jak utworzyć szablon z grupy cech lub bryły

Film już został dodany na stronę!
Chcemy fragment geometrii (kilka cech tworzących tą geometrię) lub całą bryłę/powierzchnię wykorzystać wielokrotnie tworząc nowe modele. Importować za każdym razem moglibyśmy w przypadku całej bryły, ale nie sprawdzi się to w przypadku kilku wybranych cech tworzących fragment geometrii. do tego celu o wiele lepszym pomysłem jest wykorzystanie Reuse Library.

RL1Rys.1

  1. Tworzymy geometrię. Na filmie utworzono CSYS, szkic na tym układzie odniesienia, 2 wyciągniecia oraz operację boole’a łączącą bryły z modelem głównym
  2. W oknie Reuse Library tworzymy własny katalog –  z menu kontekstowego wybieramy New Folder
  3. Klikamy PKM na wybranym folderze i wybieramy z menu kontekstowego polecenie Define Reusable (rys.2)

RL2Rys.2

4. Ustawiamy typ obiektu np. Feature by wybrać grupę cech

5. W oknie Part Navigator wskazujemy cechy. Jeżeli w trakcie wstawiania chcemy mieć możliwość wybierania orientacji lub położenia najlepiej nie wybierać cech bazujących. Na tym przykładzie (patrz film) nie wskazano cechy CSYS która była cechą bazową dla geometrii dodanej do biblioteki. Dzięki temu program zapyta się o położenie przy wstawieniu

6. Wpisujemy swoją nazwę szablonu i nazwę pliku z szablonem

7. W grupie Preview Image tworzymy obrazek podglądu. Opcja Region pozwala nam zdefiniować obrazek podglądu z wybranego fragmentu okna graficznego NX.

8. Klikamy OK by utworzyć szablon

By z niego skorzystać wystarczy przeciągnąć go z okna Member Select do okna graficznego (rys.1). NX zapyta o brakujące referencje (rys.3). W tym przykładzie – układ odniesienia który możemy sami utworzyć (strzałka) lub wskazać istniejący. drugą referencją jest wskazanie obiektu docelowego dla operacji Boole’a