Jak przyspieszyć konstruowanie form w NX Mold Wizard?

Używając  modułu Mold Wizard często zadawane są pytania odnośnie konfiguracji bazy NX Mold.

Dobrze skonfigurowany NX pozwala znacznie skrócić czas konstruowania. Dzięki zastosowaniu niestandardowego korpusu i mechanizmów (np suwaków, krzywek itd.) można zyskać ponad 50% czasu, który na ogół spędzamy na dodaniu otworów transportowych, dodatkowych śrub, kołków prowadzących itd. Poniżej zalety stosowania dobrze zorganizowanej bazy.

Oceń sam czy takie rozwiązanie przyspieszyłoby pracę w Twojej firmie!

1. Wstawianie korpusu formy (skrzynki) i jego modyfikacja.

Zalety:

– Szybkie wstawienie kompletnego korpusu (płyty, słupy prowadzące, pierścienie, zderzak itd.).

– Szybka edycja każdego z elementów korpusu.

– Możliwość zmiany wielkości korpusu na dowolnym etapie konstruowania bez utraty modelowanych ręcznie cech (dodane ręcznie otwory, fazy, wycięcia są przenoszone na nowy korpus).

– Szybkie dodawanie płyt do wypychania dwustopniowego.

– Jednolita struktura formy (każdy konstruktor wie jak dokonać zmian w formie innego konstruktora).

– Jednolite nazewnictwo.

– Uporządkowany schemat pracy.

– Eliminowanie powtarzalnych błędów.

– itd.

2. Wstawianie części znormalizowanych zależnych od korpusu.

Zalety:

– automatyczne dostosowanie części do gabarytu korpusu (położenie zamków bocznych, wysokość wypychaczy itd.).

– automatyczne dopisywana norm na podstawie gabarytu części.

– szybkie wykonanie wybrań pod część znormalizowaną (komponent znormalizowany zawiera bryłę False do wykonania otworu).

– automatyczne ustawienie długości prowadzenia wypychaczy podczas przycinania ( długość prowadzenia wynosi 2*d+5)  (można przycinać wszystkie wypychacze na raz, długość prowadzenia jest zaokrąglana do całkowitych wartości mierząc od podstawy stempla).

– szybkie wstawianie wypychaczy od strony matrycowej.

– itd.

3. Wstawianie suwaka i jego szybka modyfikacja.

Zalety:

– Automatyczna zmiana wszystkich części.

– Automatyczne dostosowanie długości kolumny prowadzącej na podstawie zadanego kąta nachylenia i skoku.

– Automatyczne pozycjonowanie  zatrzasków, śruby oporowej itd.

– Szybka zmiana gabarytu (wpisując szerokość suwaka listwy oraz płytka ślizgowa automatycznie dostosowuje swój gabaryt).

– Brak problemów z  powiązaniami między częściami.

4. Podsumowanie.

Praca konstruktora ze skonfigurowaną bazą Mold Wizard znacznie się upraszcza. Konstruktor skupia się wyłącznie na poprawności konstrukcji a nie na zmaganiu z systemem.  Konstruktor edytuje wszystkie elementy z łatwością używając tych samych metod i narzędzi.

Skonfigurowane elementy mogą mieć dużo więcej opcji do wyboru. Wszystko zależy od potrzeb firmy. Jeżeli często wykonujemy formy z płytą pośrednią (pływającą), czy płytą rozdzielacza to takie rozwiązanie przewidujemy. W NX już jest dostępna i gotowa do użycia baza  zautomatyzowanych elementów FCPK Bytów. Zastosowano w niej usprawnienia jakich nie ma w standardowych bazach Mold Wizard.

Konfiguracje korpusów i mechanizmów są zazwyczaj przygotowywane po konsultacjach z kontaktorami i po określeniu standardów w danej firmie. Dzięki temu rozwiązania są praktyczne i zgodne ze sztuką konstrukcyjną.

Należy pamiętać, że przygotowanie odpowiedniej bazy znacznie skraca czas wdrożenia nowych pracowników (kilkukrotnie). Nowy konstruktor bez wiedzy o zagrożeniach jakie spotyka się np. przy stosowaniu suwaków może wygenerować poprawny mechanizm zadając tylko skok.

Doświadczonego konstruktora oczywiście nic nie zastąpi. Konfiguracja ma za zadanie ułatwić, przyspieszyć pracę i wyeliminować błędy.