Jak wykonać szablon koła zębatego o zębach prostych?

Często pojawia się pytanie o generator kół zębatych w NX. W bardzo szybki sposób można taki generator wykonać zarówno dla pojedynczego koła jak i całej przekładni. Wystarczy wykonać odpowiednie modele parametryczne kół zębatych i powiązać je ze sobą.

Ze względu na to że NX umożliwia wpisywanie funkcji, wzorów i generowanie ewolwenty uzyskane modele koła będą bardzo wysokiej klasy.

Poniżej przykład wykonania szablonu dla koła zębatego o zębach prostych