Jak stworzyć własny symbol w draftingu?

Czasem zdarza się, że korzystamy z niestandardowych oznaczeń, których nie ma w bibliotece NX.

Poniżej została opisana procedura dodawania symbolu do biblioteki Reuse Library.

1. Uruchom NX i przejdź do modułu Drafting.

2. Za pomocą narzędzi szkicu wykonaj symbol jak niżej (okrąg o średnicy 10 mm podzielony na cztery  ćwiartki).

NX

3. Następnie z górnego menu wybierz polecenie Insert-Annotation-Area Fill.

4. Ustaw okno jak niżej i zaznacz ćwiartkę okręgu. Pamiętaj o zaznaczeniu w filtrze ikony  Stop at Intersection.

NX

5. Po wykonaniu powyższych czynności uzyskasz symbol jak niżej.

NX

6. Z górnego menu wybierz Insert-Symbol-Define Custom Symbol.

7. Wskaż szkic wraz z wypełnieniem ćwiartki i określ punkt charakterystyczny symbolu, wskazując środek okręgu.

Define Custom Symbol

8. Zatwierdź polecenie.

9. Wstaw symbol za pomocą zakładki Reuse Library.

 

Poniżej film z definiowaniem symbolu i wstawieniem go z biblioteki.