Gdzie ustawić liczbę miejsc po przecinku wyświetlanych w oknie informacji?

W NX domyślnie jest wyświetlanych 9 miejsc po przecinku w oknie informacji (np w oknach pomiarowych) rys.1.

Information_1

Rys.1

Można zmienić liczbę miejsc wyświetlanych po przecinku. W tym celu należy wybrać Menu-Preferences-User Interface a następnie zmienić w zakładce General parametr  Information Window (rys.2).

Information_2

Rys.2

Po przeprowadzeniu powyższych czynności ponownie wyświetlając okno informacji uzyskamy efekt jak niżej (rys.3)

Information_3

Rys.3