Jak przyciąć zrzutowaną krzywą na szkicu?

W środowisku szkicownika  do przycinania krzywych zrzutowanych  służą dwa polecenia:

1. poleceniem Quick Trim
2. poleceniem Trim Recipe Curve

Należy pamiętać, że użycie polecenia Quick Trim spowoduje usunięcie asocjatywności pomiędzy zrzutowaną krzywą i krzywą referencyjną, o czym program  informuje nas przed wykonaniem przycięcia. Jeżeli zależy nam na asocjatywności to musimy użyć polecenia Trim Recipe Curve.

NX sketch trim2