Jak szybko przechodzić między częściami

kiedy pracujemy na kilku różnych plikach niekoniecznie będących częściami tego samego złożenia musimy często sięgać kursorem do menu rozwijalnego i wybierać polecenie Window>More…

można tą operację skrócić umieszczając polecenie More… w menu radialnym