Jak wstawić tabelę otworów w NX?


Polecenie Hole Table służące do wstawiania tabeli otworów domyślnie po zainstalowaniu NX jest niedostępne. W celu aktywowania polecenia należy dopisać zmienną środowiskową systemu jak niżej:

UGII_DRAFTING_HOLE_TABLE=1

Po wstawieniu  zmiennej, uruchom NX i przejdź do modułu Drafting. Wstaw rzut bazowy płyty z otworami.
W pierwszej kolejności zdefiniuj punkt środka, od którego będą liczone współrzędne otworów. W tym celu z górnego menu wybierz Insert→Dimension→Ordinate Dimension. Kliknij punkt środka płyty jak niżej.

NX

Następnie wybierz Insert→Tabele→Hool Table. Na ekranie pojawi się okno, w którym ustaw pola jak niżej.

NX

W zakładce Origin zdefiniuj stworzony punk klikając na napis ORDINATE1. Przejdź do zakładki Holes. W polu Select View zaznacz rzut, dla którego będzie tworzona tabela. Natomiast dala pola Specify Table Origin określ punkt wstawienia tabeli, klikając w dowolnym miejscu okna graficznego. Na poniższym rysunku widoczny jest efekt końcowy wstawiania tabeli otworów

NX

 
Zostaw Komentarz


Wpisz wynik *