Jak zrobić przejście z prostokąta w okrąg


Używając np. polecenia Through Curves. Generalnie jest to sposób na łączenie dowolnych co najmniej dwóch profili. Jeśli narysujemy prostokąt na jednej płaszczyźnie, okrąg na drugiej płaszczyźnie efekt będzie jak na poniższym rysunku.

mold nx8

Przy tak skonstruowanych przekrojach program łączy ich punkty charakterystyczne – początki krzywych.
mold nx8
Możemy wskazać początki zaznaczając odpowiedni profil w oknie List i klikajac w ikonę Specify Origin Curve.

mold nx8

Punktem początkowym może być tylko początek lub koniec krzywej. W tym przypadku mamy okrąg i prostokąt. Okrąg ma tylko jeden punkt – umieszczony na osi x ukł. współrzędnych w którym został narysowany. Prostokąt ma cztery punkty w narożach. Najlepiej byłoby połączyć punkt w połowie wysokości prostokąta z punktem w początku okręgu. żeby móc wskazać ten punkt musimy narysować prostokąt np. w postaci dwóch symetrycznych połówek.
mold nx8
teraz oba punkty początkowe znajdą się na odpowiadających sobie wysokościach
mold nx8

Film demonstracyjny

 
Zostaw Komentarz


Wpisz wynik *