Jak zmienić styl linii w draftingu?

Do każdej linii wyświetlanej na danym rzucie można przypisać dowolną grubość, rodzaj i kolor.

Poniżej procedura zmiany stylu wyświetlania linii na danym rzucie.

1 ) Zmień sposób wyświetlania z monochromatycznego na widok z uwzględnieniem kolorów

wyłączenie_trybu_monochromatycznego

2) Najedź na ramkę widoku, kliknij PPM i wybierz View Dependent Edit.

view_dependent_edit

 

3) Ustaw styl jak niżej.

ustawienie_parametrow

4) Zatwierdź przyciskiem scroll.

5) Wskaż krzywe do zmian i kliknij dwa razy Ok a otrzymasz  widok jak niżej.

zmiana_wyswietlania