Jak uruchomić NX w polskiej wersji?

W celu zmiany języka NX z angielskiego na polski najpierw należy zainstalować nakładkę z polską wersją językową, którą można ściągnąć ze strony: http://camdivision.pl/publikacje/.

Następnie trzeba dokonać zmiany w zmiennych środowiskowych systemu Windows postępując jak niżej:

  1. Wejść we właściwości ikony Komputer ( kliknąć PPM na Komputer i wybrać Właściwości ).
  2. Wybrać link z prawej strony okna Zaawansowane ustawienia systemu (na XP jest tylko zakładka Zaawansowane).
  3. Kliknąć przycisk Zmienne środowiskowe.
  4. Na liście Zmienne systemowe zaznaczyć UGII_LANG.
  5. Kliknąć Edytuj.

NX zmienne środowiskowe

6. w polu Wartość zmiennej wpisać polish i OK.

7. Kliknąć OK i zamknąć wszystkie okna.

8. Uruchomić NX i w przypadku gdy program wyświetla kwadraty zamiast polskich znaków zmienić  w górnym menu Ustawienia→Interfejs w zakładce Układ z NX na NX z czcionkami systemu.

NX zmiana czcionek systemu