Klonowanie złożenia w NX 8.0


Dysponując gotowym narzędziem np. formą wtryskowa w przypadku gdy wykonujemy podobne narzędzie warto wykorzystać klonowanie w celu zmiany nazwy plików, gdyż mamy do czynienia z innym projektem. Poniżej został zaprezentowany sposób zmiany nazw komponentów bez utraty powiązań.

Z górnego menu wybierz Assemblies→Cloning→Create Clone Assembly ustaw Full i kliknij ikonę Add Assembly.

NX Add Assembly

Wskaż plik głównego złożenia i przejdź do zakładki Naming. W polu Default Output Directory określ ścieżkę do folderu, do którego będą kopiowane pliki ze zmienioną nazwą. Kliknij ikonę Define Naming Rule i zaznacz Replace.

NX

 W polu Base String wpisz ciąg znaków, który powtarza się w złożeniu i ma zostać zmieniony np fw57.

W polu Add/Replace/Rename String wpisz nazwę docelową np. fw60.

Przejdź do zakładki Main i kliknij Set Defaults. Jeśli w niektórych plikach nie wystąpi ciąg znaków, które chcemy zmienić to pojawi się stosowna informacja z nazwą pliku, którego program nie może zmienić.

W takim przypadku przejdź z powrotem do zakładki Naming i kliknij ikonę Exceptions. Po odszukaniu na liście pozycji ,która nie ma przypisanej nazwy zaznacz ją i kliknij OK. Wskaż folder zapisu i wprowadź zmianę.

NX Exceptions

W ostatnim kroku w celu wykonania operacji należy przejść do pierwszej zakładki i kliknąć Execute.

Poniżej film z przeprowadzonym klonowaniem.