Efektywne frezowanie naroży w NX 8.5 (operacja FLOWCUT)


W NX 8.5 nastąpi zauważalna poprawa w działaniu operacji FLOWCUT.
Temat ten powinien zaciekawić przede wszystkim programistów CNC w narzędziowniach, ale nie tylko…

Operacja FLOWCUT jest znana już od kliku osłon systemu NX. Za jej pomocą program jest w stanie zidentyfikować wewnętrzne naroża na modelu, które nie zostały obrobione przez referencyjne narzędzie.
Dla naroży „stromych” i „nie stromych” dobierane są odpowiednie wzory ścieżek, dopasowane do obrabianej geometrii.
Pojęcia: ścianka „stroma” i „nie stroma” są oczywiście bardzo elastyczne… W NX to użytkownik określa graniczny kąt, od którego ścianka jest już „stroma”.

Zaznaczyć jeszcze należy, że jako naroże, nie mam tutaj na myśli prostego zaokrąglenia o stałym promieniu, ale przejście pomiędzy powierzchniami, które zmienia się wraz ze zmianą wzajemnego ułożenia tych powierzchni. Jakże często taka sytuacja spędza technologom/programistom w narzędziowniach sen z powiek…

Od wersji NX 8.5 pojawia się kolejny sposób rozkładu ścieżek w operacji FLOWCUT. Proszę zwrócić uwagę na ścieżki na pionowym narożu na zdjęciu poniżej:
NX

Czy jeszcze komuś kojarzą się one ze ścieżkami z operacji ZLEVEL_PROFILE?
Jeżeli tak, to nic w tym dziwnego 🙂 bo to właśnie nowy wzór ścieżki, który możemy zastosować w operacji FLOWCUT.

Jest to na swoją skalę ewenement, ponieważ to chyba pierwszy raz, kiedy mamy w danej operacji możliwość zastosować wzór ścieżki, wykorzystujący metodę generowania ścieżki z zupełnie innej operacji.
„Wyjadacze”, którzy już trochę form wyfrezowali,  od razu znajdą zastosowanie dla opisywanej funkcjonalności:
Dzięki niej nie musimy już więcej tworzyć dwóch osobnych operacji do frezowania naroży „stromych” i „nie stromych”! Nie musimy również pamiętać o tym, aby w obydwóch operacjach granica stromości była odpowiednio ustawiona, no i żeby ustawić odpowiednią „zakładkę”, która ma nie dopuścić do pozostawienia śladu pomiędzy operacjami.

Jakby tego było mało, to jako narzędzie referencyjne, będziemy mogli określić już nie tylko frez kulowy, ale także frez walcowy z zaokrągleniem:
NX

 

Ktoś zapewne zapyta jaka jest przewaga operacji ZLEVEL? Przecież już w teraz możemy uzyskać ścieżkę, która na stromych narożach wygląda tak:
NX

Otóż zaletą frezowania na stałym poziomie Z, jest to że mamy możliwość programować interpolację kołową!
I właśnie ta różnica jest zaznaczona na zdjęciu poniżej:
NX

Różnica jest może niezauważalna, ale ma bardzo duży wpływ na jakość obróbki. W tym przypadku jako wzór ścieżki dla ścianek stromych wybrałem Zlevel Zig Zag.

Ustawiając wzór ścieżki Zlevel Zig, lub Zlevel Zig Zag with Lifts, uzyskamy ścieżki idealnie nadające się do obróbki HSM:
NX

Oczywiście tutaj również, dzięki obróbce na stałym Z, w kodzie możemy uzyskać interpolację kołową.

 

Na koniec, na potwierdzenie moich słów, różnice w interfejsie użytkownika:

Nowy wzór ścieżki:

NX CAM

 

Narzędzie referencyjne:

NX CAM