Jak usunąć z listy części komponent

Jak usunąć z listy części komponent by nie pojawiał się na żadnej liście części w żadnym złożeniu. Jeżeli chcemy wyrzucić z listy części pliki podzłożeń możemy oczywiście zmienić poziom listy części (rys.1) i wyświetlić tylko części (rys.2)

pl1Rys.1

pl2Rys.2

Jednak w sytuacji kiedy chcemy by jeden lub kilka wybranych komponentów było ignorowanych przy tworzeniu listy części musimy posłużyć się innym rozwiązaniem

 1. Otwieramy plik który ma być ignorowany w liście części (polecenie Make Displayed Part w złożeniu)
 2. Wchodzimy do okna atrybutów np przez File>Properties
 3. W oknie Attributes wskazujemy atrybut PLIST_IGNORE_MEMBER (rys.3)
 4. Klikamy OK
 5. Wracamy do złożenia – lista części jest automatycznie aktualizowana. ten komponent nie pojawi się na liście części w żadnym złożeniu

pl3Rys.3

jak usunąć ignorowanie komponentu?

 1. Otwieramy plik który jest ignorowany
 2. Wchodzimy do okna atrybutów np przez File>Properties
 3. W oknie Attributes wskazujemy atrybut PLIST_IGNORE_MEMBER
 4. Klikamy ikonę Delete (rys.4)
 5. klikamy OK
 6. wracamy do złożenia – komponent pojawia się na liści

pl4Rys.4

Zwróćcie uwagę iż nie wpisujemy nic w polu Value atrybutu. Nie posiada on wartości. Po prostu albo jest albo go nie ma.