jak dodać gwint

Domyślna lista gwintów nie w każdym wypadku jest wystarczająca. Możemy również ograniczyć dostęp do gwintów ograniczając listę tylko do dopuszczonych do stosowania w naszej firmie. Jak to zrobić?

Zacząć należy od tego iż symbol gwintu wstawiamy z dwóch poleceń:

  • Thread – symbol gwintu na wałkach lub otworach nieparametrycznych
  • Hole – symbol wstawiany z otworem

1. odszukaj plik thd_metric.dat w katalogu UGII

2. otwórz go w notatniku. na początku pliku znajduje się opis co oznaczają poszczególne kolumny (rys.3)

3. przejdź na sam koniec pliku i dodaj własną listę gwintów pod nazwą USER_mm (poniżej przykład)

USER_mm,0

# tu możesz wstawic swoj komentarz np moja lista gwintow
M1.6_X_0.35     1.600       1.202      0.35       1.3158           1.496     15.200
M2_X_0.4         2.000      1.548      0.40        1.6752           1.886     16.000
M2.5_X_0.45       2.500       1.993     0.45        2.1346           2.380     17.000
M3_X_0.5         3.000       2.439      0.50        2.4591           2.874     18.000

4. jeśli chcesz ograniczyć listę dostępnych gwintów usuń zbędne linie

5. uruchom NX

6. otwórz okno Customer Defaults

7. przejdź do modelling>feature settings>symbolic threads

8. w oknie Form dopisac nazwe utworzonego zestawu gwintow – USER_mm (rys.1)

threadRys.1

9. zapisać ustawienia i zrestartować NX

Po wejściu w polecenie Thread wystarczy zmienić normę na naszą listę (rys.2)

thread2Rys.2

jeśli chcesz by twoja lista pojawiała się jako pierwsza utwórz ją na początku pliku w miejscu oznaczonym na czerwono (rys.3)

thread3Rys.3

Jeśli chcesz zmienić nazwę i położenie pliku utwórz zmienną środowiskową np:

UGII_METRIC_THREADS=c:\camdivision\custom\thd_metric_custom.dat

 

Jak utworzyć własny symbol gwintu dostępny z polecenia Hole?

1. przejdź do katalogu \UGII\modeling_standards

2. otwórz do edycji plik nx502_Threaded_Hole_Standard.xml . Domyślnie ten plik otwiera się w IE. Z poziomu IE nie da się go edytować. Można go otworzyć w Notatniku jednak zalecam zainstalowanie Notepad++ . będzie dużo czytelniejszy a edycja łatwiejsza

plik otwarty w notatniku
thread4

plik otwarty w Notepad++
thread5

3. każda linia reprezentuje jeden symbol gwintu. wystarczy dodać swoją poprzez skopiowanie istniejącej i zmianie parametrów w skopiowanej linii

Standard – oznacza liste\norme. by ja zmienić w NX musimy wybrac w poleceniu Hole typ Threaded Hole a nastepnie w grupie Settings opcję Standard
Unit – jednostki miary
Size – oznaczenie
itd.
najważniejsze będą poza oznaczeniem MajorDiameter i MinorDiameter

4. po zapisaniu pliku wystartowac NX