Jak wyświetlić komponent jako referencyjny w rysunku 2D?

Często na rysunku 2D chcemy pokazać wnętrze modelu razem z zewnętrzną obudową. NX posiada możliwość zapisywania danego komponentu jako referencyjny i wybranie widoku, na którym ma  być tak wyświetlony. Za pomocą tej funkcjonalności można np przedstawić model półproduktu lub model wyrobu przed wybranym etapem obróbki wraz z modelem wyrobu końcowego.

NX polfabrykatProcedura definiowania obiektu referencyjnego.

1. Wybierz z górnego menu Preferences-View.

2. Wskaż zakładkę General i kliknij przycisk Define Render Sets.

NX View Preferences

3. Wpisz nazwę w polu Current Sets i kliknij Create.

NX Define Render Sets

4. Następnie kliknij Select Solids i wskaż bryłę, która będzie wyświetlana przerywaną linią.

NX zawor_2

5. Kliknij przycisk Hidden Lines i wybierz style wyświetlanych linii jak w punkcie 3

6. Kliknij przycisk Visible Linies i ustaw taki sam styl linii  jak w punkcie 5.

7. Zatwierdź polecenie przez OK.

8 Kliknij PPM na ramkę widoku i wybierz Style.

9. W zakładce General kliknij przycisk Define Render Sets in View.

10. Kliknij na pozycję  model  i zaznacz Add.

11. Po wykonaniu powyższych czynności  uzyskasz widok jak niżej.

 

NX zawor_3

Poniżej film z procedurą wyświetlenia modelu jako referencyjny