Jak stworzyć bibliotekę częsci KRX


Jak stworzyć bibliotekę częsci KRX – najprościej

1. tworzysz plik prt. parametry w pliku noszą nazwę np a,b,c
2. wrzucasz go do katalogu w bibliotece
3. dodajesz bibliotekę w oknie Reuse Library (boczna zakladka w NX) jeśli tego wcześniej nie zrobiłeś. By dany katalog został biblioteką trzeba do niego wejść w oknie Add Library i dopiero kliknąć OK

KRX

4. tworzysz plik xls z parametrami a,b,c jako nagłówki kolumn i przypisanymi wartościami. nie zapomnij dopisać na początku PARAMETERS na końcu END

KRX

UWAGA!

Pliki xlsx nie są obsługiwane w NX 7 i wcześniejszych. Należy zapisać plik arkusza we wcześniejszym formacie np MS Excel 2003

5. wywołujesz polecenie create krx przypisujesz pliki prt, xls i ewentualnie bmp w odpowiednich polach

w dokumentacji wyszukać pod hasłem Create Knowledge Enabled Parts
opisano dokładniej jak to robić