Jak wykonać plik bat do uruchamiania NX w polskiej i angielskiej?

Wielu użytkowników w celu zmiany języka w NX przełącza  każdorazowo zmienną środowiskową UGII_LANG z polish na english i na odwrót.

Zmianę języka można wykonać dużo szybciej przygotowując pliki startowe zawierające informacje językową.

Poniżej procedura tworzenia pliku startowego.

1) Na pulpicie utwórz plik tekstowy NX_polish.txt.

2) Otwórz go za pomocą notatnika i wpisz poniższe zmienne.

@echo OFF
set UGII_LANG=polish
„C:\Siemens\NX85\UGII\ugraf.exe”
echo ON

gdzie C:\Siemens\NX 9.0\UGII\ugraf.exe ścieżka do pliku startowego NX.

3) Zapisz plik.

4) Zmień rozszerzenie txt na bat.

5) Uruchom NX klikając na ikonę NX_polish.bat.

Procedurę tworzenia powtórz dla języka angielskiego jak wyżej zmieniając UGII_LANG=english.

Pamiętaj, że możesz więcej zmiennych wpisać do pliku bat i przekierować je do swojego folderu w celu zgromadzenia wszystkich ustawień w jednym miejscu.