NX – Konfiguracja podręcznego menu


Podręczne menu wywołuje się przez przytrzymanie PPM na pustym polu w oknie graficznym. Domyślnie w NX7.5 na menu radialnym znajduje się siedem ikon jak niżej.

NX PMM

Pod istniejące ikony (lub puste pole) można podpiąć praktycznie każde polecenie istniejące w NX. Jedyną wiedzę jaką trzeba posiadać przy podpinaniu poleceń jest nazwa zmiennej zarządzającej poszczególnymi komendami. Zmienną polecenia można odczytać  z Customize.

1. Z górnego menu wybierz Tools→Customize. Na ekranie pojawi się okno jak niżej, z którego wybierz Keyboard.

NX Tool Customize

2. Odszukaj w kolumnie Categories: View→Operation, natomiast w kolumnie Comends: Regenerate Work. Zapisz zmienną UG_VIEW_EDIT_REGEN_WORK w notatniku.

NX http://nxcad.pl


3. Za pomocą notatnika otwórz plik …/NX 7.5/UDII/MENUS/ug_view_popup.men.

4. Przejdź na sam dół pliku, skopiuj wiersze ostatniej komendy i wklej je przed END_OF_MENU.

NX
5. Dokonaj zmian jak niżej dopisując dodatkowy wiersz (POUP_LOCATION) z numerem pozycji w menu radialnym, wskazując ścieżkę do ikony i wpisując opisy.

NX
6. Zapisz modyfikację i uruchom ponownie NX. Jeśli wszystko zostało wykonane prawidłowo na ekranie po przytrzymaniu PPM pojawi się nowe menu.

NX

 

NX, NX CAD, NX CAM, Siemens
Wdrożenia systemów CAx/PLM: NX CAD/CAM/CAE (d.Unigraphics), Solid Edge ST, Teamcenter powiązane ze specjalistycznymi szkoleniami, konsultacjami, wsparciem technicznym, postprocesory do obrabiarek CNC, polska dokumentacja 

 

 
Zostaw Komentarz


Wpisz wynik *