Filtr Region Faces przy usuwaniu ścianek


W celu usunięcia większej liczby ścianek można użyć filtru Region Faces do szybkiego ich zaznaczenia.

Z górnego menu wybierz polecenie Insert→Synchronous Modeling→Delete Faces.

W filtrze ustaw Region Faces

NX

Wskaż jedną ze ścianek do usunięcia.

NX

Następnie wskaż ścianki ograniczające.

NX

Zatwierdź wybór klikając scroll (środkowy klawisz myszy). Program zaznaczy ścianki do usunięcia jak niżej.

NX

Kliknij OK aby zatwierdzić operację.

NX
Zostaw Komentarz


Wpisz wynik *