlania

 

Więcej


Jak wykonać UDF w modelowaniu?

Luty 5 | kategoria: CAD, Konfiguracja | autor: Marcin 0 Komentarzy

UDF- USER DEFINED FEATURE

UDF służy do przyspieszania pracy dzięki możliwości połączania kilku operacji w jedną sterowaną parametrami.

Poniżej została zaprezentowana funkcjonalność na podstawie dodawania kołnierza do wkładek oraz kieszeń pod nie.

Poniżej film instruktażowy.

Więcej


NX CAD Podstawy modelowania – bezpłatna książka w PDF już dostępna!

Styczeń 14 | kategoria: CAD | autor: Mirosław Wiśniewski 0 Komentarzy

Zgodnie z zapowiedziami jest już dostępna książka do podstaw modelowania w NX CAD.

Publikacja liczy 300 stron i jest dostępna bezpłatnie w formacie PDF wraz z dodatkowymi plikami do ćwiczeń i filmami instruktażowymi.
Podręcznik można zamówić na stronie: http://camdivision.pl/nx-cad-podstawy-ksiazka.html

Tutaj mogą Państwo przejrzeć podręcznik on-line:
– podgląd w technologii Flash (Windows) tutaj: http://bit.ly/1sVv4gv
– podgląd w technologii HTML5 (Android, iOS) tutaj: http://bit.ly/1t93ceL

NX-CAD_Podstawy-okladka

 

Publikacja jest dostępna w formie pliku PDF, a całości dopełniają pliki do ćwiczeń i filmy instruktażowe, na całość składa się więc:

 • NX CAD Podstawy modelowania – książka w PDF – 300 str. – całość 58 MB
 • Pliki 3D do ćwiczeń – spakowane RAR – całość 30 MB
 • Filmy instruktażowe do ćwiczeń – spakowane RAR – całość 1 GB

Podręcznik składa się z pięciu części:

1) NX CAD – Informacje wstępne
2) NX CAD – Projektowanie elementów
3) NX Synchronous Technology 3D
4) NX Synchronous Technology 2D
5) NX Realize Shape

Zawartość poszczególnych części

Część I i II powstała na bazie oryginalnego skryptu autorstwa Dariusza Jóźwiaka i ma za zadanie przekazanie najważniejszych informacji umożliwiających rozpoczęcie pracy z programem NX w środowisku modelowania. W części pierwszej zebrano informacje wstępne – opisano w nich proces instalacji i konfiguracji NX, interfejs, nazewnictwo użyte w skrypcie, oraz ogólnie metody wskazywania obiektów i wybierania poleceń.

NX CAD - podrecznik-1W części drugiej przedstawiono krok po kroku proces projektowania części. Część ta ma przekazać informacje o jednym z możliwych sposobów pracy. Autor nie skupiał się w niej na opisaniu wszystkich narzędzi i opcji, ale zagwarantował, że jej lektura umożliwi poznanie podstawowych narzędzi i „oswojenie” się z interfejsem. Ponieważ polecenia są zbudowane schematycznie i posiadają podobny interfejs, opanowanie narzędzia w jednym poleceniu umożliwi Ci opanowanie innych poleceń, wykorzystujących te same narzędzia np. narzędzie wskazywania krzywych jest oznaczone tą samą ikoną we wszystkich poleceniach wymagających wskazania krzywych (tworzenie złożeń oraz rysunków wykonawczych i zestawieniowych jest dostępne w pełnej, drukowanej wersji).

NX CAD - Podstwy-2Co znajdziemy w częściach III, IV i V?

Te części, autorstwa Marcina Antosiewicza, skierowane są do Tych z Państwa, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje w dziedzinie stosowania Synchronous Technology (ST) w środowisku NX, jak i do użytkowników innych systemów CAD pragnących poznać Synchronous Technology,
Synchronous Modeling i Realize Shape.
Część III pozwali Ci na poznanie sposobów pracy z Technologią Synchroniczną przy modelowaniu przestrzennym (Synchronous Modeling).

Część IV wprowadzi w unikalne możliwości Synchronous Technology w środowisku 2D.
Część V podręcznika poświęcona została nowemu narzędziu pozwalającemu na intuicyjne i swobodne modelowanie 3D, jakim jest Realize Shape.

Pełna wersja podręcznika jest rozbudowana o środowisko Złożeń (NX Assembly) i tworzenia Dokumentacji (NX Drafting) – będzie dostępna w wersji drukowanej w lutym 2015 r.

Więcej


Jak wykryć przerwane powiązania w złożeniu wykorzystując HD3D?

Styczeń 7 | kategoria: CAD | autor: Marcin 0 Komentarzy

Technologia HD3D pozwala w bardzo szybki sposób wykryć części, w których asocjatywne powiązanie zostało z różnych przyczyn przerwane.

Poniżej tok postępowania.

1. Otwórz złożenie z całkowitym załadowaniem komponentów. W oknie Open odznacz opcję Use Partial Loading.

1

2. Na bocznym pasku wybierz zakładkę HD3D i kliknij Check-Mate.

23. Przejdź do definiowania analizy wybierając ikonę Set Up Test.

3

4. W zakładce Parts zaznacz All Loaded Parts.

5. Przejdź do zakładki Tests i odszukaj pozycję Get Information-Assemblies-Check WAVE link status. kliknij na nią dwukrotnie LPM

46. Zaznacz dodaną pozycję w polu Choesen Tests. Po prawej dolnej stronie okna wybierz Custumize.

7. Zaznacz pola jak niżej i kliknij OK.

5

8. Kliknij Execute Check-mate Tests aby uruchomić test.

69. Na ekranie pojawią się odnośniki z informacją. W miejscu gdzie pokaże się krzyżyk występuje przerwany link

10. Najeżdżając na niego można zobaczyć  miejsce, w którym on występuje.

7

Więcej


Jak wykonać szablon koła zębatego o zębach prostych?

Grudzień 23 | kategoria: CAD | autor: Marcin 0 Komentarzy

Często pojawia się pytanie o generator kół zębatych w NX. W bardzo szybki sposób można taki generator wykonać zarówno dla pojedynczego koła jak i całej przekładni. Wystarczy wykonać odpowiednie modele parametryczne kół zębatych i powiązać je ze sobą.

Więcej


Zaawansowana analiza wtrysku w NX

Grudzień 16 | kategoria: CAD, CAE, Wiadomości | autor: Marcin 0 Komentarzy

W ostatnim czasie w NX 9.0 pojawiło się nowe narzędzie Easy Fill Advanced pozwalające wykonać zaawansowaną analizę wtrysku. Symulacja wtrysku pozwala w szerokim stopniu uzyskać informację o zjawiskach zachodzących w gnieździe.

1

Rys.1 Widok menu z dodatkową zakładką zaawansowanej analizy wtrysku.

Więcej


Deformacja cześci w NX przez skręcenie

Grudzień 9 | kategoria: CAD | autor: Marcin 0 Komentarzy

Wykonanie części zdeformowanej jest skomplikowane i wymaga wykorzystania dużej ilości operacji.

Dużo prostszym sposobem jest wykonanie prostego modelu i zdeformowanie go.

Poniżej przykład połączonych prętów deformowanych przez skręcenie kątowe.

deformacja

Więcej


Jak sprawdzić czy powierzchnia jest prostokreślna?

Grudzień 4 | kategoria: CAD | autor: Marcin 0 Komentarzy

Co to jest powierzchnia prostokreślna?

Najprościej ujmując jest to powierzchnia utworzona z linii prostych. Na określonych kierunkach przekrój  jest linią prostą.

Sprawdzanie czy powierzchnia jest prostokreślna jest bardzo przydatne w przypadku programowania obróbki wieloosiowej. Dzięki temu możemy określi czy frezując lico boczną ścianką freza uzyskamy gotową powierzchnię.

Poniżej przykład takiej powierzchni.

1Procedura postępowania przy sprawdzaniu prostokreślności powierzchni:

1. Generowanie krzywych

– Wybierz Menu-InsertDerived CurveIsoparametric Curve.

– Zaznacz powierzchnię ,na której będą generowane linie oraz ustaw liczbę linii.

– zatwierdź klikając OK.

2. Analiza krzywizny.

– Zaznacz wygenerowane krzywe i wybierz MenuAnalysisCurveCurve Analisys.

– Zwiększaj suwakiem skalę wykresu.

1

Jeżeli wykres się nie pojawia to znaczy, że badane linie są prostymi (B), natomiast gdy linie mają krzywiznę to wykres się pojawia (A).

Więcej


Jak wstawić poprawny wymiar na widoku izometrycznym?

Grudzień 3 | kategoria: CAD | autor: Marcin 0 Komentarzy

NX domyślnie wszystkie wymiary na rysunku płaskim wstawia w płaszczyźnie XY. Jeżeli mamy widok izometryczny to zaznaczone punkty  dla wymiaru zostaną rzutowane na płaszczyznę XY. Wymiar wstawiony w ten sposób będzie błędny.

W celu wstawienia poprawnego wymiaru postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:

1) Kliknij PPM na ramkę widoku.

2) Wybierz Expand.

3) Przejdź do edycji układu WCS klikając na niego dwukrotnie LPM.

4) Zaznacz grot strzałki X i wskaż ściankę, do której układ ma być prostopadły.

5) Następnie powtórz procedurę dla Y.

6) Standardowym poleceniem wymiarowania wykonaj interesujący cię wymiar.

7) Kliknij PPM na widok i ponownie zaznacz Expand.

8) Zaktualizuj widok klikając PPM na ramkę widoku i wybierając Update.

Więcej


Polecenia tworzenia powierzchni cz. 3

Grudzień 1 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

 

Narzędzia z grupy Studio Free Form umożliwiają w łatwy sposób stylizację kszatałtów modeli produktów. Są skierowane głównie do designerów tworzączych nowe koncepcje.

Four Point Surface
Swoop
Snip Surface
Edge Symmetry
Deform Surface
Transform Surface
Refit Face
U/V Direction
X-Form
I-Form
Styled Blend
Styled Sweep
Studio Surface
Styled Corner
Smooth Poles

 

Ponadto w NX9 dodano nowe polecenia zgrupowane pod nazwą Realize Shape łączące prostotę interfejsu z możliwościami zaawansowanych narzędzi (typu x-form). Polecenia te pozwalają w krótkim czasie przygotowywać nowe koncepcje bez koniecznosci posiadania wiedzy teoretycznej na temat powierzchni typu B.

Zobacz wpis Realize Shape

Więcej


Polecenia tworzenia powierzchni cz.2

Listopad 27 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

Środowisko modelowania powierzchniowego – w zależności od licencji – może zawierać różne możliwości tworzenia i edycji powierzchni, które noszą nazwę:

 • Freeform Modeling Basic (Free Form I)
 • Freeform Modeling Advanced (Free Form II)
 • Shape Studio (zwany też Free Form Shape lub Studio Free Form)
 • Realize Shape

 

 

Freeform Modeling Advanced (FreeForm II)

Krótki opis wybranych funkcjonalności z narzędzi do powierzchni z licencjami Freeform Modeling Advanced.
Na dole znajdziecie spis wyszystkich poleceń Freeform Modeling Advanced oraz Freeform Shape czyli narzędzi designerskich do stylizacji modeli wyrobów

Soft blend

– powierzchnia przejściowa ograniczona krzywymi na ściankach

01

Sheets to solid assistant

Automatyzuje process łączenia kilku powierzchni w całość

 

Through Points

Powierzchnia definiowana przez punkty (przechodzi przez grupę wskazanych punktów)

 

From poles

Powierzchnia definiowana przez bieguny

 

From point cloud

Powierzchnia z chmury punktów

 

Section surface

Grupa narzędzi tworzących powierzchnie na przekrojach różnymi metodami

section

 

Bridge

Pomost pomiędzy dwoma powierzchniami

02

Transition

Powierzchnia przejściowa pomiędzy kilkoma przekrojami

ff23

 

Extension

Wydłużanie powierzchni

ff24

Law extension

Tworzenie powierzchni z krzywych lub krawędzi

ff25

Silhouette Flange

Kołnierze – powierzchnie wysokiej jakości tworzone z zachowaniem ciągłości na pochodnych

ff26

Rough Offset

Offset z dowolnej geometrii (wykorzystuje aproksymację)

 

Quilt

Łączenie kilku ścianek w jedną całość

ff27

 

Global Shaping

Odkształcenia wg geometrii referencyjnej

ff28

 

Global Deformation

Tworzenie modelu z przeciwdeformacją na podstawie wyników analizy MES procesu formowania wyrobu (np. uwzględnienie sprężystości blachy przy gięciu lub paczenia wyprasek po wyrzuceniu z formy)

 

Ribbon Builder

ff29

Trim and Extend

Przycinanie i wydłużanie jednoczesne

ff210

Midsurface

Wyznaczanie pow. środkowej

 

Foreign

Narzędzia importu powierzchni, brył, ukł. współrz. Boeinga

 

Enlarge

Rozszerzanie

ff213

 

Isoparametric Trim/Divide

Dzielenie pow. izoklinami

 

Boundary

Usuwa przycięcią i przywraca oryginalną granicę powierzchni

 

Change Edge

Zmiana krawędzi powierzchni

ff214

Change Degree

Zmiana stopnia wielomianu opisującego powierzchnię

 

Change Stiffness

Zmiana kształtu poprzez zmianę parametrów U,V

ff215

Rapid surfacing

Narzędzia umozliwiające obróbkę STL i zamianę na pow. analityczne

 

Fit Surface

Pow. tworzona przez dopasowanie do wybranych referencji punktów, krzywych, brył itp.

 

Patch openings

Ułatwia zaślepianie otworów

ff217

 

 

Spis poleceń Freeform Modeling Advanced (FreeForm II)

Curve on surface

Curve fit

Soft blend

Sheets to solid assistant

Law extension

Silhouette Flange

Through Points

From poles

From point cloud

Section surface

Bridge

Transition

Extension

Rough Offset

Quilt

Global Shaping

Global Deformation

Ribbon Builder

Trim and Extend

Fillet Surface

Midsurface

Foreign

Boundary

Change Edge

Change Degree

Enlarge

Isoparametric Trim/Divide

Stiffness

Rapid surfacing

Snip into Patches

Match Edge

 

Więcej


Polecenia tworzenia powierzchni – cz.1.

Listopad 26 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

Każdy pakiet NX CAD zawiera środowisko modelowania bryłowego, powierzchniowego, złożeń i gięcia blach.
Środowisko modelowania powierzchniowego – w zależności od licencji – może zawierać różne możliwości tworzenia i edycji powierzchni, które noszą nazwę:

 • Freeform Modeling Basic (Free Form I)
 • Freeform Modeling Advanced
 • Freeform Shape
 • Realize Shape

 

Freeform Modeling Basic (Freeform I)

Poniżej krótka ściąga dla początkujących wyjaśniająca różnicę pomiędzy poleceniami służącymi do tworzenia powierzchni w NX.
Są tu opisane polecenia dostępne w każdej licencji CAD. Pamiętajcie iż przekroje mogą być profilami zamkniętymi. Natomiast zarówno przekroje jak i prowadnice nie muszą byc w jednej płaszczyźnie, mogą się składać z krzywych szkicu, krzywych swobodnych, krawędzi lub kombinacji fragmentów wszystkich trzech typów wymienionych powyżej.

bound1Bounded Plane

Powierzchnia płaska ograniczona wskazanymi krzywymi lub krawędziami (wszystkie muszą się znajdować w jednej płaszczyźnie)

bounded

Ruledrul1

Pomiędzy dwoma przekrojami (bez możliwości nadawania warunków styczności na konćach)

ff0

 

tr-cr1Through curves

 

Pomiędzy przekrojami (z warunkami styczności na pierwszym i ostatnim przekoru). Pierwszy lub ostatni przekrój może być punktem

ff1

Through curve meshtr-cr-m1

Na siatce krzywych/krawędzi (z warunkami na wszystkich krawędziach brzegowych). Pierwszy lub ostatni przekrój może być punktem. Krzywe muszą się stykać lub przecinać. Zarówno prowadnic jak i przekrojów może być wiele.

ff2

Sweeptswp1

kiedy mamy dwa przekroje jedną prowadnicę, jeden przekrój dwie prowadnice lub kiedy prowadnica nie styka się końcem z przekrojem. Prowadnica nie może mieć ostrych naroży (styczność na całej długości). Możliwość definicji zmiany orientacji przekroju wzdłuż prowadnicy. Przekrojów może być wiele. sweep

N-sidedns1

nsidedn-sided

 

Variational sweepvs1

służy do przeciągnięcia szkicu wzdłuż wybranych prowadnic. Każdy element szkicu (punkt, linia, naroże) może się poruszać wzdłuż innej krzywej.

variational sweepvsweep1 – profil puszczony wzdłuż dwóch prowadnic

 

 

Więcej


Rozwinięcie

Listopad 25 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

NX pozwala na rozwinięcie krawędzi do płaskiej referencji. Możemy wskazać np. krawędzie powierzchni którą chcemy rozwinąć. służy do tego polecenie Menu:insert>Derived Curve>Wrap/Unwrap . Pozwala ono na rozwinięcie lub zawinięcie krzywych z powierzchni walcowej, stożkowej oraz utowrzonej za pomocą polecenia Ruled. Powierzchnia typu Ruled może być wskazana pod warunkiem że jest rozwijalna. to oznacza iż musi być zbliżona do powierzchni walca, stożka lub ich wycinków. Nie może to być np powierzchnia powstała pomiędzy dwoma dowolnymi łukami czy dwoma dowolnymi prostymi, co ilustruje poniższy przykład:

rule2Rys.1 Powierzchnia utworzona z dwóch okręgów (współśrodkowych w płaszczyźnie XY) – przy czym okręgi mają początek w tym samym punkcie. Wzdłuż kierunku V mamy do czynienia z linią. Powierzchnia jest rozwijalna i może być wskazana w poleceniu Wrap/Unwrap

rule1Rys.2 Powierzchnia utworzona z dwóch okręgów (współśrodkowych w płaszczyźnie XY) – przy czym okręgi mają początek w różnym miejscu. Wzdłuż kierunku V mamy do czynienia również z linią, jednak nie jest to już powierzchnia rozwijalna i nie może być wskazana w poleceniu Wrap/Unwrap

Polecenie to pozwala wskazać do rozwinięcia/zawinięcia dowolne krzywe (NX 9) – tj. linie, łuki, spline, mogą to być dowolne krawędzie, krzywe szkicu lub krzywe swobodne.

wrap3

wrap4

Więcej


Jak wykonać przerwę pod wymiar w kreskowaniu (na przekroju)?

Listopad 24 | kategoria: CAD | autor: Marcin 0 Komentarzy

Często podczas tworzenia rysunku płaskiego konieczne jest wstawienie wymiaru w polu zakreskowanego przekroju. W takim przypadku wymiar może być mało czytelny. NX pozwala wybrać wymiary, pod które będzie wykonane przerwanie w kreskowaniu.

przerwanie w kreskowaniu

Więcej


Zmiana jednostek podczas modelowania.

Listopad 13 | kategoria: CAD | autor: Marcin 0 Komentarzy

Czasem podczas modelowania potrzebujemy używać niektórych wymiarów w calach. Większość osób zmienia jednostki wybierając z menu Analysis-Unit Custom-…

Jest to kłopotliwe gdy wymiary calowe używane są naprzemiennie z milimetrami.

Najszybszym sposobem  zmiany jednostek jest dopisanie in za wymiarem (w przypadku jednostek calowych), lub mm (w przypadku jednostek metrycznych).

Dodatkowo w ten sposób można wpisać duże wymiary bez dodawania dużej ilości zer za cyfrą. :

1m =1000mm

1km-1000000mm itd

Przykład poniżej:

Więcej


Optymalizacja części w NX

Październik 23 | kategoria: CAD | autor: Marcin 0 Komentarzy

Poniżej zostały zaprezentowane filmy pokazujące sposób optymalizacji modelu w NX.

Geometrią wykorzystaną do optymalizacji jest butelka.

Jako wartość docelowa została wybrana objętość.

Optymalizowane parametry to wysokość butelki (film nr 1) oraz rozmiar na wybranym przekroju (film nr 2).

 

FILM 1: Zmiana objętości przez optymalizację wysokości:

 

FILM 2: Zmiana objętości przez optymalizację średnicy butelki:

Więcej


NX 10 – Opis nowości – część 1.

Październik 6 | kategoria: CAD, CAE, CAM, Wiadomości | autor: krzysztof 0 Komentarzy

Pierwsze oficjalne pokazy NX 10, czyli nadchodzącej nowej wersji odbywają się dzisiaj tj. 6 października na PLM Europe w Berlinie.

Siłą rzeczy dzisiejszy wpis i kolejne z racji jeszcze „tajności” NX 10.0 mają charakter ogólny, lecz wiele z tych informacji o kierunkach rozwoju nowej wersji z pewnością Państwa zainteresuje.

NX to zintegrowany system CAD/CAM/CAE, który w najnowszej wersji wprowadza szereg zmian do poszczególnych modułów zwiększających wydajność pracy na każdym etapie przygotowania wprowadzenia produktu na rynek.

Najważniejszym etapem projektowania jest wczesna faza koncepcyjna produktu. NX 10 oferuje narzędzia, takie jak NX Layout i NX Realize Shape, upraszczając  i przyspieszając tę fazę prac. Dzięki nowemu interfejsowi dotykowemu NX 10 to synonim niespotykanej wcześniej wszechstronności i łatwości poruszania się po wymagającym obszarze zaawansowanego projektowania.

Nowe możliwości w zakresie symulacji multi-dyscyplinarnych i elementów kompozytowych czynią z NX CAE najbardziej skuteczne narzędzie do projektowania i optymalizacji elementów szczególnie do przemysłu lotniczego i samochodowego.

Nowe funkcje dedykowane poszczególnym działom produkcji NX CAM umożliwiają szybsze programowanie i lepszą jakość powierzchni po obróbce. Bardziej efektywne programowanie operacji obróbki form i tłoczników, zoptymalizowane programowanie i wysokiej jakości wykończenie powierzchni zwiększa wydajność produkcji.

NX-10-introduction

Więcej


Automatyczne sortowanie wymiarów w NX Drafting

Październik 1 | kategoria: CAD | autor: Marcin 0 Komentarzy

Często zdarza się, że po zmianie gabarytów modelu rysunek płaski, który był już wykonany po aktualizacji wygląda jak niżej (wymiary są porozrzucane na modelu):

1

W takim przypadku możemy ręcznie pozycjonować wymiary lub skorzystać z ich automatycznego sortowania.

W celu posortowania wymiarów postępuj według poniższych punktów:

1) Uaktualnij rysunek klikając na ikonę zegara przy pozycji Drawing (Part Navigator)

2

2) Z Menu wybierz ToolsDrawing AutomationDistribute Annotation.

3

3) Wskaż widok klikając na niego LPM i kliknij OK.

4) Program posortuje wymiary i adnotacje jak niżej.

4

Więcej


Gwint drobnozwojny

Wrzesień 17 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

Często zadawane pytanie: Jak dodać gwint drobnozwojny na modelu?

Wystarczy w poleceniu Hole ustawić typ Threaded Hole i ustawić w grupie Settings opcję Standard na Metric Fine (rys.1).

W grupie Form and Dimension znajdziemy wtedy parametry gwintów drobnozwojnych.

metr-fineRys.1

Więcej


Jakość wyświetlania w NX 9.0

Lipiec 31 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

Temat jest powiązany z już istniejącym wpisem dotyczącym użycia polecenia Regenerate Work:

Wpis został zaktualizowany i jest dostępny pod adresem  http://nxcad.pl/regeneracja-widoku-w-oknie-graficznym/

 

Więcej


NX – Jak pobrać wartości z Excela?

Lipiec 1 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

Jeśli chcemy mieć możliwość zmiany modelu w NX CAD poprzez zmianę parametrów w zewnętrznym arkuszu kalkulacyjnym, wówczas mamy możliwość integracji NX z Excel.

1. Tworzymy model

ug_exc_read1Rys.1

2. Tworzymy arkusz kalkulacyjny z parametrami sterującymi. Nazwy parametrów w arkuszu nie muszą się pokrywać z tymi w pliku NX ale jeśli będą takie same ułatwi to późniejsze zmiany. Nie jest również ważne czy będziemy pisać w kolumnach czy w wierszach.

ug_exc_read2Rys.2

3. W NX otwieramy okno Expressions (skrót klawiszowy Ctrl+E) by powiązać wartości z wartościami komórek w arkuszu. Jeśli nie widzisz wszystkich wyrażeń zmień filtr wyświetlania znajdujący się w górnej części okna Expressions (ustaw All by wyświetlić wszystkie wyrażenia).

4. Wskazujemy wyrażenie które chcemy powiązać z arkuszem.

ug_exc_read3Rys.3

5. W polu Formula podajemy nazwę funkcji odczytującej komórkę arkusza:

ug_excel_read( „ścieżka dostępu do pliku arkusza”, „nr komórki” )

np:  ug_excel_read( „C:\camdivision\model1.xlsx”, „B2” ) oznacza iż z pliku arkusza o nazwie model1.xlsx znajdującego się na dysku C w katalogu camdivision odczytana zostanie komórka B2

6. zatwierdzamy wprowadzone zmiany w oknie Expressions klikając OK

 

Jak zaktualizować model?

Jeśli zmienimy wartości w arkuszu, musimy otworzyć okno Expressions i kliknąć przycisk Refresh (rys.4a)

ug_exc_read3Rys.4

Ponieważ ścieżka jest wpisana na stałe do parametru plik Excela musi być w tym samym miejscu w czasie aktualizacji wyrażeń w NX

Więcej


Realize Shape – Design w NX CAD….

Czerwiec 30 | kategoria: CAD | autor: Marcin 0 Komentarzy

           W dobie szybkiego rozwoju przemysłu rośnie rywalizacja między firmami w zakresie szybkiego wykonania i wdrożenia wyrobów na rynek. Czas wykonania narzędzi dla zaprojektowanych wyrobów ciągle się skraca co przekłada się na szybkie zyski. Producenci oprogramowania często pomijają fakt, iż zanim skorzystamy ze specjalistycznych poleceń umożliwiających utworzenie części musimy mieć odpowiedni design, na którym będziemy pracować. Większość programów służących do projektowania części jak i narzędzi posiada w swojej palecie tylko polecenia czysto techniczne umożliwiające precyzyjne utworzenie powierzchni a następnie gotowej bryły. Korzystanie z takich poleceń jest trudne i pracochłonne szczególnie dla osób tworzących design (koncepcje) wyrobu. Z tego powodu większość części jest tworzonych w programach graficznych a następnie odtwarzanych w programach CAD.

1

Rys.1 Przebieg pracy przy tworzeniu designu w NX.

         W ostatnim czasie oprogramowanie NX (poprzednia nazwa Unigraphics) firmy Siemens PLM Software zostało wyposażone w narzędzia umożliwiające w szybki i prosty sposób tworzenie designu. Na jego podstawie  dalszą pracę mogą wykonywać konstruktorzy mechanicy  bezpośrednio dostosowując „designerski” model pod względem technologicznym. Do projektowania designu służy pakiet narzędzi zgromadzonych w aplikacji Realize Shape (rys.2).

2

Rys.2 Paski narzędzi Realize Shape.

        Wizualnie konstrukcja modułu przypomina szkicownik z tą różnicą, że operujemy na bryle a nie na krzywych. Konstruktor – czy też w tym przypadku designer – tworzenie bryły rozpoczyna od wstawienia jednego z prostych kształtów bazowych. Może to być bryła przestrzenna taka jak sfera, cylinder, prostopadłościan lub płaska powierzchnia – jak okrąg lub prostokąt (rys.3).

3

Rys.3 Narzędzie wstawiania bryły startowej.

Teraz użytkownik może deformować bryłę rozciągając ją lub spłaszczając za pomocą ścianek, węzłów i krawędzi konstrukcji sterującej (rys.4).
4

Rys.4 Zdeformowana bryła startowa.

W kolejnym kroku można wykonać podzielenie rozciągniętej bryły na poszczególne sekcje, którymi dowolnie zarządzamy (rys.5).
5

Rys.5 Dzielenie obiektu na sekcje.

Oprócz rozciągania i spłaszczania części istnieje możliwość wyciągania dodatkowych sekcji bocznych (rys.6).
6

Rys.6 Wyciąganie bocznych sekcji z prostej bryły.

Ponadto użytkownik może zwiększać przyleganie bryły do prostopadłościanu sterującego (rys.7).
7

Rys. 7 Zmiana przylegania bryły do bocznych ścianek konstrukcji sterującej (warto zwrócić uwagę na polski interfejs).

Każda z sekcji dodatkowo może być łączona z sąsiednią tworząc płynne przejście  modelowanej bryły (rys.8).
8

Rys.8 Łączenie sąsiednich sekcji.

Najważniejszą zaletą modelowania części za pomocą Realize Shape jest to, że zamodelowana bryła posiada niezbędne warunki brzegowe, które gwarantują płynne przejścia między poszczególnymi płatami. Kształt wykonanej bryły jest opływowy (rys.9)
9

Rys.9 Analiza i wizualizacja kształtu.

Obsługa narzędzi Realize Shape jest bardzo prosta i intuicyjna. Przeciętnemu użytkownikowi wystarczy kilkadziesiąt minut pracy aby zacząć sprawnie posługiwać się aplikacją. Na rysunku 9 zostały przedstawione przykładowe modele, które można utworzyć w kilkanaście minut, tymczasem podczas modelowania w tradycyjny sposób, mogłoby to zająć nawet kilka dni. Warto także podkreślić że wszelkie zmiany można wprowadzać w dowolnym miejscu bez konieczności żmudnego edytowania operacji.
Nowa aplikacja pozwala utworzyć ciekawy design bez długotrwałego modelowania. Jest to szczególnie ważne dla małych i średnich firm, które nie mogą sobie pozwolić na zatrudnienie kilku designerów i potrzebują szybkiego efektu pracy aby przedstawić go klientowi.

Poniżej film z przykładowym zastosowaniem aplikacji Realize Shape.

Więcej


NX 10.0 & Collaboration in Touch

Czerwiec 28 | kategoria: CAD, CAE, CAM, Konfiguracja | autor: krzysztof 0 Komentarzy

Siemens PLM Connection 2014, Orlando na Florydzie, 16-19 czerwca. To stamtąd płyną pierwsze wieści na temat NX 10.0, czyli Collaboration in Touch…

 • Touch

NX 9 was introduction to touch technologies – NX 10 introduces true multi-touch interaction:

 • Touch gestures control
 • View Dynamics
 • Object Manipulation
 • UI Dynamics

NX10-touch-table

On-screen number pad reduces movement when creating/modifying geometry.

Więcej


Wymiary współrzędnościowe – załamanie linii wymiarowej

Czerwiec 10 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

W NX9 zmieniono zarówno polecenia służące do wymiarowania jak i interfejs, np. w NX8.5 do zmiany ustawień służyło polecenie Style.

W NX9 nazywa się Settings, a samo okno dialogowe bardziej przypomina okno z polecenia Customer Defaults (rys.1).

SiemensRys.1

By zatem wstawić wymiar współrzędnościowy z załamaną linią wymiarową (rys.2) – tzw. uskokiem…

SiemensRys.2

…musisz wykonać kolejno następujące kroki:

 1. kliknąć PKM na wymiarze
 2. z menu kontekstowego wybrać Settings
 3. w oknie Settings wybrać Jog (rys.3)
 4. ustawić opcję Style na Yes
 5. ustawić pozostałe opcje uskoku

SiemensRys.3

Więcej


Jak wyświetlić zaokrąglenia w różnych kolorach

Maj 22 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

Co umożliwi nam np. porównanie zaokrągleń na całym modelu lub ich analizę?

Do analizy porównawczej służy polecenie menu:Analysis>Shape>Radius:

 • Po wybraniu polecenia zaznaczyć ścianki modelu (mogą być wszystkie ścianki lub tylko wybrane zaokrąglenia)
 • ustawić opcję Minimum i Fringe (rys.1a)
 • zmienić zakres analizy podając odpowiednio zakresy promienia wklęsłego (rys.1b), wypukłego (Rys.1 c) oraz np.99999 dla promienia nieskończonego (płaska powierzchnia) i kliknąć Apply

rad_analys2Rys.1

program oznaczy ścianki modelu wg podanego zakresu (minimum -10 oznacza iż wszystkie zaokrąglenia wklęsłe o R<10 będą wyświetlane w kolorze ciemnoniebieskim) oraz wyświetlonej skali

rad_analys3Rys.2

Wyniki są dostępne zawsze po zmianie stylu wyświetlania na Face Analysis (rys.3). Po wykonaniu analizy program włącza go automatycznie.

rad_analys4Rys.3

Jeżeli chcemy przypisać kolor do ścianek o promieniach wklęsłych znajdujących się w wybranym zakresie należy użyć polecenia menu: Analysis>Shape>Concave Faces:

 • po otwarciu okna należy w pierwszej kolejności ustalić zakres promieni zaokrągleń (rys.4a)
 • następnie wybrać kolor i ustalić jakie atrybuty będzie miała ścianka zaokrąglenia z tego zakresu – grupa Settings (rys.4b)
 • dopiero na końcu zaznaczamy ścianki modelu(rys.4c). program podświetli ścianki które mieszczą się w ustalonym zakresie i przypisze do nich wybrany w grupie Settings kolor

rad_analys5Rys.4

Uwaga!

Polecenie to oznacza tylko ścianki o promieniach wklęsłych (zaokrąglenia wklęsłe lub otwory)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej


NX 9.0 – Modelowanie powierzchniowe – Webinar

Maj 15 | kategoria: CAD | autor: Marcin 0 Komentarzy

Zapraszamy Państwa na Webinar dotyczący modelowania powierzchniowego w środowisku NX 9.0 CAD ,  który odbędzie się 21 maja (środa).

 • Temat: NX 9.0 Shape Studio & Realize Shape– czyli praktyczne przykłady zaawansowanego modelowania powierzchniowego w NX CAD
 • Miejsce: wygodny fotel gdzieś w pracy/domowym zaciszu…
 • Prowadzący: Marcin Antosiewicz i Dariusz Jóźwiak
 • Termin: 21 maja (środa) 2014 r. – godz. 11.00-12.00

Rejestracja na  http://camdivision.pl/nx-cad/

NX Realize Shape w NX 9 stanowi unikatowe środowisko projektowania swobodnych ksztaltów, sprawdzające się w przygotowywaniu produkcji wyrobów o mocno stylizowanych kształtach lub skomplikowanych powierzchniach. To jedyne rozwiązanie w branży, w którym płynnie zintegrowano najbardziej zaawansowane, łatwe w obsłudze i elastyczne narzędzia do projektowania form swobodnych z jednym z najlepszych pakietów oprogramowania CAD/CAM/CAE.
Próbka możliwości środowiska Realize Shape poniżej na filmie:

 

Ponadto podczas Webinar będzie poruszonych szereg zagadnień związanych z modelowaniem i edycją powierzchni m.in.:

 • Edycja powierzchni z wykorzystaniem X-form i I-form

 • Optymalizacja zarysu łopatki uzyskanego na podstawie pomiarów

Webinar

 • Generowanie krzywej przestrzennej na obiekcie STL

2

 • Tworzenie spirali czyli sprężyna o zmiennym skoku i średnicy

3

 • Generowanie krzywej na podstawie wzoru  – ewolwenta

4

 • Zaawansowane przeciąganie zarysu po krzywej – opcje skalowania i orientacji przekroju na przykładzie poniższego modelu

5

 • Przeciągnięcie wzdłuż krzywej przez zmienne przekroje – wykonanie ślimaka oraz sprawdzenie dokładności przez rozwinięcie linii śrubowych

6

 • Wprowadzanie promieni w problematycznych narożach – wykorzystanie krzywej kręgosłupowej

7

 • Analiza geometrii – badanie jakości połączenia powierzchni, analiza wielkości promienia, wykrywanie błędów na detalu itd.

8

 • Deformacja brył i powierzchni wg zadanej reguły

11

 

 • …i wiele innych zagadnień

Zapraszamy – zespół CAMdivision

Więcej


NX 9.0 Progressive Design – Webinar: Tłoczniki wielotaktowe…

Maj 14 | kategoria: CAD, Wiadomości | autor: krzysztof 0 Komentarzy

Przedstawiamy zapis Webinar dotyczący wspomagania konstrukcji tłoczników w środowisku NX Progressive Die Wizard,  który odbył się 8 maja o godzinie 11.

 • Temat: Wspomaganie Projektowania Tłoczników wielotaktowych
  – czyli praktyczne rozwiązania technicznych problemów występujących przy wdrożeniach oprzyrządowania
 • Miejsce: wygodny fotel gdzieś w pracy/domowym zaciszu…
 • Prowadzący: Marcin Antosiewicz – autor książki o wspomaganiu konstrukcji tłoczników w NX Progressive…
 • …& tutaj informacja o książce NX Projektowanie tłoczników wielotaktowych
 • Termin: 8 maja (czwartek) 2014 r. – godz. 11.00-12.00

NX 9.0 Progressive Design

 Agenda: NX 9.0 Progressive – wspomaganie procesu projektowania tłoczników wielotaktowych:

 • Analiza modelu
 • Tworzenie etapów pośrednich
  – Konwertowanie nieparametrycznej części do środowiska NX Sheet Metal
  – Automatyczne generowanie złożenia z etapami pośrednimi
  – Rozwijanie zagięć liniowych
  – Rozwijanie zagięć nieliniowych 
 • Tworzenie ażuru
 • Konstrukcja korpusu wykrojnika wielotaktowego
 • Tworzenie wkładek
 • Dodawanie elementów znormalizowanych
 • Automatyczne wykonanie wybrań i podcięć w płytach
 • Dodatkowe narzędzia wspomagające konstrukcję
 • Weryfikacja narzędzia: Symulacja ruchu i wykrywanie kolizji

Dziękujemy za udział w Webinar – zespół CAMdivision Sp. z o.o.

NX 9.0 Progressive Design

 

Więcej


Projektowanie tłoczników wielotaktowych w NX

Maj 6 | kategoria: CAD | autor: Marcin 0 Komentarzy

NX jest oprogramowaniem firmy Siemens PLM Software. Składa się ze specjalistycznych narzędzi wspomagających projektowanie, wytwarzanie i analizę wyrobów. Jednym z najbardziej zautomatyzowanych modułów przyspieszających konstruowanie tłoczników wielotaktowych jest Progressive Die Wizard. Dzięki nowatorskim rozwiązaniom pozwala wyeliminować ręczne sposoby modelowania ażuru, stempli, matryc, korpusów itd. Użytkownik praktycznie nie musi korzystać ze standardowych poleceń modelowania. Dzięki uporządkowanej strukturze (rys.1) pasków program prowadzi użytkownika krok po kroku przez cały cykl projektowy.

Siemens PLM Software  Rys.1 Paski narzędzi NX Progressive Die Wizard.

Więcej


Wymiar gabarytowy

Kwiecień 27 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

Jeśli nie mamy dostępu do polecenia Stock Size (jest np. w licencji NX Mold Wizard lub NX Progressive Die Wizard) można użyć polecenia Measure Distance.
Jak wykonać taki pomiar za pomocą tego polecenia w NX9?

Wymiar gabarytowy

Więcej


NX 10.0 jesienią 2014 roku…

Kwiecień 26 | kategoria: CAD, System, Wiadomości | autor: krzysztof 0 Komentarzy

NX 10.0… a nie NX 9.5 …
Przy okazji oficjalnej informacji  na temat „NX End of Maintenance Support” czyli o końcowych datach dotyczących wsparcia technicznego/ zagadnień związanych z poprzednimi/obecnymi wersjami NX…
…się dowiadujemy o zapowiadanej numeracji (obecnie jest dostępna wersja NX 9.0.1)…

………………………………………..

„…

SUBJECT: NX End of Maintenance Support
—————————————————————————-
Affected Software: NX 8.0.X, NX 8.5.X, NX 9.0.X, NX 10.0.X
Associated PR Number(s): N/A
Scope: All platforms
Revision: N/A
—————————————————————————-

PROBLEM:
Siemens PLM Software NX customers must be aware of the end dates of
standard maintenance for the NX suite of products.

REMEDY:
End of Maintenance dates for NX Release versions are listed below. These
dates represent when Siemens PLM Software will discontinue MP (Maintenance
Pack) support and customer specific patches (HF). No further updates or
fixes will be issued for the corresponding NX version after these dates.

___________________________________________________
| NX Release | End of Maintenance |
|____________________|____________________________|
| NX 8.0 | March 31, 2014 |
| NX 8.0.1 | June 30, 2014 |
| NX 8.0.2 | March 31, 2015 |
| NX 8.0.3 | March 31, 2015 |
| NX 8.5 | March 31, 2014 |
| NX 8.5.1 | December 31, 2014 |
| NX 8.5.2 | March 31, 2015 |
| NX 8.5.3 | December 31, 2015 |
| NX 9.0 | September 27, 2014 |
| NX 9.0.1 | March 31, 2016 |
| NX 9.0.2 | June 30, 2016 |
| NX 9.0.3 | September 27, 2016 |
| NX 10.0 | December 19, 2015 |
| NX 10.0.1 | December 31, 2016 |
| NX 10.0.2 | March 30, 2017 |
|____________________|____________________________|

—————————————————————————-
If any questions arise regarding this field bulletin, the
Global Technical Access Center may be contacted at:

All USA & Canada (800) 955-0000

If you are outside the United States and Canada, any questions
regarding this or any other SFB should be directed to your local
support office, quoting the SFB number.

…”

………………………….

Więcej


Revolved Section

Kwiecień 25 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

lub przekrój obrócony. Jeśli oś obrotu na przekroju pokrywa się z krawędzią przekroju, krawędź ta nie będzie wyświetlana na przekroju (rys.1).

Revolved SectionRys.1

By była ona widoczna można przesunąć punkt obrotu(rys.2).

Revolved SectionRys.2

Jednak jest to rozwiązanie nie zawsze przydatne. Na rys.2 punkt obrotu przekroju przesunięto w dół o niewielką wartość. jak widać ma to wpływ na wymiary (58.8 zamiast 60 stopni).

Prawidłowym rozwiązaniem w tym wypadku będzie naniesienie symbolu osi np. poleceniem 2D Section Line (rys.3).

Revolved SectionRys.3

 

 

Więcej


NX 9.0 Mold Design – Webinar: Formy wtryskowe…

Kwiecień 23 | kategoria: CAD, Wiadomości | autor: krzysztof 0 Komentarzy

Przedstawiamy zapis Webinar dotyczącego wspomagania konstrukcji form wtryskowych w środowisku NX Mold Wizard, który odbył się 16 kwietnia o godz. 11:

 • Temat: Wspomaganie Projektowania Form wtryskowych
  – czyli praktyczne rozwiązania technicznych problemów występujących przy wdrożeniach oprzyrządowania
 • Miejsce: wygodny fotel gdzieś w pracy/pokoju…
 • Prowadzący: Dariusz Jóźwiak – Konstruktor z kilkuset formami uruchomionymi w przemyśle…
 • …& autor książki NX Projektowanie Form wtryskowych
 • Termin: 16 kwietnia (środa) 2014 r. – godz. 11.00-13.00

NX 9.0 Mold Design

 

 Agenda: NX 9.0 Mold Design – wspomaganie procesu projektowania form wtryskowych:

 • Analiza technologiczności wypraski i symulacja wtrysku
 • Konstrukcja parametrycznego modelu 3D formy
 • Weryfikacja konstrukcji formy
 • Symulacja kinematyczna pracy formy
 • Automatyzacja procesu generowania dokumentacji złożeniowej i wykonawczej 2D
 • Wykorzystanie istniejących modeli form w nowych projektach

Serdecznie dziękujemy za udział w Webinar – zespół CAMdivision Sp. z o.o.


NX 9.0 Mold Design

Więcej


Przeglądarka plików NX

Kwiecień 18 | kategoria: CAD, System | autor: Aen 0 Komentarzy

Do dyspozycji mamy szereg różnych rozwiązań. Wszystkie rozwiązania wymagają instalacji by móc przeglądać pliki (brak formatu stand-alone).
Poniżej znajduję się krótka specyfikacja dostępnych rozwiązań

 • NX Viewer. Pozwala oglądać pliki w natywnym formacie PRT. Wadą jej jest to iż jest płatna i wymaga licencji (ograniczony tylko do przeglądania plików NX *.prt)
 • JT2Go. Darmowa (nawet do użytku komercyjnego). Pozwala przeglądać modele 3D w formacie JT. Pliki po instalacji JT2Go można obsadzać w dokumentach Word/Excel jako modele 3D. Modele 3D są wtedy dostępne bezpośrednio w tych dokumentach. Konieczność eksportu modeli z NX do JT (czynność może być wykonywana automatycznie przy zapisie). Translacja do formatu JT nawet dużych złożeń zajmuje pomijalnie małą ilość czasu. Zachowuje strukturę i nazewnictwo oryginalnego złożenia. Bardzo mały rozmiar plików (kilka procent oryginału)
 • Xpress ReviewDarmowa (nawet do użytku komercyjnego). Pozwala przeglądać modele 3D w formacie JT i plmxml. Można za jej pomocą przeglądać również dokumentację 2D w różnych formatach (cgm, hpgl, dxf i inne). Umożliwia tworzenie formatu bezpiecznego (pcf): modele mogą być przekazane do kooperanta/klienta z określonymi ograniczeniami np. może on mierzyć, tworzyć przekroje ale nie może tych danych przenieść do żadnego innego programu CAD. Bardzo dobre rozwiązanie np. dla narzędziowni które chcą przekazać do akceptacji klienta model 3D/2D narzędzia ale tak by nie mógł on ich wykorzystać w innym programie CAD bez wiedzy autora/właściciela. Integruje się z NX i klientem poczty (umożliwia wysłanie bezpośrednio z okna NX plików a następnie wysłanie ich pocztą). Bardzo mały rozmiar plików (kilka procent oryginału). Umożliwia zabezpieczenie dostępu do plików hasłem

 

Xpress Review można znaleźć wchodząc na stronę https://download.industrysoftware.automation.siemens.com/ i przechodząc np do sekcji Xpress Review.

exprev

link do przeglądarki JT2GO ja serwerach siemensa  https://www.plm.automation.siemens.com/pl_pl/products/teamcenter/plm-platform-capabilities/visualization/jt2go/

Przykład użycia Xpress Review (opis do filmu poniżej)

xpress-rev

 • po instalacji przeglądarki uruchomienie NX
 • wczytanie złożenia
 • wysłanie z NX do Xpress Review
 • przeglądanie w Xpress Review
 • przekazanie pocztą w formacie bezpiecznym

Prosze zwróić uwagę na użycie w NX polecenia Send to Package File

Więcej


Koła zębate w NX

Kwiecień 16 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

Na dzień dzisiejszy w pełni zintegrowane narzędzie tworzące modele analityczne (tzn zarysy zębów nie są przybliżeniami w postaci łuków czy aproksymacji) oferuje szwajcarska firma Kisssoft (www.kisssoft.ch).

Koła zębate

(obrazek pochodzi ze strony grabcad)

Ponadto można znaleźć narzędzia na stronach eng-tips lub grabcad. Poniżej zamieszczone są linki do dwóch miejsc z których można ściągnąć darmowe narzędzia udostępnione przez innych użytkowników.

prosty gear wizard działa nawet w NX9 ale to narzędzie w dalszym ciągu generuje modele przybliżone podobnie jak w inventor czy solid works. Patrzcie na post użytkownika e19 i jego załączniki Gears.zip oraz helical_gear.exp (możecie je ściągnąć bezpośrednio stąd). Zignorujcie opis  dotyczący wprowadzenia zmiennej środowiskowej UGII_COUNTRY=PRC. To działa tylko na chińskich licencjach (i może na pirackich).

Po ściągnięciu i rozpakowaniu Gears.zip

 • wybrać w NX polecenie File>Execute>grip
 • wskazać jeden z rozpakowanych plików grx co uruchomi polecenie tworzenia modelu koła zębatego

inny gear wizard tego nie sprawdzałem

 

Więcej


NX Mold Wizard – baza elementów znormalizowanych w konstrukcji form wtryskowych.

Kwiecień 15 | kategoria: CAD, Wiadomości | autor: krzysztof 0 Komentarzy

NX posiada specjalny moduł do projektowania form NX Mold Wizard, który jest wyposażony w bazy części znormalizowanych.
Dostępne są modele różnych producentów takich jak: HASCO, DME, FUTABA, MEUSBURGER, STRACK, MISUMI, …, oraz bazy polskiego producenta FCPK Bytów.

Zapraszamy na Webinar Formy wtryskowe w NX Mold Design, gdzie będzie można zobaczyć m.in. opisane tu rozwiązania:
Webinar NX Mold Wizard – środa 16 kwietnia o godzinie 11.
Rejestracja pod tym linkiem… 

Narzędzie do wstawiania elementów znormalizowanych składa się z dwóch okien. W pierwszym konstruktor definiuje rodzaj i parametry części, natomiast w drugim wyświetlany jest pomocniczy rysunek wspomagający edycję (rys.1). Do jednej części można dołączyć dowolną liczbę rysunków (np. całe normy). Przewijanie między rysunkami jest realizowane za pomocą strzałek (rys.1 b). W przypadku bazy FCPK Bytów (baza stworzona przez CAMdivision) liczbę dostępnych obrazków określa strzałka zlokalizowana z prawej strony okna (rys.1 c). Dodatkowo w dolnej części informacji graficznej wyświetlana jest norma (rys.1 d), która aktualizuje się dynamicznie podczas zmiany parametrów.

1

Rys.1 Okno Standard Part z bazą FCPK Bytów stworzona przez firmę CAMdivision.

Części umieszczone w bazie są powiązane z plikiem Excel, w którym znajdują się wszystkie parametry sterujące modelem. Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownik nie musi modyfikować modelu i znać zasad parametryzacji. Oprócz pojedynczych części najnowsza baza FCPK Bytów zawiera całe zestawy modeli wstawianych do formy. Do takich zestawów można zaliczyć komplet zamków bocznych, komplet cofaczy, zespół prowadzący płyty wypychaczy (rys.2) itd.

2

Rys.2 Zespół prowadzący płyty wypychaczy z możliwością wykonania prowadzenia od strony matrycowej.

 Każda część prt (plik formatu NX) składa się z dwóch brył, przypisanych do zestawu obiektów TRUE i FALSE. Pierwszy zestaw określa bryłę katalogową (wykorzystaną do konstrukcji narzędzia), natomiast drugi bryłę używaną do wykonywania otworu w płytach (rys.3).

3

 Rys.3 Tuleja wtryskowa zawierającą bryłę TRUE i FALSE.

Wstawiane części są automatycznie pozycjonowane w osi Z (np. wypychacz obsadzony w płycie wyrzutnika)
Oprócz pojedynczych części znormalizowanych program zawiera bazę całych złożeń (korpusów) sterowanych parametrami. Na podstawie parametrów są przypisywane wysokości płyt, położenie oraz norma.

4

 Rys.4 Korpus formy

W pełni sparametryzowany korpus zapewnia uporządkowaną pracę i eliminuje błędy występujące przy tradycyjnym budowaniu złożeń. Konstruktor skupia się wyłącznie na budowanym narzędziu. Korzystając z podstawowej bazy czas konstrukcji skraca się do 50%. Natomiast w przypadku bazy w pełni dostosowanej do standardów firmy skraca się nawet do 75% w porównaniu ze standardowym modelowaniem.

Marcin Antosiewicz, CAMdivision Sp. z o.o.

Więcej


Partially Shaded – częściowe wyświetlanie części na rysku płaskim.

Kwiecień 9 | kategoria: CAD | autor: Marcin 0 Komentarzy

W NX rysunek płaski domyślnie jest wykonywany w postaci krzywych. Użytkownik może włączyć wyświetlanie kolorów ścianek dla poszczególnych części jak niżej.

Parlially_Shaded

Poniżej procedura postępowania:

1. Przejdź do środowiska modelowania.

2. Wybierz Menu-Edit-Object Display (Crt+J).

3. Zaznacz obiekt, który będzie wyświetlony z wizualizacją ścianek i zatwierdź klikając OK.

Partially Shaded4. Przejdź do rysunku płaskiego i wstaw widok.

5. Kliknij PPM na ramkę widoku i wybierz Settings.

6. Odszukaj pozycję  jak niżej i wybierz Partially Shaded.

Partially ShadedPoniżej film instruktażowy.

Więcej


Wymiarowanie otworów w NX9

Kwiecień 7 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

W NX9 dodano nową możliwość szybkiego dodawania informacji technologicznych do otworów na rysunku 2D. krótko mówiąc zwymiarowania ich.

NX9Rys.1

 1. Otowórz okno polecenia Radial Dimension
 2. W grupie Measurement ustaw opcję Inferred lub Hole Callout
 3. Wskaż otwór. może być przekrój lub widok
 4. Wskaż położenie wymiarów

Po wskazaniu otworu a przed wskazaniem położenia wymiaru jeżeli przez sekundę nie będziesz poruszał kurosem pojawi się ikona umożliwiająca otworzenie okna do zmiany ustawień wyświetlania (rys.2)

NX9rys.2

 

Więcej


NX9 wymiar równoległy

Kwiecień 4 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

w NX9 przegrupowano wymiary. Nie ma już polecenia Baseline Dimension. Brak również polecenia do wymiarowania szeregowego (Horizontal/Vertical Chain Dimension). Wszystkie te polecenia wraz z wymiarem liniowym zgrupowano w jedno nowe polecenie Linear Dimension

NX9

Jak wstawić Baseline Dimension?

 • otwórz polecenie Linear Dimension
 • rozwiń grupę Dimension Set
 • ustaw odpowiednią opcję (Chain, Baseline)
 • wskaż pierwszą referencję
 • wskaż drugą referencję
 • wskaż położenie wymiaru
 • teraz wystarczy wskazywać po kolei następne referencje

 

Więcej


NX 9 wymiarowanie w szkicu

Kwiecień 3 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

co znaczą nowe opcje dostępne pod parametrami??

dokumentacja jest dosyć enigmatyczna. poniżej znajdziecie wyjaśnienie

NX 9

Remove Expression, Keep Expression dotyczy tylko wymiarów przywiązanych do zewnętrznych referencji np do krawędzi modelu.

 • Remove Expression – jeśli referencja zniknie, usunięty zostanie też wymiar
 • Keep Expression – jeśli referencja zniknie, wymiar stanie się nieaktualny (będzie można go przywiązać do innej referencji) i będzie oznaczony linią przerywaną tak jak wymiary na rysunku 2D

Measure Geometry, Adjust Geometry dotyczą tylko sytuacji kiedy zmieniamy referencje wymiaru (zmieniamy punkt zaczepienia wymiaru)

 • Measure Geometry – zmiana punktu zaczepienia wymiaru powoduje zmianę jego wartości, szkic nie ulega zmianie
 • Adjust Geometry – zmiana punktu zaczepienia wymiaru powoduje zmianę szkicu, wartość wymiaru nie ulega zmianie (patrz film poniżej)

 

Więcej


Jak wyswietlić siatkę z podziałką w szkicu

Kwiecień 2 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

wersja dla NX 9

tworząc szkic dynamiczny (szkic utworzony bez wchodzenia do środowiska szkicownika) nie możemy włączyć siatki .

Jeśli nie jesteś w środowisku szkicownika musisz do niego przejść za pomocą polecenia Open in Sketch Task Environment.

a następnie wybrać polecenie Menu>Preferences>Grid i włączyć odpowiednie opcje (rys.1)

Sketch Task EnvironmentRys.1

Uwaga!

podziałki (Show Labels) są widoczne kiedy płaszczyzna szkicu jest równoległa do płaszczyzny ekranu

 

Więcej


Deformable Part w Reuse Library

Kwiecień 1 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

Reuse Library z użyciem Deformable Part

Da się użyć ale ma to swoje ograniczenia

Zaletą jest to iż masz tylko jeden model w pliku czyli jeśli korzystasz np. z pomiaru masy komponentu to jest to rozwiązanie dla ciebie. Wadą jest to że aby zmienić parametry musisz wyłączyć deformacje (film 6edycja). Ponadto do definicji deformable part nie możesz użyć parametrów zmienianych w bibliotece Reuse Library. Ale to nie jest problem jak widać na przykładzie poniżej.

Wersja bez użycia Deformable Part jest o wiele prostsza w utworzeniu ale musisz mieć dwa różne modele na dwóch różnych reference set. Pomijasz film 2(warianty) i 3(definicja deformable) i oczywiście tworzysz dwa oddzielne modele zagiętą zawleczkę i niezagiętą. Przy pomiarze masy musisz uwzględnić tylko jeden model.

 

Więcej


Jak wyłączyć automatyczne chwytanie do wymiarów

Marzec 30 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

Jeżeli w środowisku do tworzenia dokumentacji 2D dodamy uwagę technologiczną (wymiar, tekst lub inna informacja) w pobliżu innej wcześniej dodanej uwagi  to nowo wstawiona będzie próbowała wyrównać położenie względem pobliskiej uwagi (referencji). Jednak czasem nie chcemy by taka uwaga wyrównała pozycję względem jakiejkolwiek referencji. W takiej sytuacji wystarczy przed wskazaniem położenia przytrzymać wciśnięty lewy Alt. spowoduje to zignorowanie ustawień wyrównywania położenia.

By wyłączyć na dłużej wyrównywanie położenia do referencji rozwiń w oknie Dimension podgrupę Alignment i wyłącz odpowiednią opcję (rys.1):

2D drawing alignmentRys.1

Auto Alignment

 • Associative          – wymiar będzie powiązany parametrycznie z wybraną referencją
 • Non-associative – wymiar będzie wstawiony z wykorzystaniem referencji jednak nie będzie z nią powiązany parametrycznie (przy zmianie geometrii wymiar nie zaktualizuje swojego położenia względem zmienionej referencji)
 • Off –                      – wymiar będzie wstawiony bez wykorzystania referencji (taka sama sytuacja jak przytrzymanie wciśniętego lewego Alt).

Align to Dimension Line – referencją będą linie wymiarowe (np. wstawienie wymiaru tak by strzałki sąsiedniego i nowego stykały się ze sobą

Stack Annotation – pozwala nakładać na siebie uwagi technologiczne. Ustawienia tej opcji znajdziesz przechodząc w oknie stylu wybranego obiektu do opcji Stacking (rys.2)

2D align dim stackingRys.2

Align Horizontal or Vertical – wyrównanie tylko wzdłuż linii poziomej lub pionowej od punktu zakotwiczenia (Anchor Point)

Position Relative to Geometry – zachowuje odległość od wybranej geometrii (modelu lub narysowanej krzywej)

Position at Snap Point – referencją będzie wybrany punkt geometrii  (rys.3)

2D align sel snap pointRys.3

Position on Marigin – referencją będą marginesy zdefiniowane w ustawieniach draftingu (Menu>Preferences>Drafting rys.4)

2DRys.4

Jeżeli chcesz wyłączyć wyrównanie do referencji, w trakcie przeciągania uwagi na rysunku za pomocą kursora, musisz wyłączyć opcję Dynamic Alignment in Global Selection w oknie Menu>Preferences>Drafting (rys.5)

2D align dynamic align

Rys.5

Więcej


NX – Analiza technologiczna wypraski

Marzec 23 | kategoria: CAD, Wiadomości | autor: krzysztof 0 Komentarzy

NX jest specjalistycznym narzędziem wspomagającym projektowanie i wytwarzanie wyrobów oraz narzędzi. W dobie szybkiego rozwoju producenci wyrobów z tworzyw sztucznych oczekują szybkiego wykonania modeli oraz narzędzi do ich produkcji.

Model wypraski musi posiadać zarówno walory estetyczne, które przyciągają klientów, jak i użytkowe. Ponadto formy na takie detale mają być jak najprostsze, niezawodne oraz tanie w wykonaniu i eksploatacji. Często kompromis miedzy ceną narzędzia a odpowiednim modelem, który komplikuje wykonanie formy, jest trudny do osiągnięcia. Co jest przyczyną takiego stanu rzeczy? Często jest to brak znajomości zasad odformowania modeli w formie. Projektanci wyrobów zazwyczaj skupiają się na kształcie modelu, a nie na jego poprawności technologicznej. Dodatkowo kolejnym aspektem wpływającym na cenę formy są zmiany, wynikające z błędnie wykonanego detalu. NX wychodzi naprzeciw oczekiwaniom konstruktorów wyrobów i pozwala przeprowadzić niezbędne analizy gotowego modelu w celu wykluczenia jak najwięcej potencjalnych zagrożeń.

Do najczęściej przeprowadzanych analiz można zaliczyć analizę: kątową (pochyleń), podcięć, grubości, wtrysku, promieni, regionów, jakości modelu, analizę typu Check-Mate.

Dodatkowe informacje na temat opisanych poniżej zagadnień znajdą Państwo ponadto:

 • Webinary i Warsztaty o rozwiązaniach w NX CAD/CAM –  informacje na www.nxmold.pl
 • Książki dotyczące NX Formy wtryskowe, Tłoczniki… – informacje na www.nxcad.pl

Analiza kątowa

Jest to pierwsza analiza, jaką konstruktor powinien wykonać po utworzeniu modelu. Pozwala odszukać ścianki, dla których kąt nie został naniesiony. Ponadto pozwala sprawdzić kąt na ściankach, na których ma zostać wykonana faktura. Zbyt mały kąt może spowodować rysowanie wypraski podczas usuwania z formy. Oczywiście konstruktor musi posiadać wiedzę o zalecanej wartości kąta dla danej faktury. Analizę kątową w NX można wykonać na kilka sposobów. Pierwszy sposób to określenie kątów na podstawie mapy kolorów (rys.1). Mapa kolorów przy skomplikowanych modelach jest niewystarczająca, gdyż wizualne przeglądanie detalu nie pozwoli zauważyć wszystkich ścianek o niewłaściwym kolorze.
Bardziej precyzyjną analizą jest analiza z wykorzystaniem narzędzi HD3D, umożliwiająca przypisanie odnośnika do każdej ścianki, która nie spełnia założeń konstrukcyjnych.

Analiza technologiczna

Rys.1. Mapa kolorów obrazująca kąt pochylenia ścianek względem kierunku formowania.

 

Analiza podcięć

Jako podcięcia należy rozumieć miejsca na modelu, których nie da się zaformować góra-dół. W takim przypadku niezbędne są dodatkowe elementy ruchome, umożliwiające uwolnienie wypraski. Do podcięć można także zaliczyć miejsca, w których konstruktor popełnił błąd i pochylił ściankę w niewłaściwą stronę.
Do analizy podcięć służy także analiza HD3D (rys.2).

Analiza technologiczna

Rys.2. Analiza podcięć z wykorzystaniem narzędzi HD3D.

Analiza grubości

Analiza grubości pozwala wychwycić miejsca o nadmiernych pocienieniach lub pogrubieniach (tzw. węzły cieplne (rys.3)). W miejscu pogrubień może pojawić się wciąg, czyli zapadnięcie ścianki, natomiast w miejscu pocienień tworzywo może nie dopłynąć. Ponadto analizę tę można wykorzystać do badania poprawnie nadanej grubości żeber. Żebro o grubości głównej ścianki detalu spowoduje zapadnięcie się owej ścianki. Wykorzystując możliwość wprowadzania zakresów kątowych, można przypisać zalecany zakres kąta dla żeber np. 0.5-0.6 grubości głównej ścianki. Każda ścianka o niepoprawnej grubości wykryta przed wykonaniem narzędzia nie wymaga nakładu finansowego.

 Analiza technologiczna

Rys.3. Badanie grubości detalu podając zakres (przedział grubości).

Analiza wtrysku

Wbrew pozorom analiza wtrysku niekoniecznie jest wykorzystywana wyłącznie przez konstruktorów form. Konstruktorzy wyrobów często używają jej do zaplanowania punktów wtrysku. W jakim celu? Po to, żeby np. określić miejsce łączenia, w którym zazwyczaj pojawia się ślad. Odpowiednio dobrany punkt wtrysku pozwala przenieść linie łączenia na promienie, gdzie jest mniej widoczna lub w miejsce nieosiągalne dla oka (np. w miejscu łączenia jednego detalu z drugim). Ponadto, mając do dyspozycji mapę chłodzenia detalu, można określić, czy różnice temperatur są na tyle duże, że mogą powodować paczenie (zniekształcenie) detalu. W takim przypadku często dołożenie odpowiedniego użebrowania może pomóc i zabezpieczyć przed wprowadzaniem zmian na gotowym narzędziu.

Analiza technologiczna

Rys.4. Analiza wtrysku pokazująca czas wypełnienia formy.

Analiza promieni

W niektórych gałęziach przemysłu (np. przemyśle samochodowym) niezbędne jest przeprowadzenie analizy promieni. Taka analiza ma na celu zbadanie promienia, z którym może być bezpośredni kontakt głowy pasażera samochodu podczas uderzenia. Zbyt mały promień może powodować rozcięcia skóry już przy uderzeniu z małą prędkością. W zależności od koncernu samochodowego promień może się wahać np. w przedziale 2.5-5mm. Oczywiście na wartość tego promienia wpływa wiele czynników. Analiza promieni odbywa się podobnie jak analiza kątowa, poprzez nakładanie mapy kolorów (rys.5).

Analiza technologiczna

Rys.5. Mapa kolorów obrazująca wartość promienia na modelu wypraski.

Analiza regionów

Analiza umożliwia automatyczne wykrycie ścianek w wybranych przedziałach kątowych oraz automatyczne naniesienie kolorów na detal wg przyjętych zakresów. Dzięki takiej funkcjonalności można wykonać dokumentację z zaznaczonymi miejscami, w których trzeba będzie wykonać suwaki, skosy lub dokonać zmian kąta.

Analiza technologiczna

Rys.6. Analiza regionów (polski interfejs)

Analiza Jakości modelu

Jest analizą jaką konstruktor powinien wykonać przed przekazaniem modelu do konstruowania narzędzi. Analiza pozwala na wychwycenie błędów geometrycznych wynikających np. z błędnie przyjętej tolerancji modelowania. Pozornie wydaje się, że błędy rzędu kilku setnych milimetrów znacząco nie wpłyną na jakość modelu. Jest to słuszne stwierdzenie, ale tylko dla dużych wyprasek. W niektórych branżach (medycyna) występują precyzyjne elementy, których tolerancja wykonania wynosi 0.01mm. W tym przypadku błąd modelu rzędu 0.02mm może całkowicie zdyskwalifikować wyrób.

Analiza Check-Mate

Analiza umożliwia sprawdzenie poprawności cech w drzewie operacji. Konstruktor konstruując detal wykonuje liczne operacie. Podczas zmian włącza i wyłącza je oraz modyfikuje. W przypadku modeli zawierających kilkaset operacji nie jesteśmy w stanie wizualnie sprawnie przeglądać drzewa operacji i sprawdzić czy któraś z nich jest błędna lub szkic jest poprawnie ustalony. Analiza Check-Mate umożliwia miedzy innymi zweryfikowanie i wykrycie ewentualnych błędów.

W niniejszym artykule zostały opisane tylko jedne z ważniejszych narzędzi wspomagających weryfikacje modeli wyprasek. Należy pamiętać, że opisane narzędzia bez odpowiedniej wiedzy konstrukcyjnej nie pomogą wykonać dobrego detalu. W połączeniu z wykwalifikowanym konstruktorem wyrobów pozwolą wyeliminować większość błędów występujących w procesie konstruowania.

Autor:  Marcin Antosiewicz, CAMdivision

Więcej


Jak wykonać plik bat do uruchamiania NX w polskiej i angielskiej?

Marzec 10 | kategoria: CAD, Konfiguracja | autor: Marcin 0 Komentarzy

Wielu użytkowników w celu zmiany języka w NX przełącza  każdorazowo zmienną środowiskową UGII_LANG z polish na english i na odwrót.

Zmianę języka można wykonać dużo szybciej przygotowując pliki startowe zawierające informacje językową.

Poniżej procedura tworzenia pliku startowego.

1) Na pulpicie utwórz plik tekstowy NX_polish.txt.

2) Otwórz go za pomocą notatnika i wpisz poniższe zmienne.

@echo OFF
set UGII_LANG=polish
„C:\Siemens\NX85\UGII\ugraf.exe”
echo ON

gdzie C:\Siemens\NX 9.0\UGII\ugraf.exe ścieżka do pliku startowego NX.

3) Zapisz plik.

4) Zmień rozszerzenie txt na bat.

5) Uruchom NX klikając na ikonę NX_polish.bat.

Procedurę tworzenia powtórz dla języka angielskiego jak wyżej zmieniając UGII_LANG=english.

Pamiętaj, że możesz więcej zmiennych wpisać do pliku bat i przekierować je do swojego folderu w celu zgromadzenia wszystkich ustawień w jednym miejscu.

Więcej


Przerwanie widoku NX 8.5

Marzec 3 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

Umożliwia umieszczenie dużo większego widoku detalu niż formatka bez zmniejszania jego skali.

Polecenie Broken View zmieniło się znacznie od poprzedniej wersji. Np. nie jest konieczne już wchodzenie do Expanded View by narysować obwiednię. Jak natomiast wykorzystując obecne polecenie utworzyć łamane przerwanie widoku. Możemy narysować własną obwiednię aktywując szkic w widoku lub wykonać kilka przycięć zwykłych.

NX

film poniżej

Więcej


Jak rozwinąć krawędzie ślimaka?

Styczeń 31 | kategoria: CAD | autor: Marcin 0 Komentarzy

Modelując bryły typu ślimak często potrzebne jest wykonanie rozwinięcia krawędzi śrubowej bryły w celu uzyskania płaskiego szablonu. NX od wersji 9.0 posiada taką możliwość. D0 niedawna można było rozwijać tylko krzywe leżące na walcu lub stożku. Teraz polecenie zostało udoskonalone i pozwala rozwinąć krzywą leżąca na dowolnej powierzchni rozwijalnej. Poniżej przykład rozwinięcia krawędzi ślimaka.

NX slimak

Więcej


NX Mold Wizard & Progressive Die Wizard – nowe warsztaty!

Styczeń 12 | kategoria: CAD, Wiadomości | autor: krzysztof 0 Komentarzy

Po cieszących się dużym zainteresowniem zeszłorocznych Warsztatach dotyczących wspomagania projektowania form i tłoczników, zapraszamy Państwa na kolejną edycję w 2014 roku!
Cykl bezpłatnych warsztatów będzie dotyczył m.in. wspomagania:

1)  Projektowania form wtryskowych w NX Mold Wizard – szczegóły i zapisy na http://camdivision.pl/nx-cad-cam-warsztaty/

2) Projektowania tłoczników w NX Progressive Die Wizard – szczegóły i zapisy na http://camdivision.pl/nx-progressive-warsztaty.html

NX Mold Wizard – szczegóły warsztatów
Jednodniowe warsztaty dotyczące wspomagania konstrukcji form wtryskowych:
–   na warsztaty można się zapisać tutaj…

NX

Temat: Wspomaganie Projektowania Form Wtryskowych – czyli praktyczne ćwiczenia z przebiegu konstrukcji formy w NX Mold Wizard

 • Miejsce: Sala szkoleniowa CAMdivision, ul. Sosnowa 10, Park Przemysłowy Źródła-Błonie k/Wrocławia
 • Prowadzący: Dariusz Jóźwiak – autor książki o NX Mold Wizard – konstruktor mający na swoim koncie kilkaset form uruchomionych w przemyśle
 • Aktualny termin: 14 stycznia (wtorek) 2014 r. – godz. 8.00-16.00 (brak miejsc)
  Kolejny termin: 23 stycznia (czwartek) 2014 r. – godz. 8.00-16.00
  Kolejny termin: 13 lutego (czwartek) 2014 r. – godz. 8.00-16.00

NX flow

 • Od uczestników wymagamy znajomości zasad pracy w dowolnym progranie CAD 3D – każdy uczestnik pracuje na osobnym stanowisku komputerowym.
 • Po warsztatach istnieje możliwość bezpłatnego wypożyczenia licencji testowej NX Mold Design i pogłębienia zdobytej już wiedzy we własnej firmie.
 • Na podstawie prostego przykładu (jak na ilustracji poniżej) poznają Państwo zasady wspomagania projektowania form wtryskowych w pakiecie pakiecie NX Mold Wizard.

NX model

Program warsztatów czyli etapy konstrukcji formy:

1. Analiza modelu 3D • Błędy geometrii, • Analiza technologiczności • Wstępna analiza wtrysku 2. Inicjalizacja projektu • Skurcz • Określenie pozycji wypraski względem układu współrzędnych gniazda • Dobór przygotówki 3. Utworzenie podziału • Określenie regionu stempla i matrycy • Zamknięcie otwartych obszarów • Wyodrębnienie regionu • Utworzenie powierzchni zamykania • Utworzenie modeli stemplai  matrycy 4. Powielenie gniazd 5. Dodanie korpusu 6. Układ chłodzenia i układ dolotowy 7. Dodanie normaliów i pozostałych elementów 8. Wykonanie wybrań pod wypychacze, śruby i inne części formy 9. Weryfikacja konstrukcji • Kolizje statyczne i weryfikacja wykonania wybrań • Odległość otworów chłodzących od pozostałych części • Kinematyka mechanizmów formy • Czy wszystkie modele są aktualne?

NX Progressive Die Wizard – szczegóły warsztatów
Jednodniowe warsztaty dotyczące wspomagania konstrukcji tłoczników:
–  na warsztaty można się zapisać tutaj…

NX

 • Temat: Wspomaganie Projektowania Wykrojników/Tłoczników Wielotaktowych – czyli praktyczne ćwiczenia z przebiegu konstrukcji wykrojnika w NX Progressive Die Wizard
 • Miejsce: Sala szkoleniowa CAMdivision, ul. Sosnowa 10, Park Przemysłowy Źródła-Błonie k/Wrocławia
 • Prowadzący: Marcin Antosiewicz – autor książki o NX Progressive Die Wizard
 • Aktualny termin: 14 stycznia (wtorek) 2014 r. – godz. 8.00-16.00 (brak miejsc)
  Kolejny termin: 23 stycznia (czwartek) 2014 r. – godz. 8.00-16.00
  Kolejny termin: 13 lutego (czwartek) 2014 r. – godz. 8.00-16.00

NX

 • Od uczestników wymagamy znajomości zasad pracy w dowolnym progranie CAD 3D – każdy uczestnik pracuje na osobnym stanowisku komputerowym.
 • Po warsztatach istnieje możliwość bezpłatnego wypożyczenia licencji testowej NX Progressive i pogłębienia zdobytej już wiedzy we własnej firmie.
 • Na podstawie prostego przykładu (jak na ilustracji poniżej) poznają Państwo zasady wspomagania projektowania form wtryskowych w pakiecie pakiecie NX Progressive Die Wizard.

NX progressive-warsztaty

Program warsztatów czyli etapy konstrukcji tłocznika wielotaktowego: 1. Analiza modelu • Analiza poprawności geometrii • Analiza grubości 2. Tworzenie etapów pośrednich • Konwertowanie nieparametrycznej części do środowiska NX Sheet Metal • Automatyczne generowanie złożenia z etapami pośrednimi • Rozwijanie zagięć liniowych • Rozwijanie zagięć nieliniowych 3. Tworzenie ażuru • Inicjowanie projektu • Tworzenie fragmentów odpadu • Tworzenie ażuru 2D • Generowanie ażuru 3D 4. Konstrukcja korpusu wykrojnika wielotaktowego • Wczytywanie szablonu i zarządzanie jego wielkością • Dzielenie płyt na segmenty 5. Tworzenie wkładek • Automatyczne generowanie stempli i matryc • Modyfikacja wstawionych elementów • Wstawianie kołnierzy • Modyfikacja naroży wkładek 6. Dodawanie elementów znormalizowanych • Zapoznanie się z biblioteką części • Metody wstawiania i zarządzania częściami 7. Automatyczne wykonanie wybrań i podcięć w płytach
8. Dodatkowe narzędzia wspomagające konstrukcję 9. Weryfikacja narzędzia • Symulacja ruchu • Wykrywanie kolizji

Zapraszamy do spotkań z NX!

Zespół CAMdivision

Więcej


Jak odszukać wymiar na rysunku płaskim, który został ręcznie zmieniony?

Styczeń 9 | kategoria: CAD | autor: Marcin 0 Komentarzy

Często zdarza się, że podczas tworzenia dokumentacji płaskiej zmieniamy wymiar za pomocą polecenia Edit Text. Wartość wymiaru nie jest asocjatywna. W takim przypadku po zmianie modelu wymiar zawsze będzie taki sam. NX posiada narzędzie umożliwiające odszukanie wszystkich wymiarów, które zostały zmienione i nie odpowiadają faktycznej wartości.

CAD

Więcej


NX & Formy wtryskowe cz. 5 – Weryfikacja narzędzia i automatyzacja dokumentacji płaskiej.

Grudzień 19 | kategoria: CAD, Wiadomości | autor: Marcin 0 Komentarzy
NX (poprzednia nazwa Unigraphics) jest oprogramowaniem firmy Siemens PLM Software. W jego skład wchodzi szereg aplikacji wspomagających projektowanie. W niniejszym artykule zostaną przedstawione narzędzia wchodzące w skład modułu Mold Wizard służącego do projektowania form. MW oprócz narzędzi wspomagających projektowanie, opisanych we wcześniejszych częściach artykułu,  zawiera szereg poleceń przyspieszających weryfikację narzędzia i  wykonanie dokumentacji płaskiej.

Więcej


Jak wyświetlić komponent jako referencyjny w rysunku 2D?

Grudzień 13 | kategoria: CAD | autor: Marcin 0 Komentarzy

Często na rysunku 2D chcemy pokazać wnętrze modelu razem z zewnętrzną obudową. NX posiada możliwość zapisywania danego komponentu jako referencyjny i wybranie widoku, na którym ma  być tak wyświetlony. Za pomocą tej funkcjonalności można np przedstawić model półproduktu lub model wyrobu przed wybranym etapem obróbki wraz z modelem wyrobu końcowego.

NX polfabrykatProcedura definiowania obiektu referencyjnego.

1. Wybierz z górnego menu Preferences-View.

2. Wskaż zakładkę General i kliknij przycisk Define Render Sets.

NX View Preferences

3. Wpisz nazwę w polu Current Sets i kliknij Create.

NX Define Render Sets

4. Następnie kliknij Select Solids i wskaż bryłę, która będzie wyświetlana przerywaną linią.

NX zawor_2

5. Kliknij przycisk Hidden Lines i wybierz style wyświetlanych linii jak w punkcie 3

6. Kliknij przycisk Visible Linies i ustaw taki sam styl linii  jak w punkcie 5.

7. Zatwierdź polecenie przez OK.

8 Kliknij PPM na ramkę widoku i wybierz Style.

9. W zakładce General kliknij przycisk Define Render Sets in View.

10. Kliknij na pozycję  model  i zaznacz Add.

11. Po wykonaniu powyższych czynności  uzyskasz widok jak niżej.

 

NX zawor_3

Poniżej film z procedurą wyświetlenia modelu jako referencyjny

Więcej


Jak zmienić kolor operacji w NX?

Listopad 20 | kategoria: CAD | autor: Marcin 0 Komentarzy

Zmiana koloru ścianek przez wybranie operacji z drzewa cech znacznie przyspiesza tworzenie technologii w 3D. Utworzone otwory mogą być definiowane jako otwory wiercone, pasowane, gwintowane itd.

NX stempel

Procedura przypisywania koloru do cechy:

1) Wybierz z górnego menu Edit-Feature-Assign Feature Color.

NX Assign Feature Color2) Zaznacz cechy klikając LPM w drzewie operacji lub zaznacz je klikając na model.
3) Zaznacz Specify Color w oknie dialogowym operacji i kliknij w polu koloru aby zdefiniować jego barwę.

NX Assign Feature Color_1

4) Zatwierdź operację przez Apply i wskaż kolejne operacje do zmiany.

Więcej


Jak podzielić Composite Curve parametrycznie

Październik 30 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

Użycie polecenia Edit>Curve>Divide spowoduje usunięcie asocjatywności z Composite Curve

żeby taką krzywą mieć we fragmentach należałoby utworzyć każdy fragment oddzielnie za pomocą polecenia Composite Curve

NX compos_crv

poniżej film z przykładem

 

Więcej


Nowości NX 9.0 (cz.7) – Drafting

Październik 14 | kategoria: CAD, Wiadomości | autor: Marcin 1 Komentarz

Tworzenie dokumentacji dzięki nowemu konfigurowalnemu interfejsowi jest szybsze i bardziej przyjazne.

 

Design & Drafting

 

1. New Drafting Dimension UI – nowe wymiary

Wprowadzono nowy sposób definiowania wymiarów – dzięki temu zredukowano liczbę poleceń wymiarowych.

NX Rapid

 

2. New Settings UI/Preferences UI – nowy interfejs ustawień
Ulepszono okno ustawień. Dzięki temu łatwiej dokonać zmian. Dodatkowo okno zawiera wyszukiwarkę umożliwiającą szybsze odszukanie ustawienia bez zbędnego przeglądania okien.

NX settings

3. Exact Drawing View – dokładne wyświetlanie rysunku

Usprawniono sposób dokładnego wyświetlania widoków.

NX exact_view

 

4. Smart Lightweight Drawing View – inteligentne lekkie wyświetlanie

 Usprawnienia dotyczą szybszego generowania widoków dla wszystkich brył.

NX lightweight

5. Margins for Dimensions and Annotation – marginesy dla wymiarów i adnotacji

Wprowadzono możliwość definiowania magnesów. Dzięki temu wymiarowanie staje się prostsze i szybsze.

NX margines

 

 

6. Hole & Thread Callout – nowe oznaczenia dla otworów i gwintów

 Wprowadzono nowe sposoby wymiarowania i oznaczeń dla otworów i gwintów. Nowe wymiarowanie  rozpoznaje otwory w szyku. Sposób wyświetlania jest w pełni konfigurowalny.

NX hole

 

7. Alternate Dimension Endpoints – alternatywne wymiary

Wprowadzono możliwość zmiany sposobu wymiarowania dla rowków. Można w każdej chwili przełączyć się między jednym wymiarem a drugim.

NX dimension

8. Datum Leader – symbol bazy

Nowe możliwości określenia baz.

NX datum

 

 

9. Additional Support for Drafting Standards – obsługa dodatkowych standardów rysunku

Wprowadzono strzałkę wyświetlającą kierunek widoku oraz dodatkowe oznaczania jak niżej.

NX new

 

 

10. Hole Table – Tabela otworów

Usprawniono działanie tabeli otworów.

NX hole_table

 

11. New Bend Table – tabela gięcia

Wprowadzono tabelę gięcia dla części z blachy.

NX bend_radius

 

 

Kolejna część opisu nowości tutaj…

 

Więcej


Nowości NX 9.0 (cz.6) – Assembly

Październik 14 | kategoria: CAD, Wiadomości | autor: Marcin 1 Komentarz

Przedstawiamy kilka najistotniejszych zmian wprowadzonych do modułu złożeń.

 

Design & Assembly Modeling

1. Component Patterns – szyk komponentów

Ujednolicono okno szyków komponentów, które jest analogicznie definiowane jak w operacji Patterm Feature –  dodatkowo wprowadzono możliwość ich podglądu.

 

NX patttern_component

 

2. Penetration Depth – głębokość kolizji

 NX 9.0 umożliwia wykrycie kolizji i pokazanie jej wielkości. Ponadto pokazuje zarys przenikających się brył.

NX clearance_check

 

3. Reorder Assembly Navigator – zarządzanie drzewem złożenia

NX 9.0  umożliwia dynamiczne przesuwanie komponentów w drzewie złożenia. Teraz nie ma potrzeby sortowania komponentów przez atrybuty. Dodatkowo NX 9.0 zawiera różne metody sortowania.

NX assembly_navigator

 

4. Pack Components – pakowanie komponentów

Podczas otwierania złożenia NX domyślnie pakuje te same komponenty w jedną pozycję. Dzięki temu jest mniej komponentów w drzewie. Ulepszono sposoby selekcji spakowanych komponentów.

NX assembly_navigator_pack

5. Assembly Constraint  – więzy w złożeniu

Wprowadzono nowe powiązanie dla komponentów typu śruba/nakrętka. Powiązanie oprócz blokowania przemieszczenia blokuje także obrót. Części powiązane tym więzem są względem siebie w pełni ustalone.

NX assembly_constraints

6. Part Families  – rodzina części

Usprawniono sposób definiowania rodziny części. Możliwość przypisania masy, materiałów, wsparcie dla J0urnaling.

NX part_families

 

 

Kolejna część opisu nowości tutaj…

Więcej


Nowości NX 9.0 (cz.5) – Freeform Modeling

Październik 14 | kategoria: CAD, Wiadomości | autor: Marcin 1 Komentarz

Modelowanie powierzchniowe wnosi kolejne usprawnienia do pakietu Design w NX 9.0.


Design & Freeform Modeling 

 

1. Blend Corner  –  zaokrąglenie naroża

NX 9.0 dzięki nowemu poleceniu umożliwia szybkie przebudowanie naroża, w którym spotyka się kilka promieni. Dzięki temu można uzyskać bardziej technologiczny kształt.

NX blend_corner


2. Smooth Curve String – wygładzanie krzywych

NX zawiera opcję umożliwiającą wygładzanie nieciągłości w łańcuchach krzywych, co zapewnia uzyskanie gładkiej geometrii.

NX smoth


3. Section Surface – powierzchnie przez przekroje

Usprawniono sposób wybierania typu polecenia Section Surface. Zostały stworzone grupy ułatwiające użytkownikowi odpowiedni wybór strategii tworzenia powierzchni.

NX section


4. Developable Ruled Surface – powierzchnia rozwijalna

Dodano nowe metody wyrównania w poleceniu Ruled (Rozwijalna powierzchnia).

NX ruled


5. Curvature Analysis – analiza powierzchni

Nowa analiza powierzchni pozwala na określenie krzywizny dzięki mapie kolorów lub wykresom.

NX curvature_analisys

 

6. Reflection Contours Analysis – analiza odbicia

Nowa analiza pozwala na bardziej realne odzwierciedlenie rzeczywistości podczas modelowania.  Odbicia są porównywalne ze światłem neonu odbitego od powierzchni – wyświetlane są w postaci pasów.

NX Reflection Contours

 

 Kolejna część opisu nowości tutaj…

Więcej


Nowości NX 9.0 (cz.4) – Synchronous Modeling

Październik 14 | kategoria: CAD, Wiadomości | autor: Marcin 0 Komentarzy

Synchronous Technology w NX 9.0 to zupełnie nowe opcje w 2D i usprawnienia w 3D.

 

Design & Synchoronous Technology 

 

1.Synchronous 2D

Wprowadzono możliwość dynamicznej zmiany szkicu z wykorzystaniem technologi synchronicznej. Podczas przesuwania krzywych wymiary są aktualizowane o wartość przesunięcia. Dzięki takiemu rozwiązaniu łatwiej i szybciej jest zmieniać szkic. Synchronous 2D ma szczególne zastosowanie przy importowanej dokumentacji, z której w szybki sposób możemy wykonać szkic i modyfikować w dowolny sposób.

NX move_curve1

NX move_curve


2.Move/Pull Edge – przesuwanie krawędzi

Synchronous 3D został wzbogacony o polecenia umożliwiające przesuwanie i odsuwanie krawędzi. Umożliwia to szybszą edycję i pozwala na deformację ścianki.

 NX move_edge2NX move_edge

 3. Delete Blend – usuwanie promieni

W NX 9.0 została dodana możliwość określenia przedziału określającego wartości promienia do usunięcia. Dzięki takiemu rozwiązaniu można bardzo szybko uprościć bryłę przez usunięcie promieni o małej wartości.

NX delete_edge

 

4. Re-Blend Notch Blend – przypisanie ścianki jako promienia i  jego przebudowa

 Usprawnia zmianę wielkości promienia na całej długości i pozwala na odwzorowanie przypadków, które realnie występują podczas wprowadzania zmian np. na częściach w przemyśle lotniczym.

NX comp

 

5. Move Face – usprawnienia w poleceniu

Ulepszone działanie polecenia określa jak geometria adoptuje się podczas przesuwania.

NX move

 

 Kolejna część opisu nowości tutaj…

 

Więcej


Nowości NX 9.0 (cz.2) – Design & Realize Shape

Październik 14 | kategoria: CAD, Wiadomości | autor: Marcin 1 Komentarz

W kolejnej części prezentujemy nową fascynująca metodę projektowania Realize Shape – to nowy poziom tworzenia zaawansownych powierzchni. 


Design & Realize Shape

Realize Shape jest nową technologią umożliwiającą szybkie projektowanie części, a samo projektowanie modelu rozpoczynane jest od prymitywu np. kuli. Dzięki specjalnym poleceniom bryła jest poddawaniu „plastycznemu” rozciąganiu. Podczas rozciągania można tworzyć nowe segmenty na których będą wykonywane kolejne operacje. Co ważne na geometrii można wykonywac również standardowe operacje np. zaogrąglenia.

Poniżej przykład modelowania w środowisku Realize Shape

 … i interfejs Realize Shape

NX face

 Kolejny rysunek (źródło develop3d.com) przedstawia przykładowy tok postępowania przy modelowaniu na podstawie prymitywu typu kula.

NX sub

Tutaj przykładowy tok postępowania przy modelowaniu na podstawie szkicu.

NX realize_shape_1

NX realize_shape_2

NX realize_shape_3

NX realize_shape_4

NX realize_shape_5

NX realize_shape_6

NX realize_shape_7

  Kolejna część opisu nowości tutaj…

 

Więcej


Nowości NX 9.0 (cz.1) – User Expirence

Październik 14 | kategoria: CAD, Wiadomości | autor: Marcin 1 Komentarz

Nowa wersja NX 9.0 wprowadzona przez Siemens PLM Software zapowiada się jako najmocniejsza, szybka i łatwiejsza do użycia niż kiedykolwiek. Usprawnienia w pakiecie Modeling takie jak Synchronous Technology 2D i Realize Shape to więcej narzędzi do szybkiego tworzenia geometrii i łatwiejszy dostęp do informacji by sprawnie wprowadzać zmiany w projekcie. Znaczenie zwiększono użyteczność aplikacji Drafting i PMI zachowując przy tym możliwość ich dostosowania do własnych potrzeb…

Zapraszamy na nowy cykl spotkań i warsztatów dotyczących NX CAD/CAM, konstrukcji i obróbki form wtryskowych,  tłoczników i technologii synchronicznej…

Nowa wersja posiada szereg usprawnień przyspieszających pracę użytkownikowi pod względem obsługi – poniżej prezentujemy niektóre z nich.


User Expirence

1. Nowy sposób wybierania poleceń
Interfejs użytkownika w NX 9 jest bardziej intuicyjny i szybszy niż kiedykolwiek. Znany choćby z ostatnich aplikacji MS Office interfejs typu Ribbon Bar (wstążkowy) jest wydajniejszy dla doświadczonych użytkowników i łatwiejszy do opanowania dla nowicjuszy. Polecenia są logicznie zorganizowame w zakładki i grupy, które umożliwiają dostęp do często użwanych poleceń przy minimalnej liczbie kliknięć myszą. Warto dodac że interfejs jest w pełni edytowalny i można go dostosować do indywidualnych potrzeb. Użytkownik ma też mozłiwość pracy na tradycyjnym interfejsie.

NX Ribbon


2. Multi-Touch Graphics – obsługa ekranów dotykowych

NX umożliwia korzystanie z urządzeń z ekranem dotykowym i obsługuje typowe gesty rąk i pióra.

NX Multi-Touch Graphics


3. Raster Image – wczytywanie obrazów do środowiska modelowania

NX umożliwia wczytanie obrazu w formatach jpg, jpeg, jpe, png, tiff. Okno wczytywania posiada blokową strukturę i nowe funkcjonalności umożliwiające szybsze zarządzanie rozmiarem wczytanego obrazu. Dodatkowym atutem jest obsługa obrazu przy wszystkich rodzajach wyświetlania (Shaded with Edged, Static Wireframe, Face Analisys itd).

NX raster_image


4. Układ wielu widoków

Dodano możliwość sprzężenia kilku widoków z możliwością np. blokowania orientacji pary widoków. Obracając lub przesuwając model w jednym widoku, w drugim też zmienia się jego pozycja.

NX View Layout

 

5. Regeneracja wyświetlania – obsługa CPU
Procesy dla modeli typu „facet body” mogą być rozdzielane pomiędzy dwa rdzenie procesora.  Wydajność przetwarzania danych dodatkowo jest zwiększona przy wykorzystaniu procesorów czterordzeniowych.
NX i Parasolid umożliwia użycie kilku procesorów do przetwarzania współbieżnego podczas edycji operacji w drezwie historii.

NX opengl

 W kolejnej części zostaną przedstawione zmiany w module Design

Więcej


Jak zablokować kolumnę Part Name w Assembly Navigator

Październik 13 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

Jeśli chcemy by kolumna Part Name była nieruchoma podczas gdy pozostałe można by nadal przesuwać:

 1. Klikamy prawym przyciskiem myszy na nagłówku Descriptive Part Name
 2. Z menu kontekstowego wybieramy Freeze Column

 

By odblokować kolumnę przeprowadzamy tą samą procedurę wybierając z menu kontekstowego Unfreeze Column

NX CAD unfreeze

Więcej


Zmiana domyślnego tła i tolerancji otwieranego pliku STP

Wrzesień 30 | kategoria: CAD, Konfiguracja | autor: Marcin 0 Komentarzy

Większość użytkowników korzystających z NX często zadaje pytanie odnośnie ustawień, które są domyślnie wczytywane podczas importowania pliku STP. Jeżeli importujemy jeden model to sprawa jest prosta, gdyż wystarczy utworzyć nowy plik (z wprowadzonymi ustawieniami), następnie do niego wczytać bryłę. Jeśli chodzi o wczytanie całego złożenia to należy dokonać zmian w szablonie importowanych części.

Proces zmian szablonu dla importowanych plików STP:

1) Przejdź do folderu C:\…..\Siemens\NX 8.5\STEP214UG\.

2) Kliknij PPM na plik step214ugnullnx85_mm.prt. Wybierz Właściwości i odznacz pole Tylko do odczytu.

NX wlasciwosci

3) Uruchom NX.

4) Otwórz plik C:\…..\Siemens\NX 8.5\STEP214UG\step214ugnullnx85_mm.prt.

5) Wprowadź zmiany i zapisz plik. Zmiany należy wprowadzić także dla szablonu C:\…..\Siemens\NX 8.5\STEP203UG\step203ugnullnx85_mm.prt.

 

ZMIANA TŁA

PreferencesBackground

NX edit background

 

ZMIANA TOLERANCJI MODELOWANIA

PreferencesModeling

NX modeling preferences

 

6) Wczytaj plik STP przez Open i sprawdź czy wprowadzone zmiany zostały zastosowane.

 

Więcej


NX & Formy wtryskowe cz. 4 – Wykorzystanie dodatkowych narzędzi wspomagających projektowanie

Wrzesień 18 | kategoria: CAD | autor: Marcin 1 Komentarz

 NX (poprzednia nazwa Unigraphics) jest oprogramowaniem firmy Siemens PLM Software. Składa się z szeregu modułów, umożliwiających indywidualną konfigurację systemu, dostosowaną do profilu firmy. Obecnie w Polsce dynamicznie rozwijają się branże związane z projektowaniem i wytwarzaniem oprzyrządowania, takiego jak formy wtryskowe. Do projektowania form służy moduł Mold Wizard, który jest rozwijany od kilkunastu lat. Każde nowe usprawnienia (nowe polecenia) jakie zawiera ten moduł są odpowiedzią na potrzeby konstruktorów.

      NX Mold Wizard jest złożonym pakiet narzędzi pozwalających na przyspieszenie prac konstrukcyjnych i zweryfikowanie narzędzia. Mold Wizard posiada wiele specjalistycznych poleceń związanych z projektowaniem części formujących, wstawianiem części znormalizowanych oraz zarządzaniem nimi.

Formy wielogniazdowe

Bardzo użytecznym poleceniem jest Cavity Layout, które umożliwia szybkie powielanie gniazd formujących i ich automatyczne pozycjonowanie. Na poniższym rysunku (rys.1) znajduje się okno dialogowe, w którym należy zdefiniować liczbę gniazd i odstępy między nimi (rys.1 a).

 NX CAD

Rys.1 Okno dialogowe operacji szyku gniazd.

Inicjowanie rozmieszczania odbywa się przez wybranie ikony Start Layout (rys.1b). Po wykonaniu szyku program umożliwia wycentrowanie wszystkich gniazd względem układu współrzędnych. Użytkownik nie musi znać położenia wszystkich gniazd. Wybranie ikony Auto Center (rys.1b) przenosi gniazda w odpowiednie miejsce (rys.2).

 NX CAD

 Rys.2 Rozmieszczenie gniazd z automatycznym wyśrodkowaniem.

Projektowanie wkładek

     Projektowanie wkładki polega na wycięciu kształtu formującego, skopiowaniu go do nowo utworzonego komponentu i dodaniu kołnierza oraz wybrania. Polecenie Design Inerts w pełni automatyzuje ten proces. Po wycięciu kształtu należy wskazać górą ściankę wkładki i zatwierdzić polecenie. Na podstawie geometrii program oblicza wielkość kołnierza i długość wyluzowania (rys.3).

                     NX CAD

 Rys.3 Projektowanie wkładki za pomocą polecenia Design Inserts.

Przycinanie wypychaczy

     NX Mold Wizard umożliwia automatyczne przycinanie komponentów spychających wypraskę. Po wstawieniu wypychaczy użytkownik przycina je i dodatkowo ma możliwość zdefiniowania długości pasowania (rys.4a).

 NX CAD

Rys.4 Przycinanie wypychaczy.

Jeżeli wypychacze są wstawiane w miejscu kanału doprowadzanego tworzywo, użytkownik może automatycznie obniżyć powierzchnię wypychacza wpisując odpowiednią wartość w polu Offset Value. (rys.4b). Polecenie umożliwia także zapisywanie wypychaczy pod innymi nazwami, w przypadku gdy zostanie wstawiony ten sam komponent w kilku miejscach, a powierzchnia przycięcia będzie różna dla każdego z nich.

Odejmowanie części znormalizowanych

     NX w odróżnieniu od innych programów przyjął odmienną strategię wykonywania otworów pod elementy znormalizowane. W tradycyjnym modelowaniu wykonujemy otwór, następnie wiążemy otwór z wypychaczem za pomocą więzów. Taka strategia jest dobra ale tylko wtedy gdy nie przewidujemy zmian. W przypadku zmian zaczynają się problemy z asocjatywnością więzów. Zmiana rozmiaru wypychacza nie powoduje aktualizacji wielkości otworów itd. W NX Mold Wizard  plik z częścią znormalizowaną zawiera dwie bryły: True i False. Do True przypisana jest cześć znormalizowana, która wchodzi w skład formy, natomiast do False bryła otworu. W celu wykonania wybrania bryła False jest kopiowana do pliku i odejmowana. Dzięki takiemu rozwiązaniu  otwór zawsze pokrywa się z wypychaczem i jego wielkość jest automatycznie aktualizowana podczas zmiany części znormalizowanej. Proces kopiowania i odejmowania jest zautomatyzowany za pomocą polecenia Pocket.

NX CAD

Rys.5 Automatyczne wykrywanie komponentów nie odjętych od stempla.

Definiowanie odejmowania można wykonać na dwa sposoby. W pierwszym użytkownik wskazuje części w których będą wykonywane wybrania (np. stempel) oraz części odejmowane (np. wypychacze). Drugi sposób polega na wskazaniu tylko części w których będą wykonane otwory. Program automatycznie zaznaczy komponenty przecinające wskazany obiekt, dzięki poleceniu Find Intercection.

Dodatkowym atutem stosowania polecenia Pocket jest automatyczne wykonanie otworów gwintowanych pod śruby. W domyślnej bazie NX otwór jest gwintowany na całej długości (rys.6a). W niedługim czasie użytkownicy będą mogli korzystać z bazy FCPK Bytów, która będzie posiadała pewne usprawnienia takie jak nanoszenie gwintu na odpowiednią długość (rys.6b).

 NX CAD

Rys.6 Automatyczne gwintowanie otworu.

Układ dolotowy formy

Kolejnym ciekawym narzędziem wspomagającym projektowanie jest zautomatyzowanie wstawianych kanałów doprowadzających tworzywo. Użytkownik definiuje szkic i wybiera typ oraz wielkość kanału. Program automatycznie przeciąga odpowiedni zarys po liniach prowadzących (rys.7).

 NX CAD

Rys.7 Automatyczne generowanie kanałów.

Kanał dolotowy można zaopatrzyć w przewężki.

Definiowanie jej odbywa się przez wskazanie punktu wstawienia i wybrania kierunku płynięcia tworzywa. NX posiada szereg stosowanych przewężek (rys.8).

 NX CAD

Rys.8 Wybrane typy przewężek w NX.

Kanały chłodzące

     Na szczególną uwagę zasługuje pakiet poleceń tworzących kanały chłodzące. Do definiowania kanału użytkownik może wykorzystać szereg poleceń zlokalizowanych na pasku Mold Cooling Tools (rys.9).

 NX CAD

Rys. 9 Pasek poleceń do tworzenia kanałów chłodzących.

Większość z nich automatyzuje wykonanie modelu kanału. Najciekawszym poleceniem, które znacznie przyspiesza i weryfikuje poprawność układu jest polecenie Cooling Circuits. Pozwala na sprawdzenie przebiegu cieczy (rys.10). Jest to szczególnie ważny aspekt przy bardzo skomplikowanych układach.

  NX CAD

Rys.10 Obieg chłodzenia.

Na podstawie obiegu program dobiera zaślepki i końcówki chłodzenia. Dodatkowo pozostałe bryły, wchodzące w skład obiegu, można zdefiniować jako przegrody i jednym kliknięciem wygenerować cały układ (rys.11).

  NX CAD

Rys.11 Automatycznie wygenerowane elementy chłodzenia.

      W niniejszym artykule można zobaczyć możliwości tylko kilku poleceń wspomagających projektowanie.  W następnym artykule będzie można dowiedzieć się więcej o możliwości weryfikacji narzędzia i sposobach automatyzacji przy generowaniu dokumentacji płaskiej.

Więcej


Symbol chropowatości

Wrzesień 17 | kategoria: CAD | autor: Marcin 0 Komentarzy

Polecenie chropowatości posiada modułową budowę  w porównaniu do starszych wersji. Większość użytkowników wstawiając chropowatość zauważa, że znak nie trzyma się ani linii wymiarowej ani krawędzi modelu. W rzeczywistości jest inaczej. Poniżej przedstawiony został sposób dodawania chropowatości z zachowaniem asocjatywności do linii wymiarowej lub krawędzi.

1. Uruchom polecenie Surface Finish Symbol.

2. Przejdź do grupy Leader i zmień Type na Flag.

3. Wpisz wartość chropowatości np Ra0.63.

4.  Najedź na krawędź, przytrzymaj LPM i przeciągnij  określając kierunek .

5.  Zatwierdź LPM.

6. W przypadku dodawania chropowatości na dolnej krawędzi modelu zaznacz w zakładce Settings opcję Invert Text.

Poniżej film z dodawaniem chropowatości.

 

Więcej


Jak wyznaczyć powierzchnię środkową między dwiema ściankami?

Sierpień 21 | kategoria: CAD | autor: Marcin 0 Komentarzy

Na poniższym rysunku znajduje się model, dla którego należy wyznaczyć powierzchnię leżącą w równych odstępach między wybranymi ściankami a i b.

NX fotel

Rys.1

Poniżej procedura tworzenia powierzchni:

1) Z górnego menu wybierz polecenie Insert-Surface-Midsurface-Face Pair

2) Zaznacz model i przejdź do grupy Face Pair (rys.2)

NX Midsurface by Face Pair

Rys.2

3) Wskaż ścianki  a  (rys.1) w narzędziu  c (rys.2) oraz ścianki (rys.1) w narzędziu d (rys.2)

4) Kliknij ikonę Create Face Pair (rys.1 e)

5) Zatwierdź polecenie przez OK. Na ekranie pojawi się efekt jak niżej (rys.3).

NX Midsurface by Face Pair_1

Rys.3

Polecenie można także wykorzystać do utworzenia powierzchni środkowej na bryle cienkościennej.

Więcej