Jak działa 2D Centerline


Polecenie tworzy oś symetrii w połowie odległości pomiędzy dwoma obiektami. Zwracam uwagę na słowo odległość ponieważ spotykam się z ignorowaniem tej informacji.

nx cad

Zatem jak działa polecenie 2D dla dwóch linii będących pod kątem względem siebie. Przypominam jeszcze raz położenie kątowe obiektów nie ma wpływu na tą oś.

Poniższy rysunek demonstruje jak działa to polecenie.

nx cad

Widać że oś kątowa zostanie utworzona tylko w szczególnym przypadku.