Frezowanie podcięć za pomocą operacji Hole Milling

Przedstawiam przykład w jaki sposób operację Hole Milling można z powodzeniem wykorzystać do obróbki podcięć.

Przy okazji zapraszamy na spotkania na których prezentujemy NX CAM – informacje na www.nxcam.pl

Operacja Hole Milling

Z typu obróbek Mill Planar wybieramy operację Hole Milling. Jako obszar obróbki w Specify Hole or Boss wskazujemy ściankę walcowego podcięcia.

Specify Hole or Boss

Cut Pattern ustawiamy na Spiral i wprowadzamy pozostałe dane.

Ustawienia ścieżki

Następnie w Cutting Parameters na karcie Strategy rozwijamy belkę Extend Path i wpisujemy wartość wydłużenia ścieżki.

5

Wartość jaką należy wpisać zależy od długości części roboczej narzędzia oraz głębokości skrawania.

Extend Path (Distance) = Flute Length (FL) – Axial Stepover * (-1)

Dystans