NX CAM – Jak wyłączyć podgląd przygotówki w formacie STL

Po jednokrotnym kliknięciu na wybraną przygotowaną operację NX wraz ze ścieżkami pokazuje nam podgląd geometrii przygotówki. Dla przygotówek określonych jako bryły oraz, dla każdej z opcji przygotówki wirtualnej podgląd jest w postaci linia zarysu tej przygotówki. Gorzej wygląda sprawa z przygotówką w postaci zapisanego modelu IPW, który tworzony jest jako bryła STL.

NX

W momencie podglądu ścieżek wyświetlany jest cały obiekt przygotówki, co powoduje, że stają się one nieczytelne.

NX Ścieżka wraz z STLem

Pytanie brzmi:

Jak wyłączyć podgląd geometrii w operacji?

Wchodzimy do ustawień użytkownika – z paska Menu wybieramy FileUtilitiesCustomer Defaults.

NX Customer Defaults

 W drzewku po lewej stronie odszukujemy moduł Manufacturing, a następnie w User Interface na karcie Operation Navigator wyłączamy Display Operation Geometry.

NX CAM

Po ponownym uruchomieniu NX model przygotówki nie będzie wyświetlany. Efekt poniżej.

NX CAM