Jak dodać pionowy arkusz w Draftingu?

W NX format A4 domyślnie występuje jako arkusz poziomy. W celu dodania pustego arkusza skazi jesteśmy na ręczę wpisywanie wymiarów.

W ustawieniach globalnych NX można dodać nowy wymiar arkusza jako standardowy, oraz określić jego nazwę, która będzie wyświetlana.

Dodawanie arkusza:

1) Uruchom NX i wybierz z menu: File-Utilities-Customer Defaults.

2) Przejdź do Customize Standard.customer_defaults

3) Dopisz wymiar nowego arkusza i kliknij Save As.

size and scale

4) Wpisz nazwę jak niżej:

save as drafting standard

5) Kliknij OK, następnie Cancel i ponownie OK.

6) Uruchom ponownie NX i przejdź do środowiska rysunku płaskiego.

7) Wybierz polecenie wstawiania arkusza. Z menu rozwijalnego wybierz nowy arkusz i kliknij OK.

sheet