Jak przenieść skróty do nowego NXa

Najprościej zrobić to, przenosząc do katalogów nowego NXa plik z zapisanymi ustawieniami interfejsu czyli albo plik user.mtx (jeśli zapisywana była automatycznie zmiana interfejsu) albo plik utworzonej własnej roli. Jeśli mamy utworzone kilka ról, można przenieść wszystkie pliki. Poniżej znajduje się opis jak utworzyć własną rolę, a następnie przenieść ją do nowej wersji NX.

1. Tworzenie roli

-otwieramy zakładkę Roles

-kliknij PKM w puste miejsce w oknie Roles

-wybierz New User Role

-zwróć uwagę na nazwę pliku w jakim będą zapisane twoje ustawienia (rys.1 – czerwona ramka)

user_role1Rys.1

-kliknij OK by zakończyć

2. Odszukaj plik z ustawieniami

-otwórz eksplorator

-przejdź do katalogu C:\users

-wejdź do katalogu swojego użytkownika

-dla NX8.5 i niższych przejdź do \AppData\Local\Unigraphics Solutions\NX85\roles

dla NX 9 i nowszych \Unigraphics Solutions\ zastąp \siemens\

-wskaż plik z ustawieniami

3. Skopiuj plik do schowka

4. Wstaw do katalogu nowej wersj NX (np NX 9)

-wróć do katalogu \AppData\Local

-wejdź do \siemens\NX90\roles

-wklej plik