FCPK Bytów w NX Mold Wizard!

NX Mold Wizard jest aplikacją pozwalającą sprawne i wydajne projektować formy. Pod pojęciem form kryje się szeroki asortyment narzędzi, do których można zaliczyć formy wtryskowe, odlewnicze, rozdmuchowe, blistery…  Największą część spośród wymienionych  stanowią formy wtryskowe, co jest podyktowane zapotrzebowaniem rynku.

  NX Mold Wizard zawiera szereg poleceń wspomagających pracę. Najważniejszym z punktu widzenia konstruktora, który wykonał już stempel i matrycę jest polecenie umożliwiające dodawanie części znormalizowanych oraz ich edycję za pomocą Standard Part Management (rys.1).

Rozwiązania te będzie można zobaczyć na bezpłatnym seminarium, 22 marca w Bydgoszczy – informacje i zgłoszenia na http://www.camdivision.pl/nx-mold-wizard

 NX CAD Standard Part Management

Rys. 1 Okno Standard Part Management z przygotowanym do wstawienia wypychaczem okrągłym FCPK Bytów.

Polecenie składa się z dwóch okien. W pierwszym widoczne są grupy, w których można precyzyjnie wybrać folder, następnie część oraz parametry sterujące wielkością wstawianego modelu. Po prawej stronie widoczne jest okno ze zdjęciem umożliwiającym odczytanie parametrów sterujących wstawianą częścią. Dodatkowo w dolnej części okna znajdują się strzałki umożliwiające zmianę wyświetlanego rysunku. Dzięki temu konstruktor uzyskuje pomocne informacje na temat dodatkowych parametrów do zmiany. Firma CAMdivision, która jest autorem biblioteki FCPK Bytów w NX idzie o krok dalej i wprowadza wręcz całe normy (rys.2)

 NX CAD Wypycz CUMSA PS FCPK Bytów

Rys.2 Wypychacz CUMSA PS uwalniający zaczep.

Celem takiej strategii jest wyeliminowanie potrzeby korzystania z papierowej dokumentacji. Drugą zaletą takiego postępowania jest szybka aktualizacja bazy dla wszystkich konstruktorów. Nie występuje ryzyko korzystania z nieaktualnej normy. Można nawet pójść o krok dalej i zamieszczać praktyczne porady dotyczące wykorzystania danego elementu, które zostały nabyte z doświadczeniem.  W ten sposób cała wiedza zdobyta przez konstruktora w tym aspekcie przekazywana jest młodszym kolegom nie posiadającym wystarczającego doświadczenia pozwalającego na uniknięcie błędów.

Polecenie wstawiające części znormalizowane umożliwia wybór wyświetlania części tzw. Reference Sets. Konstruktor decyduje czy chce mieć wyświetloną bryłę dokładnie taką jaka jest w rzeczywistości czy uproszczoną mniej obciążającą komputer. Nawet po wstawieniu dokładnych modeli jest możliwość wczytania uproszczonych brył podczas otwierania złożenia. Jest to bardzo ważne przy skomplikowanych narzędziach (rys.3)

 NX CAD

Rys. 3 Koszyk kulkowy z wyświetlonym modelem w dwóch wariantach.

Wszystkie wstawiane części zawierają bryły typu FALSE umożliwiające automatyczne wykonanie otworu pod element znormalizowany. Bryła FALSE jest automatycznie modyfikowana na podstawie parametrów (rys.4).

 NX CAD Sprezyna FCPK Bytów

Rys. 4 Widok sprężyny z bryłą FALSE  o długości swobodnej i ugiętej.

Ostatnim ogniwem spajającym wstawiane części jest korpus. Tak naprawdę z punktu widzenia elementów takich jak wypychacze, korpus powinien zostać wstawiony w pierwszej kolejności, gdyż na jego podstawie są one pozycjonowane w osi Z (automatycznie osadzane w płycie wyrzutnika). Korpus stanowi parametryczne złożenie, którego poszczególne komponenty można edytować tak samo jak części znormalizowane. Tworząc takie złożenie postanowiono dodać kołki prowadzące, cofacze i pierścienie ustalające. Dzięki takiemu podejściu konstruktor zyskuje pełen pakiet, którym szybko może zarządzać bez znajomości zasad parametryzacji.

 NX CAD Korpus formy wtryskowej FCPK Bytów

Rys.5 Korpus FCPK Bytów wyposażony w dodatkowe elementy.

Podsumowując można stwierdzić, że ciągle dążymy do zwiększenia komfortu pracy i zabezpieczeniu się przed błędami. Zaproponowane rozwiązania stanowią niewielką część innowacji jakie chcemy pokazać użytkownikom NX. Pokazane elementy FCPK Bytów to dopiero początek rozbudowy bibliotek NX Mold Wizard.

Opracowanie bibliotek to część większego projektu dotyczącego wspomagania konstrukcji i wytwarzania oprzyrządowania w pakietach NX CAD/CAM/CAE, m.in. bezpłatnych podręczników – http://camdivision.pl/publikacje/

Autor: Marcin Antosiewicz

 

NX, NX CAD, NX CAM, Solid Edge, CAE, CAD, CAM, CNC, Siemens, Postprocesory