Jak wstawić poprawny wymiar na widoku izometrycznym?

NX domyślnie wszystkie wymiary na rysunku płaskim wstawia w płaszczyźnie XY. Jeżeli mamy widok izometryczny to zaznaczone punkty  dla wymiaru zostaną rzutowane na płaszczyznę XY. Wymiar wstawiony w ten sposób będzie błędny.

W celu wstawienia poprawnego wymiaru postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:

1) Kliknij PPM na ramkę widoku.

2) Wybierz Expand.

3) Przejdź do edycji układu WCS klikając na niego dwukrotnie LPM.

4) Zaznacz grot strzałki X i wskaż ściankę, do której układ ma być prostopadły.

5) Następnie powtórz procedurę dla Y.

6) Standardowym poleceniem wymiarowania wykonaj interesujący cię wymiar.

7) Kliknij PPM na widok i ponownie zaznacz Expand.

8) Zaktualizuj widok klikając PPM na ramkę widoku i wybierając Update.