Jak zmienić rozmiar widoku typu szczegół?

Czyli np. przesunąć w inne miejsce lub zmienić skalę, etykietę czy styl wyświetlania.

szcz1Rys.1

  1. kliknąć LKM na obwiednię widoku szczegółowego
  2. z paska wybrać polecenie Edit (rys.2)

szcz2aRys.2

można również użyć gestu menu radialnego

szcz1aRys.3

3. NX otworzy okno w którym można zmienić ustawienia stylu, skalę, etykiety itd

4. na widoku źródłowym zostaną wyświetlone 2 uchwyty: większy (czerwona strzałka) służy do zmiany położenia, mniejszy (niebieska strzałka) do zmiany rozmiaru

szcz3Rys.4

5. przeciągnąć uchwyty w odpowiednie miejsce

6. ŚKM zamknąć okno

7. zaktualizować widok szczegółu