Jak dodać obraz do tabelki

Jak dodać obraz do tabelki np. kiedy chcemy wstawić obrazek z logiem lub symbolem jakiego nie ma w NX.

  1. zaznaczamy komórkę tabelki PKM
  2. z menu kontekstowego wybieramy Import>Image (rys.1)
  3. wskazujemy jpg

jpg2DRys.1

Komórka tabelki musi być na tyle duża by zmieścił się w niej cały obraz. W przeciwnym wypadku nie będzie widoczny.