Jak utworzyć sprężynę wzdłuż krzywej?


Tworzenie spirali wzdłuż  krzywej można wykonać wykorzystując polecenie  Swept (które posłuży do wyznaczania krzywej spiralnej) i Tube (umożliwiające wykonanie bryły o przekroju okręgu na podstawie krzywej).

NX

W pierwszej kolejności narysuj krzywą, która będzie osią sprężyny. Możesz użyć polecenia Insert→Curve→Studio Spline.

NX
Stwórz płaszczyznę prostopadłą do początku utworzonej krzywej i narysuj prostą o długości równej połowie średnicy sprężyny.

NX

Uruchom okno wyrażeń wybierając z górnego menu Tools→Expressions. Wprowadź parametry jak niżej jako Constant.

NX

Zamknij okno i uruchom polecenie Insert→Sweep→Swept. Zresetuj okno aby zachować ustawienia domyślne. Jako Section zdefiniuj krzywą promienia, natomiast jako Guide utworzoną krzywa spline. W zakładce Orientation Method ustaw jak niżej. W pozostałych polach pozostaw ustawienia domyślne.

NX

Wybierz polecenie Insert→Sweep→Tube. Wskaż krawędź spirali i w polu Outer Diameter określ średnice drutu. W celu gładkiego poprowadzenia spirali w zakładce Settings w polu Output ustaw Single Segment. Po zatwierdzeniu powstanie sprężyna wzdłuż krzywej.

NX

 
Zostaw Komentarz


Wpisz wynik *