Jak wydłużyć zrzutowaną krzywą w szkicu?

Przebywając w środowisku szkicownika często korzystamy z polecenia Quick Extend umożliwiającego szybkie wydłużenie dowolnej krzywej. Jeśli użyjemy polecenia Quick Extend dla zrzutowanej krzywej utracimy asocjatywne powiązanie pomiędzy zrzutowaną na szkic krzywą i krzywą referencyjną.

W celu utrzymania asocjatywność wydłużenie należy wykonać przed zrzutowaniem na szkic np wykorzystując polecenie Length:

  1. Użyj polecenia Edit>Curve>Length i wydłuż krzywą/krawędź referencyjną.
  2. Umieść utworzoną cechę przed szkicem (przytrzymaj PPM na operacji i przesuń ją przed szkic).
  3. Wejdź do szkicu i zrzutuj utworzoną krzywą.