Formatki we wspólnym dla wszystkich katalogu

1. katalog ‚templates’ przekopiować do udostępnionego folderu sieciowego
np na komputerze ‚serwer’ jest udostępniony katalog ‚NXcustom’
\\serwer\NXcustom
2. zamapować tą lokalizację jako dysk sieciowy na każdym komputerze z NX
– otwórz eksploratora windows
-kliknij na ikonę komputera-wybierz polecenie ‚Mapuj dysk sieciowy’ (rys.1)

user_role1Rys.1

-zmapuj lokalizację sieciową jako dysk lokalny np P
-zaznacz opcję ‚podłącz ponownie przy logowaniu’ (rys.2)

user_role1Rys.2

-po otwarciu komputera zobaczysz dysk P w którym będzie katalog ‚templates’
3. Na każdym komputerze z NX dodaj zmienną środowiskową UGII_TEMPLATE_DIR = P:\templates
4. NX będzie widział tylko szablony z tego katalogu sieciowego