Jak załadować Role (ustawienie ikon) w NX 10?

Istnieje kilka sposobów załadowania ustawionych ikon z poprzednich wersji NX. Poniżej opisana została jedna  z metod.

  1. Rozwiń zakładkę Roles znajdującą się w bocznym pasku z lewej strony ekranu.
  2. Kliknij PPM na pustym polu zakładki i wybierz New Palette.
  3. Kliknij ponownie PPM na nowo utworzoną paletę i wybierz New entry-Role.
  4. Wskaż plik z rozszerzeniem mtx (np. myrole.mtx).
  5. Kliknij OK.
  6. W celu wczytania roli kliknij LPM na pozycję w nowo utworzonej palecie.

Poniżej film instruktażowy.