Jak sprawdzić czy powierzchnia jest prostokreślna?

Co to jest powierzchnia prostokreślna?

Najprościej ujmując jest to powierzchnia utworzona z linii prostych. Na określonych kierunkach przekrój  jest linią prostą.

Sprawdzanie czy powierzchnia jest prostokreślna jest bardzo przydatne w przypadku programowania obróbki wieloosiowej. Dzięki temu możemy określi czy frezując lico boczną ścianką freza uzyskamy gotową powierzchnię.

Poniżej przykład takiej powierzchni.

1Procedura postępowania przy sprawdzaniu prostokreślności powierzchni:

1. Generowanie krzywych

– Wybierz Menu-InsertDerived CurveIsoparametric Curve.

– Zaznacz powierzchnię ,na której będą generowane linie oraz ustaw liczbę linii.

– zatwierdź klikając OK.

2. Analiza krzywizny.

– Zaznacz wygenerowane krzywe i wybierz MenuAnalysisCurveCurve Analisys.

– Zwiększaj suwakiem skalę wykresu.

1

Jeżeli wykres się nie pojawia to znaczy, że badane linie są prostymi (B), natomiast gdy linie mają krzywiznę to wykres się pojawia (A).