Konfiguracja systemu pod własny profil firmy. Czy warto poświęcać czas na stworzenie niestandardowej konfiguracji NX Mold Wizard?

NX (poprzednia nazwa Unigraphics) to oprogramowanie firmy Siemens PLM Software. Znajduje się w światowej czołówce programów wspomagających pracę inżynierów. Dzięki silnym narzędziom służącym do modelowania, obróbki oraz obliczeń, NX pozwala na wykonanie wszystkich niezbędnych etapów umożliwiających uzyskanie gotowego wyrobu. W NX bardzo duży nacisk postawiono na automatyzację procesów projektowania i wytwarzania narzędzi. Jako narzędzia w tym kontekście mamy na myśli formy wtryskowe, wykrojniki wielotaktowe, tłoczniki do głębokiego tłoczenia itp.

1

Rys.1 Widok formy wtryskowej.

Obecnie na rynku liczy się efektywność prac projektowych oraz obróbczych. Już sama jakość często nie wystarcza. Im szybciej zaprojektowana konstrukcja tym więcej czasu na jej wykonanie i weryfikację. Szybko wprowadzony wyrób na rynek sprawia, że jesteśmy bardziej konkurencyjni. Poniżej została przedstawiona gałąź przemysłu zajmująca się wytwarzaniem form.

Pod pojęciem form należy rozumieć wszystkie narzędzia kształtujące model (odwzorowujące detal). Niekoniecznie muszą to być narzędzia, w których występuje wtrysk tworzywa. Mogą to być także formy rozdmuchowe, do ceramiki, do blisterów itd. Do projektowania form służy narzędzie NX Mold Wizard. Jest to pełen pakiet poleceń niezbędny do pracy konstruktora w środowisku NX CAD. W niniejszym artykule zostały przedstawione wybrane etapy projektowania form. W tych etapach dostosowanie NX Mold Wizard do standardów firmy skraca czas projektowania nawet do 50% w porównaniu ze standardowym pakietem.

Start projektu

Pierwszym etapem umożliwiającym dostosowanie do standardów firmy jest etap rozpoczęcia projektu. Co możemy w nim usprawnić? Na początek uzupełnić bazę materiałów (bazę tworzyw) (rys.2). Dzięki temu nie zdarzy się sytuacja, że konstruktor pomyli skurcz, lub go nie przypisze. Drugim etapem jest dostosowanie szablonu. Szablon to złożenie, które jest wczytywane na początku projektu (rys.2).

2

Rys. 2 Baza materiałów i struktura złożenia

W każdej firmie struktura może się różnić. Ujednolicona struktura umożliwi uporządkowaną pracę i pozwoli każdemu konstruktorowi dokonać zmian w modelach bez konieczności analizy drzewa złożenia. Ponadto odpowiednio przygotowany szablon może zawierać wstępne rysunki płaskie oraz automatycznie wypełniane tabele rysunkowe.

Przygotowanie półfabrykatu pod kość wkładu

Drugim etap modyfikacji stanowi przypisanie półfabrykatu pod gniazda formujące. Często stosuje się stemple nieprzelotowe więc z tego powodu należy opcjonalnie dodać taki rodzaj W takim przypadku konstruktor ustala wielkość półfabrykatu oraz wielkość fazy na dnie. Podczas odejmowania program automatycznie wykona kieszeń z wyluzowanymi w narożach.

3

Rys.3 Widok półfabrykatu pod stempel i matrycę.

Baza korpusów

Opracowanie korpusów jest jednym z ważniejszych etapów konfigurowania NX Mold Wizard.

4

Rys.4 Widok przygotowanego korpusu z opcjonalnym włączeniem 1-6 cofaczy.

Co możemy usprawnić? Przede wszystkim dodać parametryczne części uzupełniające korpus (nóżki, pierścienie, tuleje, prowadzenie płyt wypychaczy itd.).

Następnie wykonać opcjonalne włączanie części takich jak dodatkowe cofacze, śruby itd. W ostatnim kroku konfigurowana sa dodawane możliwości takie jak – zmiana sposobu mocowania zderzaka (wkręcany, pasowany itd.), zmiana pierścienia itd. (rys.4). Dzięki graficznemu interfejsowi użytkownik nie będzie musiał znać parametryzacji takich części oraz nie będzie musiał pamiętać parametrów sterujących korpusem. Jest to bardzo ważne jeżeli do firmy są przyjmowani nowi pracownicy. Czas ich wdrożenia jest bardzo krótki. Dobrze skonfigurowany korpus zapobiega popełnianiu błędów .

Do korpusu można dołączyć możliwość wstawiania drugiego taktu płyt   automatycznie dostosowujących swój rozmiar do gabarytu korpusu (rys.5).

5

Rys.5 Widok wstawionego drugiego taktu z bazy.

Baza części znormalizowanych.

Kolejnym miejsce w NX gdzie można usprawnić pracę przez dodatkową konfigurację jest baza części znormalizowanych. Do bazy można dodać tak naprawdę wszystkie rozwiązania jakie stosujemy w firmie. Jednym z takich normali może być komplet suwaka (rys.6). Suwak po wstawieniu posiada wszystkie niezbędne części tak dobrane, że gwarantują poprawną pracę (odpowiednie kąty, grubości). Modyfikacja polega na zmianie parametrów za pomocą okna graficznego. Bitmapa pomaga w edycji.

6

Rys.6 Widok suwaka wstawionego z bazy zawierającego bryłę do wykonania kieszeni.

 

Kolejne części dodawane do bazy mogą dostosowywać swój gabaryt oraz rozstaw w stosunku do korpusu (komplet zamków, prowadzeń, podpór) (rys.7).

 

7Rys.7 Widok kompletu prowadzącego płyty wypychaczy.

 

Baza przewężek

Baza przewężek pozwoli szybko wstawić zakończenie kanału dolotowego. Dodając swój standard możemy płynnie zmieniać pozycję wielkość, kąty bez żmudnego edytowania operacji. Każdy konstruktor będzie używał sprawdzonego kształtu oraz domyślnie wstawianych wymiarów

 

8Rys.8 Widok dodanej przewężki do bazy kanałów dolotowych.

Baza wkładek

Dodatkowe pozycje pozwolą na szybsze generowanie kołnierzy na wydzielonych wkładkach oraz automatyczne wstawianie wyluzowań zgodnych ze standardami firmy. Odpowiednie podcięcia gwarantują to , że każdy konstruktor wykona taki sam standard. Technolog-programista ma ułatwione zadanie i nie musi dostosowywać modelu pod względem technologicznym (rys.9).

9

Rys.9 Widok nowej wkładki z bazy, na której znajduje się automatyczne wybranie.

Lista części (zestawienie)

W czym pomoże konfiguracja listy? Konfiguracja umożliwi automatyczne przypisanie numerów stałych dla części powtarzających się w formie. Przykładowo wstawiając korpus, w każdej formie płyta przednia, pierścień itd. będą miały takie same numery. Konstruktor uzupełni wyłącznie numery dodatkowych pozycji takich jak wypychacze, suwaki itd. Dodatkowo można skonfigurować eksport do exela z tabelką tytułową określającą nazwę firmy, dane zamówienia itd. Użytkownik nie musi ręcznie przenosić listy i ręcznie uzupełniać danych.

10

Rys.10 Widok automatycznie wygenerowanego zestawienia.

Technologia 3D

Na czym polega wykonanie technologii 3D? Na automatycznym przypisaniu koloru do ścianek wg przewidzianej obróbki. Inny kolor będą miały powierzchnie podziałowe , formujące, otwory wiercone, pasowane itd. Dzięki takiemu rozwianiu Programowanie maszyn CNC znacznie się upraszcza (obróbka wg kolorów).

11

Rys.11 Widok naniesionych kolorów wg strategii obrobki.

Podsumowanie

Według mojej opinii opartej doświadczeniem w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych mogę stwierdzić, że odpowiednia konfiguracja znacznie upraszcza proces konstrukcji form. Ponadto pozwala konstruktorowi skupić się na samej konstrukcji a nie na zmaganiu z systemem CAD i powtarzaniu standardowych czynności. Większość firm nie docenia korzyści jakie płyną z dostosowania programu do swoich potrzeb i standardów. Z tego też powodu odkładają w czasie jej przygotowanie. Często dostosowanie kończy się tylko na wykonaniu własnych tabelek rysunku wykonawczego. Zazwyczaj zadawane pytanie odnośnie konfiguracji to: „Ile to kosztuje?”. Według mnie pytanie należało by postawić inne: „Jakie zyski będę miał z używania odpowiednio dostosowanej bazy i po jakim czasie wróci mi się koszt jej wykonania?”. Odpowiedź jest prosta i łatwa do policzenia. Zyskując przeciętnie 25% czasu przy czterech konstruktorach zwrot następuje już po kilku miesiącach. Natomiast dodatkowy zysk to wyeliminowanie błędów w konstrukcji. Wykonując odpowiednią konfiguracje jedynie czym musimy się martwić to czy mamy na tyle zleceń żeby zapewnić pełne obłożenie konstruktorów.

 

Marcin Antosiewicz, CAMDIVISION