Jak wykonać szyk otworów wzdłuż krzywej?


W celu wykonania szyku otworów wzdłuż krzywej należy użyć polecenia Pattern Feature dostępnego od wersji NX 8.0. Na poniższym rysunku znajduje się spirala oraz bryła z otworem.

NX

Z górnego menu wybierz Insert→Associative Copy→Pattern Feature.

Przejdź do zakałdki Pattern Definition i zmień Layout na Along.

W zakładce Feature to Patern wskaż otwór do skopiowania (na drzewie złożenia lub w oknie graficznym).

Przejdź do narzędzia Select Path zlokalizowanego w zakładce Pattern Definition i zaznacz spiralę.

W polu Count wpisz liczbę otworów docelowych np. 40. Następnie w polu % Pitch By określ procentowy podział krzywej wpisując 2.5.

Zatwierdź operację przez OK. Program wygeneruje otwory rozłożone na krzywej.

NX -Pattern Feature

Polecenie dodatkowo umożliwia zmianę np. średnicy otworu przy kolejnej kopi.

Prze edytuj wykonaną operację szyku podwójnie klikając na nią w drzewie.

Odszukaj ikonę Pattern Increment i kliknij na nią.

Program przejdzie do okna umożliwiającego wybór parametru do zmiany.

Kliknij podwójnie LPM na parametr Diameter i w polu Increment wpisz -0.1.

Pattern Increment

Każdy następny otwór będzie miał mniejszą średnicę o -.1mm

Zawiedź operację przez OK.

Pattern Increment
Zostaw Komentarz


Wpisz wynik *