Jak automatycznie uaktualniać datę na rysunku płaskim?


NX CAD. Otwórz plik szablonu i z górnego menu wybierz Tools→ExpressionsWpisz parametry jak niżej.

NX CAD expressions

Zamknij okno i przejdź do modułu Drafting.

Utwórz nowy arkusz i uruchom okno adnotacji Insert→Annotation→Note.

Usuń tekst i wybierz ikonę jak niżej.

NX CAD

Wskaż kolejno  DZIEN-MIESIAC-ROK i kliknij w miejscu wstawienia.

Data będzie miała format jak niżej.

08-OCT-2012

Datę można uaktualnić wybierając z górnego menu Tools→Update→Update for External Change.