Konfiguracja Listy części (Parts List)


W celu utworzenia własnej listy części złożenia najlepiej zmodyfikować domyślną Parts List
Załóż nowy plik i przejdź do modułu Drafting. Z górnego menu wybierz Insert→Table→Parts List i kliknij w miejscu wstawienia tabeli.
Następnie zaznacz ostatnie pole, klikając prawym przyciskiem myszy w pobliżu zaznaczonego miejsca (linia czerwona) i wybierz polecenie jak niżej, żeby wstawić nową kolumnę.

NX

Operację powtórz, aby uzyskać łącznie dwa nowe pola.

Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy na pierwsze nowo utworzone pole (także w pobliżu czerwonej linii) i wybierz Style

Przejdź na zakładkę Columns, ustaw Column Type na General, a w miejscu Attribute Name wpisz Material. Pole Default Text zostaje automatycznie wypełnione.

NX

W zależności od tego, czy chcemy, aby kolumna sterowała całą tabelą,  zaznaczamy pole Key Field (domyślnie jest zaznaczone dla pierwszej kolumny). Następnie przejdź do zakładki Cells i w polu Format wybierz Text. Operację należy powtórzyć dla drugiej kolumny, wpisując Catalog.

W celu uzyskania polskich znaków w tabeli kliknij prawym przyciskiem myszy na lewy górny róg tabeli i wybierz Cell Style, następnie przejdź do zakładki Lettering i wybierz czcionkę systemową Arial i Ok (opcja polskich znaków dostępna od wersji Nx 8).

NX

 Po zatwierdzeniu stylu można wpisać podpisy z polskimi znakami, dwukrotnie klikając na komórkę.

Po zmianie podpisów kliknij prawym przyciskiem myszy na róg tabeli i  wybierz Save As Template. W oknie zapisu  wpisz nazwę TABELA i wskaż ścieżkę do katalogu  …\Nx 8\UGII\table_files (tam gdzie jest zainstalowany NX).

NX

 Aby wstawić skonfigurowaną tabelę za pomocą  polecenia Parts List należy w ustawieniach użytkownika (File→Utilities→Customer Defaults) wpisać nazwę tworzonego szablonu, czyli Tabela patrz niżej.

NX

 

 

 
2 komentarze

Zostaw Komentarz


Wpisz wynik *