Design Simulation Template – NX

Jak zapisać swoje ustawienia post procesora. Proces przebiega następująco:

  1. Konfigurujemy środowisko pracy
  2. Zmieniamy ustawienia wyników
  3. Zapisujemy ustawienia jako szablon i ustawiamy jako domyślny
  4. Restartujemy NX

Szczegółowy opis

1.

By móc zapisać nowy szablon do określonego katalogu tworzymy go np na dysku C zakładając katalog NX85UserTemplate

Ścieżka do katalogu będzie następujące C:\ NX85UserTemplate

Następnie zakładamy zmienną środowiskową wskazującą położenie szablonów

Nazwa zmiennej

UGII_CAE_POST_TEMPLATE_USER_DIR

Wartość zmiennej

C:\ NX85UserTemplate

Tutaj znajdziesz opis jak założyć własną zmienną środowiskową

http://nxcad.pl/zmienne-srodowiskowe/

2.

By mieć dostęp do ustawień wyników przeprowadzamy analizę elementu. Najlepiej by był to prosty element którego analiza zajmie chwilę. Można również otworzyć wcześniejszą analizę. Przechodzimy do wyników i zmieniamy ustawienia na pożądane.

3.

Po zmianie ustawień otwieramy menu kontekstowe i wybieramy polecenie New Template (Rys.1) Nowy szablon

CAE caetemplate1Rys.1

 

Pojawi się nowa pozycja w oknie (Rys.2a)

NX caetempl2Rys.2

Prawym przyciskiem myszy klikamy w Post_View_1

Z menu kontekstowego wybieramy Make Default 

NX caetempl4Rys.3

4.

Restartujemy NXa.

W utworzonym przez nas katalogu pojawi się plik szablonu NXPostTemplate_Post_View_1.xml

Po ponownym uruchomieniu NXa będą z niego pobierane domyślne ustawienia wyświetlania wyników.