Dynamiczna zmiana wymiaru w szkicowniku!

Od wersji NX9.0 może się wydawać, że została zlikwidowana dynamiczna zmiana wymiaru (sterowanie wymiarem za pomocą suwaka). Polecenie zostało przeniesione w inne miejsce i zmieniło swój wygląd oraz nazwę.

W celu zmiany wymiaru za pomocą suwaka należy zaznaczyć wymiar klikając LPM.

Następnie z menu wybrać Edit-Sketch Parameters. Na ekranie pojawi się suwak jak niżej.

sketch_parameters