Jakie problemy występują podczas konstrukcji form?

Inżynier podczas konstruowania form wtryskowych, odlewniczych, blisterów itp. boryka się z trudnościami, które w różnym stopniu wpływają na poprawną pracę narzędzia lub jego wykonanie. Zarówno są to problemy związane z samą koncepcją, wykonaniem modeli narzędzia w programie CAD, aż po dokumentację płaską.

NX kolizja

Rys.1. Kolizja wypychacza skośnego uwalniającego zaczep z wypychaczem okrągłym – wykryta podczas symulacji pracy formy

Oczywiście żadne oprogramowanie nie jest w stanie zastąpić doświadczenia i wiedzy konstruktora, Zachęcam do dodania kolejnych punktów z problemami/zagadnieniami,
które chcemy omówić m.in. na spotkaniu NX Mold & Die Design 22 marca w Bydgoszczy

ale możne znacznie ułatwić jej wykorzystanie i wyeliminować najczęściej popełniane błędy.

Poniżej znajdują się najczęściej występujące problemy:

 1. Dobór odpowiedniego punktu wtrysku.
 2. Wyznaczenie optymalnego kierunku formowania detalu.
 3. Przyjęcie poprawnej strony stemplowej i matrycowej dla detalu.
 4. Dobór odpowiedniego skurczu.
 5. Wyznaczenie optymalnej powierzchni podziału i zaślepienie miejsc, w których występują przeformowania.
 6. Dobór odpowiednich długości prowadzenia wypychaczy.
 7. Zaprojektowanie i kontrola wybrań dla elementów znormalizowanych.
 8. Dobór odpowiednich kątów uwalniania wypraski dla mechanizmów krzywkowych.
 9. Dobór prawidłowego siłownika (ze względu na siłę nacisku).
 10. Weryfikacja przebiegu kanałów chłodzących o skomplikowanej wielopoziomowej strukturze.
 11. Tworzenie prawidłowej listy BOM i powiązanie jej z listą części na dokumentacji płaskiej.
 12. Sprawdzenie działania mechanizmów krzywkowych i kolizji podczas ruchu narzędzia.