Jak przypisać własny skrót klawiszowy

To, że nie wszystkie narzędzia posiadają przypisany skrót klawiszowy jest rzeczą oczywistą. Na szczęście NX umożliwia użytkownikowi przypisanie własnych skrótów narzędziom, które ich nie posiadają, lub zmianę istniejących.

NX

 

 

Pokażę teraz w jaki sposób przypisać własny skrót klawiszowy. Z Menu narzędzi wybieramy Tools, a następnie Customize.

NX

Następnie na dole okna klikamy Keyboard.

NX

W lewej kolumnie okna, które się ukaże wybieramy kategorię, do której należy szukane przez nas narzędzie, a następnie (w prawej kolumnie) odnajdujemy to narzędzie. Przed przypisaniem skrótu proponuję zajrzeć jeszcze do tabeli z zestawieniem wszystkich wykorzystanych skrótów klawiszowych w systemie.

NX

Pozwoli, nam to na uniknięcie dublowania skrótu. W tym celu klikamy przycisk Report.

NX

Jeżeli wybraliśmy już jakiego skróty chcemy użyć i jest on wolny. Możemy przystąpić do przypisania skrótu. Klikamy w oknie dialogowym Press new shortcut key  i wciskamy klawisze naszego skrótu, a następnie przycisk Assign.

NX

Na koniec warto jeszcze edytować własną Role i zapisać ustawienia, ponieważ w przypadku jej zmiany utracimy ustawienia naszych skrótów.

 
Zostaw Komentarz


Wpisz wynik *