Jak dodać do modelu wlasnosci materiału w NX


Jeśli masz właściwości materiału to możesz je przypisać do części wykorzystując polecenie menu.

Tools>Materials>Manage Materials

NX

  • wybieramy np Local Materials
  • następnie klikamy w ikonę Create
  • podajemy nazwę, ewentualnie opis, grupę (np metal, plastik) oraz najważniejsze – jego właściwości np gęstość, moduł Younga itd
  • po utworzeniu uruchamiamy polecenie przypisania materiału
  • Tools>Materials>Assign Materials
  • wybieramy jak poprzednio Local Materials
  • w oknie Assign Materials w grupie Materials wybieramy materiał
  • zaznaczamy model któremu chcemy nadać właściwości wybranego materiału i klikamy OK

 

Film demonstracyjny poniżej. Na filmie pokazano jak wykorzystać istniejący materiał by utworzyć nowy.

 

NX, NX CAD, NX CAM, Siemens
Wdrożenia systemów CAx/PLM: NX CAD/CAM/CAE (d.Unigraphics), Solid Edge ST, Teamcenter powiązane ze specjalistycznymi szkoleniami, konsultacjami, wsparciem technicznym, postprocesory do obrabiarek CNC, polska dokumentacja 

 

 
1 Komentarz

Zostaw Komentarz


Wpisz wynik *