Konfiguracja

Jak w tabeli dodać tolerancję do wymiaru?

Listopad 20 | kategoria: CAD, Konfiguracja | autor: Marcin 0 Komentarzy

NX posiada dużo formuł, które umożliwiają wprowadzenie niestandardowych układów w tabeli.

Taką formułę stanowi np. tolerancja górna i dolna przy wymiarze.

W celu wprowadzenia tolerancyjni należy wpisać formułę jak na poniższym rysunku:

 

Więcej


Automatyczne dodawanie linków geometrii do Reference Set

Grudzień 14 | kategoria: Konfiguracja | autor: Aen 0 Komentarzy

Automatyczne dodawanie linków geometrii do Reference Set powoduje, iż w złożeniu pojawiają się obok geometrii części również utworzone w tej części kopie geometrii (Wave Geometry) pochodzące z innych plików. Najczęściej używamy linków geometrii (kopii) jako referencji pomocniczych – zatem nie są one potrzebne do wyświetlenia w złożeniu. Jak wyłączyć to ustawienie tak by linki nie będą dodawane automatycznie do nastaw referencyjnych (Reference Set).

wchodzimy do Menu:File>Utilities>Customer Defaults

(Menu:Plik>Narzędzia>Ustawienia domyślne użytkownika)

Przechodzimy do gałęzi Assembiles>Site Standards

odznaczamy opcję Include WAVE Linked Bodies

zapisujemy ustawienia i restartujemy NX

include-wave-linked-bodies

Dla administratora NX: można to zrobić na poziomie Site wtedy ustawienie dotyczyć będzie wszystkich klientów NX w firmie. W innym wypadku dla każdego komputera będzie trzeba zmienić to ustawienie

Więcej


Wspólna biblioteka narzędzi

Grudzień 9 | kategoria: CAM, Konfiguracja, Wiadomości | autor: Wojciech 0 Komentarzy

Posiadając kilka stanowisk NX CAM w firmie warto jest skonfigurować jedną wspólną bibliotekę narzędzi dla wszystkich użytkowników. Bibliotekę taką możemy umieścić na serwerze lub na jednym ze stanowisk. Aby przygotować taką bibliotekę wystarczy wykonać trzy kroki:

Biblioteka_narzedzi

Więcej


jak automatycznie aktualizować rysunek 2D

Styczeń 15 | kategoria: Konfiguracja | autor: Aen 0 Komentarzy

Czyli co zrobić by po otworzeniu rysunku był on automatycznie aktualizowany bez jakiejkolwiek akcji ze strony użytkownika. należy wprowadzić dwie zmiany w ustawieniach. Jedna jest globalna, druga dotyczy poszczególnych szablonów.

Pierwsza zmiana

1. otwieramy Customer Defaults

2. przechodzimy do Drafting Standard i wybieramy Customize Standard (rys.1)

d2d1Rys.1

3. przechodzimy do View>Workflow i wyłączamy opcję Delay View Update (rys.2)

d2d2Rys.2

4. zapisujemy ustawienia np. przyciskiem save as… (rys.3)

d2d3Rys.3

5. podajemy nazwę pliku z nowymi ustawieniami

6. zamykamy okno Customize Drawing. W oknie Customer Defaults widzimy nasze nowe ustawienia (rys.4)

d2d4Rys.4

7. zamykamy okno Customer Defaults klikając OK (potwierdzamy zmianę ustawień)

8. restartujemy NX

Druga zmiana

należy otworzyć pliki szablonów rysunkowych i w każdym upewnić się że w preferencjach draftingu jest włączona opcja Automatic Update

1. po otworzeniu pliku szablonu rysunku wybieramy polecenie Menu: Preferences>Drafting

2. sprawdzamy czy jest włączona opcja Automatic Update (rys.5). Jeżeli nie to ją włączamy i zapisujemy plik.

d2d05Rys.5

Od tej pory jeżeli zmienimy model i przejdziemy do rysunku płaskiego zostanie on automatycznie przez NX zaktualizowany.

 

Dwie uwagi na koniec

 • ustawienie nie działa na już istniejące rysunki. Należy w nich indywidualnie wprowadzić druga zmianę.
 • nie zalecam wprowadzać automatycznej aktualizacji kiedy na rysunku jest wiele widoków lub jest to duży rysunek zestawieniowy

Można wyłączyć automatyczne aktualizacje dla pojedynczych plików oraz pojedynczych widoków. Zmiana ustawień pojedynczego widoku odbywa się tak samo jak zmiana drugiego ustawienia z tą różnica iż nie wybieramy polecenia menu a zaznaczamy widok i wybieramy polecenie Settings (rys.6)

d2d5Rys.6

 

 

 

Więcej


Zarządzanie szablonami CAM

Grudzień 3 | kategoria: CAM, Konfiguracja | autor: Wojciech 0 Komentarzy

Od wersji NX 9.0 zmienił się sposób zarządzania szablonami obróbek. Dzięki tym zmianom mamy teraz nad nimi łatwiejszą kontrolę podczas instalowania aktualizacji oprogramowania. Zacznę od paru słów wyjaśnień.

0_Katalogi

Więcej


Wyzwanie z kropką w NX CAM

Listopad 10 | kategoria: CAM, Konfiguracja, Wiadomości | autor: Marcin Pruszewicz 0 Komentarzy

Powszechnie wiadomo, że standardowym separatorem dziesiętnym w NX CAM jest „ . ” (kropka), a w Solid Edge „,” (przecinek). Czasami może się zdarzać, że przy wpisywaniu wartości dziesiętnej w NX CAM mylimy klawisze kropki/przecinka co powoduje wpisywanie błędnych wartości…

Wiadomo jakie mogą być tego konsekwencje…

klawiatura

Więcej


Jak załadować Role (ustawienie ikon) w NX 10?

Październik 21 | kategoria: CAD, Konfiguracja | autor: Marcin 0 Komentarzy

Istnieje kilka sposobów załadowania ustawionych ikon z poprzednich wersji NX. Poniżej opisana została jedna  z metod.

 1. Rozwiń zakładkę Roles znajdującą się w bocznym pasku z lewej strony ekranu.
 2. Kliknij PPM na pustym polu zakładki i wybierz New Palette.
 3. Kliknij ponownie PPM na nowo utworzoną paletę i wybierz New entry-Role.
 4. Wskaż plik z rozszerzeniem mtx (np. myrole.mtx).
 5. Kliknij OK.
 6. W celu wczytania roli kliknij LPM na pozycję w nowo utworzonej palecie.

Poniżej film instruktażowy.

Więcej


jak utworzyć szablon z grupy cech lub bryły

Październik 9 | kategoria: CAD, Konfiguracja | autor: Aen 0 Komentarzy

Film już został dodany na stronę!
Chcemy fragment geometrii (kilka cech tworzących tą geometrię) lub całą bryłę/powierzchnię wykorzystać wielokrotnie tworząc nowe modele. Importować za każdym razem moglibyśmy w przypadku całej bryły, ale nie sprawdzi się to w przypadku kilku wybranych cech tworzących fragment geometrii. do tego celu o wiele lepszym pomysłem jest wykorzystanie Reuse Library.

RL1Rys.1

 1. Tworzymy geometrię. Na filmie utworzono CSYS, szkic na tym układzie odniesienia, 2 wyciągniecia oraz operację boole’a łączącą bryły z modelem głównym
 2. W oknie Reuse Library tworzymy własny katalog –  z menu kontekstowego wybieramy New Folder
 3. Klikamy PKM na wybranym folderze i wybieramy z menu kontekstowego polecenie Define Reusable (rys.2)

RL2Rys.2

4. Ustawiamy typ obiektu np. Feature by wybrać grupę cech

5. W oknie Part Navigator wskazujemy cechy. Jeżeli w trakcie wstawiania chcemy mieć możliwość wybierania orientacji lub położenia najlepiej nie wybierać cech bazujących. Na tym przykładzie (patrz film) nie wskazano cechy CSYS która była cechą bazową dla geometrii dodanej do biblioteki. Dzięki temu program zapyta się o położenie przy wstawieniu

6. Wpisujemy swoją nazwę szablonu i nazwę pliku z szablonem

7. W grupie Preview Image tworzymy obrazek podglądu. Opcja Region pozwala nam zdefiniować obrazek podglądu z wybranego fragmentu okna graficznego NX.

8. Klikamy OK by utworzyć szablon

By z niego skorzystać wystarczy przeciągnąć go z okna Member Select do okna graficznego (rys.1). NX zapyta o brakujące referencje (rys.3). W tym przykładzie – układ odniesienia który możemy sami utworzyć (strzałka) lub wskazać istniejący. drugą referencją jest wskazanie obiektu docelowego dla operacji Boole’a

Więcej


NX10 Update event list

Październik 5 | kategoria: Konfiguracja | autor: Aen 0 Komentarzy

Okno pojawia się w NX10 przy wczytywaniu np. złożeń wykorzystujących Interpart Expression (powiązania asocjatywne parametrów pomiędzy plikami)

linkinterpartupdateRys.1

Można kliknąć OK i zignorować to okno dialogowe. Jednak będzie się ono pojawiać przy ponownym wczytaniu. Żeby program odnalazł wszystkie powiązania automatycznie należy zmienić opcje wczytywania złożeń.

 1. wybierz polecenie Menu:File>Options>Assembly Load Options
 2. wyłącz opcję Use Partial Loading (rys.2)
 3. włącz Load Interpart Data
 4. ustaw opcję Load Parents na All Levels
 5. teraz trzeba zapisać ustawienia jako domyślne. Rozwiń grupę Saved Load Options
 6. Kliknij ikonę Save as Default i OK

interpartexprupdateRys.2

Więcej


NX10 automatyczne atrybuty w tabelce rysunkowej

Październik 2 | kategoria: Konfiguracja | autor: Aen 0 Komentarzy

Opis dotyczy NX 10 ale jedyna różnica w NX9 to brak ikony Edit Table (punkt 5). Zamiast tego należy po otwarciu okna Define Title Block narzędziem Select Tables odznaczyć tabelkę którą chce się edytować. Zamknąć okno edycji tabelki, a dalej jest tak samo jak w NX10. Na koniec należy ponownie wejść w polecenie Edit Definition i zaznaczyć tabelkę za pomocą Select Tables. Dlatego też dobrym pomysłem jest by w NX 9 cała tabelka składała się z kilku mniejszych które możemy oddzielnie edytować.

Zanim przystąpisz do zmian powinieneś mieć gotową tabelkę rysunkową oraz wykonaną kopię bezpieczeństwa katalogu z szablonami.

Metoda self-contained (rysunek w pliku z modelem)

 1. Otwórz z katalogu \UGII\Templates szablon rysunkowy self-contained np. dla formatki A3 będzie to Drawing-A3-Size2D-template.pr
 2. Utwórz atrybut mass1 jednostki kg wartość 0
 3. W draftingu odblokuj warstwę 256
 4. Kliknij PKM na tabelce i wybierz polecenie Edit Definition
 5. Kliknij ikonę Edit Table
 6. Kliknij PKM na komórce w której ma być widoczna wartość
 7. Z menu kontekstowego wybierz polecenie Edit Text (rys.1)

Rys.1automass18.Ustaw opcję Category na Relationship (rys.2)

Rys.2automass2

9.Kliknij ikonę Insert Part Attribute

10.Wskaż mass1 i OK

11.OK by zamknąć okno Text

12.Ustawienie stylu wyświetlania. PKM na komórkę z wartością

13.Wybierz polecenie Settings (rys.3)

Rys.3automass314.Przejdź do Prefix/Suffix (rys.4)

Rys.4automass4

15.W polu Prefix wpisz Masa:

16.W polu Suffix wpisz kg

17.Przejdź do Cell (rys.4)

18.Ustaw Category na Number

19.Ustaw opcję Decimal Places

20.Ustaw Zero Display na Zero i kliknij Close

21.Kliknij ikonę Finish i OK

22.Zapisz plik i zamknij

Metoda Master Model (rysunek w oddzielnym pliku)

1. Otwórz z katalogu \UGII\Templates szablon rysunkowy master model np. dla formatki A3 będzie to Drawing-A3-Size-template.prt
2. Przejdź do modelingu
3. Dodaj nową część poleceniem Add New Component
4. Przejdź do tej części (Make Displayed Part)
5. Utwórz w niej atrybut o nazwie mass1 jednostki kg i wartości 0
6. Powróć do pliku szablonu
7. W draftingu odblokuj warstwę 256
8. Kliknij PKM na tabelce i wybierz polecenie Edit Definition
9. Kliknij ikonę Edit Table
10. Kliknij PKM na komórce w której ma być widoczna wartość
11. Z menu kontekstowego wybierz polecenie Edit Text (rys.1)
12. Ustaw opcję Category na References (rys.2)
13. Kliknij ikonę Insert Object Attribute
14. W oknie wpisz nazwę utworzonej części i Enter
15. Wskaż mass1 i OK
16. OK by zamknąć okno Text
17. Ustawienie stylu wyświetlania. PKM na komórkę z wartością
18. Wybierz polecenie Settings (rys.3)
19. Przejdź do Prefix/Suffix (rys.4)
20. W polu Prefix wpisz Masa:
21. W polu Suffix wpisz kg
22. Przejdź do Cell (rys.4)
23. Ustaw Category na Number
24. Ustaw opcję Decimal Places
25. Ustaw Zero Display na Zero i kliknij Close
26. Kliknij Finish i OK
27. Zapisz plik i zamknij
28. Przenieś utworzony plik do innego katalogu

Teraz wystarczy iż skorzystasz z makra do pomiaru masy części mass_nx9.dll żeby automatycznie uzupełnić tabelkę rysunkową.
W przypadku jakiegokolwiek innego atrybutu niż masa wystarczy go utworzyć w pliku części przed utworzeniem rysunku.

bibliotekę dll można otrzymać po kontakcie z firmą CAMdivision

Uruchamiamy macro

 1. Pasek Tools
 2. Play Journal
 3. Wybieramy plik
 4. Klikamy Run

tu znajdziesz opis Jak podpiąć makro pod ikonę w NX

 

Film (dla metody Master Model)

Więcej


jak wyświetlić jednostki calowe i metryczne na szkicu

Wrzesień 30 | kategoria: CAD, Konfiguracja | autor: Aen 0 Komentarzy

Oczywiście chcemy mieć jednocześnie wyświetlane jednostki calowe i metryczne. Poniższy opis dotyczy sytuacji kiedy w otwartym pliku chcemy zmienić ustawienia. Jeżeli wszystkie nowe pliki mają mieć włączone Dual Dimension należy to zrobić w plikach szablonów. Jak edytować pliki szablonów? opis tutaj: http://nxcad.pl/jak-zrobic-wlasna-formatke-w-nx/. Plik szablonu model będzie miał w nazwie ‚model’

 1. Zmieniamy ustawienia szkicu – wybierz polecenie Menu:Preferences>Drafting
 2. Włącz opcję Show Dual Dimension (rys.1) i zmień ustawienia stylu jeśli to konieczne

dualdim1Rys.1

3. Utwórz szkic i dodaj wymiary (jeżeli NX utworzył Auto Dimension zamień je na Driving Dimension). Domyślnie styl wyświetlania wymiarów w szkicu ustawiony jest na Expression – wyświetlana jest nazwa wyrażenia i wartośc np p10=15. Przy tym ustawieniu Dual Dimension nie jest obsługiwane. należy zmienić wyświetlanie.

4. Zakończ szkic

5. Wybierz polecenie Menu:Preferences>Sketch

6. Ustaw opcję Dimension Label na Value (rys.2)

dualdimRys.2

7. Utwórz nowy szkic i dodaj wymiary. wszystkie wymiary (driving, reference, auto) będą miały wyświetlane podwójne jednostki (rys.3)

dualdim21Rys.3

To ustawienie nie wpływa na istniejące szkice. Jak w istniejącym szkicu wyświetlić wymiary w mm i in?

9. Wejdź do wcześniej utworzonego szkicu

10. W oknie Part Navigator kliknij PKM na aktywny szkic (rys.4)

dualdim3Rys.4

11. Z menu kontekstowego wybierz polecenie Settings

12.Ustaw opcję Dimension Label na Value

Więcej


Jak zmienić jednostkę objętości w poleceniu pomiar masy

Wrzesień 15 | kategoria: Konfiguracja | autor: Aen 0 Komentarzy

Jak zmienić jednostkę objętości w poleceniu pomiar masy (measure Bodies)

Menu>Analysis>Units Custom> (wybrać rodzaj jednostek miary)

NXunitsRys.1

Uwaga! to ustawienie przestawia tylko jednostki miary w menu Analysis

Więcej


jak dodać gwint

Sierpień 6 | kategoria: Konfiguracja | autor: Aen 0 Komentarzy

Domyślna lista gwintów nie w każdym wypadku jest wystarczająca. Możemy również ograniczyć dostęp do gwintów ograniczając listę tylko do dopuszczonych do stosowania w naszej firmie. Jak to zrobić?

Zacząć należy od tego iż symbol gwintu wstawiamy z dwóch poleceń:

 • Thread – symbol gwintu na wałkach lub otworach nieparametrycznych
 • Hole – symbol wstawiany z otworem

1. odszukaj plik thd_metric.dat w katalogu UGII

2. otwórz go w notatniku. na początku pliku znajduje się opis co oznaczają poszczególne kolumny (rys.3)

3. przejdź na sam koniec pliku i dodaj własną listę gwintów pod nazwą USER_mm (poniżej przykład)

USER_mm,0

# tu możesz wstawic swoj komentarz np moja lista gwintow
M1.6_X_0.35     1.600       1.202      0.35       1.3158           1.496     15.200
M2_X_0.4         2.000      1.548      0.40        1.6752           1.886     16.000
M2.5_X_0.45       2.500       1.993     0.45        2.1346           2.380     17.000
M3_X_0.5         3.000       2.439      0.50        2.4591           2.874     18.000

4. jeśli chcesz ograniczyć listę dostępnych gwintów usuń zbędne linie

5. uruchom NX

6. otwórz okno Customer Defaults

7. przejdź do modelling>feature settings>symbolic threads

8. w oknie Form dopisac nazwe utworzonego zestawu gwintow – USER_mm (rys.1)

threadRys.1

9. zapisać ustawienia i zrestartować NX

Po wejściu w polecenie Thread wystarczy zmienić normę na naszą listę (rys.2)

thread2Rys.2

jeśli chcesz by twoja lista pojawiała się jako pierwsza utwórz ją na początku pliku w miejscu oznaczonym na czerwono (rys.3)

thread3Rys.3

Jeśli chcesz zmienić nazwę i położenie pliku utwórz zmienną środowiskową np:

UGII_METRIC_THREADS=c:\camdivision\custom\thd_metric_custom.dat

 

Jak utworzyć własny symbol gwintu dostępny z polecenia Hole?

1. przejdź do katalogu \UGII\modeling_standards

2. otwórz do edycji plik nx502_Threaded_Hole_Standard.xml . Domyślnie ten plik otwiera się w IE. Z poziomu IE nie da się go edytować. Można go otworzyć w Notatniku jednak zalecam zainstalowanie Notepad++ . będzie dużo czytelniejszy a edycja łatwiejsza

plik otwarty w notatniku
thread4

plik otwarty w Notepad++
thread5

3. każda linia reprezentuje jeden symbol gwintu. wystarczy dodać swoją poprzez skopiowanie istniejącej i zmianie parametrów w skopiowanej linii

Standard – oznacza liste\norme. by ja zmienić w NX musimy wybrac w poleceniu Hole typ Threaded Hole a nastepnie w grupie Settings opcję Standard
Unit – jednostki miary
Size – oznaczenie
itd.
najważniejsze będą poza oznaczeniem MajorDiameter i MinorDiameter

4. po zapisaniu pliku wystartowac NX

 

Więcej


NX ustawienia formatki

Lipiec 31 | kategoria: Konfiguracja | autor: Aen 0 Komentarzy

Wszystkie linki przydatne do zrobienia wlasnej formatki z automatycznie generowanymi informacjami. Postanowilem je zebrac zeby bylo latwiej wyszukac odpowiednia informacje.

Na poczatek warto sobie otworzyc szablon domyślny z formatka Siemensa. Przejrzec umieszczone w formatce teksty. Sa one automatycznie generowane. formatka jest na warstwie zablokowanej zatem, aby podejrzec co jest w srodku nalezy najpierw odblokowac warstwe 256. PKM na tabelce i wybrac Edit Definition. W kolumnie Value znajduja sie wartosci. W kolumnie Content Type – rodzaj (np text oznacza wpisany odrecznie tekst). Mozna porownac wpisy i dojsc do informacji co oznaczaja poszczegolne rodzaje, np.: $SH_SHEET_SIZE wywoluje nazwe rozmiaru formatki a $SH_PART_NAME nazwe pliku (rys.1)

rys2d-nowyRys.1

Zmiany ustawien powinny byc wprowadzone na plikach szablonow (rysunku, modelu, zlozenia). gdzie szukac plikow szablonow
(katalog NX…)\UGII\Templates\

ustawienia szablonu
http://nxcad.pl/jak-zmienic-ustawienia-rysunku/
nowa formatka
http://nxcad.pl/jak-zrobic-wlasna-formatke-w-nx/
zmaiast na kazdym komputerze z NX zmieniac ustawienia zrob jednorazowo dla wszystkich katalog szablonow
http://nxcad.pl/formatki-we-wspolnym-dla-wszystkich-katalogu/
wywolanie parametru/atrybutu na formatce
http://nxcad.pl/jak-wstawic-nazwe-materialu-w-tabelce-automatycznie/
dostosowanie ustawien 2D w istniejacym rysunku do nowych ustawien globalnych firmy
http://nxcad.pl/ustawienia-globalne-rysunku-plaskiego-drafting/
data na rysunku
http://nxcad.pl/jak-automatycznie-uaktualniac-date-na-rysunku-plaskim/
przyklad automatyzacji
http://nxcad.pl/pomiar-masy-i-jej-wyswietlenie-w-tabeli-zlozenia/

teraz kiedy juz mamy potrzebne informacje podstawowe mozemy zaczac tworzyc wlasna formatke

 

PS posucha na blogu bo lato

Więcej


Ustawienia globalne rysunku płaskiego (Drafting)

Lipiec 23 | kategoria: CAD, Konfiguracja | autor: Marcin 0 Komentarzy

Istnieje kilka sposobów zmiany ustawień dla rysunku płaskiego. Poniżej został opisany sposób umożliwiający wczytanie ustawień do wcześniej utworzonych modeli. Dzięki temu na już istniejących rysunkach można wczytać inne ustawienia.

W celu ustawienia stylu wymiarów, czcionek, strzałek itd. wyświetlanych na płaskim rysunku należy wykonać dwa poniższe punkty:

1. Zapisywanie ustawień globalnych:

1.2. Z menu wybierz File-Utilities-Customer Defaults.

1.3. Przejdź do zakładki Drafting i wybierz Customize Standard.

Drafting Standard

1.4. Odszukaj interesujące cię ustawienia  i dokonaj zmian.

1.5. Zapisz ustawienia wybierając Save As.

Drafting Standard Save As

1.6 Wpis nazwę ISO_moje_ustawienia.

Save As Name

1.7. Kliknij OK.

1.8. Wyjdź z okna, następnie zatwierdź wprowadzone zmiany klikając OK.

1.9. Uruchom ponownie NX.

Uwaga!!!

Pamiętaj, że zamykany NX ma być jedynym uruchomionym. Jeżeli w tle są inne NX-y zamknij je przed zamknięciem sesji, w której były wprowadzane ustawienia.

 

2. Wczytywanie ustawień do szablonu.

2.1. Otwórz plik szablonu z rysunkiem płaskim np. …\Siemens\NX 9.0\UGII\templates\ Drawing-A3-Size2D-template.prt.

2.2. Z menu wybierz Menu-Preferences-Drafting.

2.3. W grupie Inherit ustaw Customer Defoults i kliknij Load From Settings Source.

Drafting Preferences

2.4. Kiknij OK.

2.5. Zapisz szablon.

2.6. Operację wczytywania powtórz dla pozostałych szablonów.

 

 

Więcej


Jak dodać kolumnę wyświetlająca atrybuty części w Assembly Navigator?

Lipiec 16 | kategoria: CAD, Konfiguracja | autor: Marcin 0 Komentarzy

Za  pomocą atrybutów części, sprawnie zarządzamy złożeniem. Nadając własny numer oraz dodatkową nazwę w szybki sposób można odszukać pożądana pozycje, umieścić ją w zestawieniu oraz na rysunku wykonawczym.

Procedura dodawania i wyświetlania atrybutu z poziomu złożenia (NX9.0):

1. Dodaj atrybuty do części:

1.1. Kliknij PPM na cześć w złożeniu i wybierz Properties.

1.2. W polu grupie Contex zmień Apply to na Part.

1.3. Wprowadź kolejno atrybut NR=1 oraz atrybut NAZWA=Część 1

NX properties

 

1.4. Procedurę powtórz dla kolejnych części wpisując inną nazwę i numer.

2. Wyświetl dodatkowe kolumny:

2.1. Kliknij PPM na Descriptive Part Name i wybierz Columns Cofigure.

2.2. Przejdź do grupy Columns i odznacz wszystkie pozycje.

2.3. W dolnym polu wpisz NR i kliknij Enter.

2.4. Operację powtórz dla atrybutu Nazwa.

NX Szkolenia

3. Rozszerz drzewo nawigatora, a zobaczysz efekt jak niżej:

NAVIGATOR NX Szkolenia

4. Dodatkowe informacje na temat atrybutów  znajdziesz na stronach:

http://nxcad.pl/pomiar-masy-i-jej-wyswietlenie-w-tabeli-zlozenia/

http://nxcad.pl/konfiguracja-listy-czesci-parts-list/

http://nxcad.pl/tag/drawing/

 

Więcej


jak dodać własną tasiemkę z ikonami

Maj 11 | kategoria: Konfiguracja | autor: Aen 0 Komentarzy

Czyli Ribbon Toolbar. Jest to bardzo proste:

 • Otwieramy okno Customize (skrót domyślny Ctrl+1)
 • Przechodzimy do zakładki Ribbon Tabs
 • Klikamy przycisk New
 • Od teraz możemy dodawać ikony na swoim pasku. Pojawi się on również na liście pasków (rys.1)

Ribbon ToolbarRys.1

Więcej


Jak zainstalować dokumentacje do NX10?

Marzec 30 | kategoria: Konfiguracja | autor: Marcin 0 Komentarzy

Pomoc (Help) w NX 10.0 została zmieniona w celu umożliwienia jej instalacji na jednym komputerze tzn serwerze. Została wyposażona w serwer, który zarządza nią  (sytuacja podobna jak w przypadku serwera licencji). Do instalacji serwera dla dokumentacji potrzebne jest oprogramowanie java 64bit w wersji co najmniej 1.7.

Oczywiście lokalnie także można zainstalować dokumentację.

Poniżej procedura instalacji

 

Z płyty uruchamiamy plik startowy ….\nx-10.0-nxdocs-win64\Launch.exe.

Następnie wybieramy Install Documentation Server. Bez zmiany ustawień klikamy Next aż do zakończania instalacji.

Server

Po instalacji serwera instalujemy dokumentację wybierając Instal NX Documentation.

doc

Dokumentacja zostanie zainstalowana w tym samym miejscu co serwer.

Po instalacji dokumentacja jest gotowa do użycia. W niektórych przypadkach trzeba ponownie uruchomić komputer w celu automatycznego włączania jej przy użyciu klawisza F1.

Więcej


Formatki we wspólnym dla wszystkich katalogu

Marzec 2 | kategoria: Konfiguracja | autor: Aen 0 Komentarzy

1. katalog ‚templates’ przekopiować do udostępnionego folderu sieciowego
np na komputerze ‚serwer’ jest udostępniony katalog ‚NXcustom’
\\serwer\NXcustom
2. zamapować tą lokalizację jako dysk sieciowy na każdym komputerze z NX
– otwórz eksploratora windows
-kliknij na ikonę komputera-wybierz polecenie ‚Mapuj dysk sieciowy’ (rys.1)

user_role1Rys.1

-zmapuj lokalizację sieciową jako dysk lokalny np P
-zaznacz opcję ‚podłącz ponownie przy logowaniu’ (rys.2)

user_role1Rys.2

-po otwarciu komputera zobaczysz dysk P w którym będzie katalog ‚templates’
3. Na każdym komputerze z NX dodaj zmienną środowiskową UGII_TEMPLATE_DIR = P:\templates
4. NX będzie widział tylko szablony z tego katalogu sieciowego

Więcej


Jak nagrać film w NX

Luty 27 | kategoria: CAD, CAE, CAM, Konfiguracja | autor: Aen 0 Komentarzy

Bardzo przydatna funkcjonalność w NX o której mimo wszystko część osób wciąż nie wie.

Dostępna jest od wersji NX 6.

Od NX 9 można ją znaleźć na pasku Tools i Developer (rys.1)
user_role1Rys.1

Więcej


Jak wykonać UDF w modelowaniu?

Luty 5 | kategoria: CAD, Konfiguracja | autor: Marcin 0 Komentarzy

UDF- USER DEFINED FEATURE

UDF służy do przyspieszania pracy dzięki możliwości połączania kilku operacji w jedną sterowaną parametrami.

Poniżej została zaprezentowana funkcjonalność na podstawie dodawania kołnierza do wkładek oraz kieszeń pod nie.

Poniżej film instruktażowy.

Więcej


Jak przenieść skróty do nowego NXa

Styczeń 26 | kategoria: Konfiguracja | autor: Aen 0 Komentarzy

Najprościej zrobić to, przenosząc do katalogów nowego NXa plik z zapisanymi ustawieniami interfejsu czyli albo plik user.mtx (jeśli zapisywana była automatycznie zmiana interfejsu) albo plik utworzonej własnej roli. Jeśli mamy utworzone kilka ról, można przenieść wszystkie pliki. Poniżej znajduje się opis jak utworzyć własną rolę, a następnie przenieść ją do nowej wersji NX.

1. Tworzenie roli

-otwieramy zakładkę Roles

-kliknij PKM w puste miejsce w oknie Roles

-wybierz New User Role

-zwróć uwagę na nazwę pliku w jakim będą zapisane twoje ustawienia (rys.1 – czerwona ramka)

user_role1Rys.1

-kliknij OK by zakończyć

2. Odszukaj plik z ustawieniami

-otwórz eksplorator

-przejdź do katalogu C:\users

-wejdź do katalogu swojego użytkownika

-dla NX8.5 i niższych przejdź do \AppData\Local\Unigraphics Solutions\NX85\roles

dla NX 9 i nowszych \Unigraphics Solutions\ zastąp \siemens\

-wskaż plik z ustawieniami

3. Skopiuj plik do schowka

4. Wstaw do katalogu nowej wersj NX (np NX 9)

-wróć do katalogu \AppData\Local

-wejdź do \siemens\NX90\roles

-wklej plik

 

Więcej


polecenie Save dostępne pod kursorem

Listopad 13 | kategoria: Konfiguracja | autor: Aen 0 Komentarzy

Jeśli często zapisujesz w NX swoją pracę, ustawienie dostępnego polecenia Save pod kursorem umożliwi ci korzystanie z niego, bez konieczności przesuwania kursora poza okno graficzne lub używania skrótu Ctrl+S.

Jak dodać polecenie pod menu kursora? Klikając w dowolnym miejscu okna graficznego LKM wyświetlony zostaje pasek z narzędziami podręcznymi. Pasek ten możemy dowolnie modyfikować . Zmodyfikowany pasek – rys.1 – dodano ikonę Save oraz Layer settings

view_toolsRys.2

1. Wybierz polecenie Menu>Tools>Customize (skrót Ctrl+1)

2. Przejdź do zakładki Shortcuts

3. Z listy w oknie Types wybierz View. NX wyświetli menu i paski narzędzi View

4. Przejdź do zakładki Commands by dodać wybrane polecenie

5. W oknie Categories rozwiń gałąź Menu i wskaż File (rys.2)

view_tools2

Rys.2

6. Z listy Commands przeciągnij ikonę Save na pasek View (rys.2)

7. Zamknij okno Customize

Jeżeli klikniesz LKM w oknie graficznym w dowolnym miejscu wyświetlony zostanie pasek View, z którego można wybrać polecenie Save.

 

UWAGA!

Pasek View nie pojawi się, jeżeli pod kursorem w momencie kliknięcia znajdował się jakiś obiekt graficzny np. linia, płaszczyzna konstrukcyjna lub powierzchnia.  Jeżeli całe okno graficzne zajmują geometrie należy przytrzymać klawisz Ctrl i dopiero wtedy kliknąć LKM.

Więcej


Jak podpiąć swoją listę części pod polecenie Part List

Lipiec 7 | kategoria: Konfiguracja | autor: Aen 0 Komentarzy

Mam szablon z listą części. chcę by po użyciu polecenia Insert>Table>Part List nie wstawiała się odmyślna lista tylko mój szablon.

1. Jeśli nie masz swojej listy części zapisanej jako szablon w pliku prt:

1.1. Otwórz na tabelce ze swoją lista części menu kontekstowe
1.2. Wybierz polecenie Save as Template. Program zapyta o miejsce utworzenia pliku
1.3. Odszukaj katalog \UGII (tam gdzie zainstalowany jest NX)
1.4. Zapisz w katalogu \UGII\table_files np. pod nazwą Lista1

2. Jeśli masz swój plik z szablonem listy części po prostu skopiuj go do katalogu \UGII\table_files

3. Podpięcie listy pod polecenie Part List:

3.1. Otwórz okno Customer Defaults
3.2. Przejdź do Drafting>Annotation
3.3. Otwórz zakładkę Part Lists
3.4. W polu Native NX wpisz nazwę pliku bez rozszerzenia ‚.prt’ np. jak w punkcie 1.4 (rys.1)
3.5. Zapisz
3.6. Zrestartuj

part_l1Rys.1

Od teraz użycie plecenia Part List spowoduje wczytanie szablonu z pliku jakiego nazwę podałeś w punkcie 3.4

Więcej


NX 10.0 & Collaboration in Touch

Czerwiec 28 | kategoria: CAD, CAE, CAM, Konfiguracja | autor: krzysztof 0 Komentarzy

Siemens PLM Connection 2014, Orlando na Florydzie, 16-19 czerwca. To stamtąd płyną pierwsze wieści na temat NX 10.0, czyli Collaboration in Touch…

 • Touch

NX 9 was introduction to touch technologies – NX 10 introduces true multi-touch interaction:

 • Touch gestures control
 • View Dynamics
 • Object Manipulation
 • UI Dynamics

NX10-touch-table

On-screen number pad reduces movement when creating/modifying geometry.

Więcej


Instalacja bibliotek PDW

Maj 30 | kategoria: Konfiguracja | autor: Aen 0 Komentarzy

czyli normalia do projektowania tłoczników wielotaktowych.

skąd ściągnąć?

InstalacjaRys.1

Po zakończeniu ściągania pliku

 • rozpakować
 • otworzyć katalog w którym jest zainstalowany NX np  C:\program files\Siemens\NX 9.0\
 • wejść do katalogu \STAMPING_TOOLS
 • przenieść rozpakowany katalog \pdiewizard do katalogu \STAMPING_TOOLS i ewentualnie nadpisać istniejące pliki

następnie dodajemy zmienną środowiskową użytkownika (wskazuje ona położenie katalogu z bibliotekami zatem jeśli mamy NX zainstalowany w innym katalogu podajemy inną ścieżkę)

PDIEWIZARD_DIR=C:\program files\Siemens\NX 9.0\STAMPING_TOOLS\pdiewizard

Jak dodać zmienną opisano na stronie http://nxcad.pl/zmienne-srodowiskowe/

 

Więcej


Jak zapisać złożenie do jednego katalogu

Marzec 28 | kategoria: Konfiguracja | autor: Aen 0 Komentarzy

W sytuacji kiedy chcesz przekazać komuś złożenie którego komponenty wczytywane są z kilku różnych katalogów musisz je wszystkie odnaleźć. Zawsze zabierze to trochę czasu.

O wiele wygodniejszą sytuacją jest kiedy mamy narzędzie które samo skopiuje wszystkie pliki do wskazanego katalogu. W NX można to zrobić poprzez np polecenie Create Clone Assembly:
– tu znajdziesz opis http://nxcad.pl/klonowanie-zlozenia-w-nx-8-0/

Istnieje również alternatywna metoda. Można użyć specjalnego polecenia które zapisuje wybrane złożenie do jednego pliku ZIP.

Create Clone Assembly

Autorem oryginalnej biblioteki jest Heinrich Wiedemann (http://www.w-eng.de/ugzipc.htm). Niestety nie działa ona na nowszych wersjach NX oraz na systemach 64-bit. Poniżej znajdziecie załącznik z plikami udostępniającymi to polecenie w wersjach NX85 i nowszych na systemach 64-bit. Aktualną wersję zamieścił Rob Cohon na serwerach siemensa

Instalacja

By polecenie było dostępne należy rozpakować katalog na dysk C  i uruchamiać NX ze skryptów (nx85_en lub nx85_pl) znajdujących się w załączniku. skrypty są przewidziane pod NX 8.5 i standardową instalacje w katalogu c:\Program Files\Siemens\NX 8.5. Jeśli używasz innych ustawień musisz je przeedytować w notatniku. Jeżeli  ktoś nie chce uruchamiać skryptów batch wystarczy że założy zmienną środowiskowa UGII_USER_DIR=c:\camdivision

Używanie

polecenie znajduje się w menu File>Export>Zip Assembly…

na poniższym filmie przedstawiono sposób użycia w celu zapisania wczytanego do NX złożenia do wskazanego katalogu

Film

Załącznik

ZIP assembly

Więcej


Jak wykonać plik bat do uruchamiania NX w polskiej i angielskiej?

Marzec 10 | kategoria: CAD, Konfiguracja | autor: Marcin 0 Komentarzy

Wielu użytkowników w celu zmiany języka w NX przełącza  każdorazowo zmienną środowiskową UGII_LANG z polish na english i na odwrót.

Zmianę języka można wykonać dużo szybciej przygotowując pliki startowe zawierające informacje językową.

Poniżej procedura tworzenia pliku startowego.

1) Na pulpicie utwórz plik tekstowy NX_polish.txt.

2) Otwórz go za pomocą notatnika i wpisz poniższe zmienne.

@echo OFF
set UGII_LANG=polish
„C:\Siemens\NX85\UGII\ugraf.exe”
echo ON

gdzie C:\Siemens\NX 9.0\UGII\ugraf.exe ścieżka do pliku startowego NX.

3) Zapisz plik.

4) Zmień rozszerzenie txt na bat.

5) Uruchom NX klikając na ikonę NX_polish.bat.

Procedurę tworzenia powtórz dla języka angielskiego jak wyżej zmieniając UGII_LANG=english.

Pamiętaj, że możesz więcej zmiennych wpisać do pliku bat i przekierować je do swojego folderu w celu zgromadzenia wszystkich ustawień w jednym miejscu.

Więcej


NX CAM Foundation – więcej niż przeglądarka…

Styczeń 19 | kategoria: CAM, Konfiguracja, System, Wiadomości | autor: Marek Pawlus 0 Komentarzy

NX CAM Foundation to podstawowy pakiet NX CAM wyposażony w szereg funkcji z których mogą korzystać zarówno operatorzy maszyn CNC jak i np. programiści piszący postprocesory. Posiada funkcje, które znacznie wybiegają poza „przeglądarkowe” zastosowania. Opiszę tutaj najciekawsze funkcje w jakie wyposażony jest ten pakiet.

Więcej


Jak szybko przechodzić między częściami

Listopad 27 | kategoria: Konfiguracja | autor: Aen 0 Komentarzy

kiedy pracujemy na kilku różnych plikach niekoniecznie będących częściami tego samego złożenia musimy często sięgać kursorem do menu rozwijalnego i wybierać polecenie Window>More…

można tą operację skrócić umieszczając polecenie More… w menu radialnym

 

Więcej


Odczyt numeru CID (COMPOSITE)

Listopad 5 | kategoria: Konfiguracja, System, Wiadomości | autor: Marcin 0 Komentarzy

Instrukcja odczytu numeru CID dla NX10.0

Od wersji NX 10.0 program do odczytu numeru CID został usprawniony i nie wymaga wyłączania zbędnych urządzeń sieciowych.

CID jest generowany na fizycznie istniejące urządzenia. Informacja o nr CID zawiera dodatkowo MACadres karty sieciowej i nazwę.

Program do odczytu nr CID można pobrać ze strony:

http://camdivision.pl/serwis/

lub

https://download.industrysoftware.automation.siemens.com/siemens_plm_licensing/CID/wntx64/getcid.exe

Poniżej widok z wygenerowanym numerem CID z najnowszego programu

CID_NX_10

 

Instrukcja odczytu numeru CID dla NX do wersji 9.0

Przeczytaj dokładnie poniższą instrukcję (włącznie z uwagami) zanim prześlesz nam numer CID!!!

Uruchomienie programu do odczytu numeru CID

Włóż płytę z NX do napędu na tym komputerze, na którym będzie zainstalowany serwer licencji i uruchom program Odczyt numeru CID. Wykonaj zrzut ekranu i zapisz go (rys.2). Generowanie numeru CID można także uruchomić przez włączenie instalacji NX (Launch.exe) i wybranie Get composite host ID (rys.1).

NX CAD generowanie CID

Rys.1 Generowanie numeru CID.

WięcejZmiana domyślnego tła i tolerancji otwieranego pliku STP

Wrzesień 30 | kategoria: CAD, Konfiguracja | autor: Marcin 0 Komentarzy

Większość użytkowników korzystających z NX często zadaje pytanie odnośnie ustawień, które są domyślnie wczytywane podczas importowania pliku STP. Jeżeli importujemy jeden model to sprawa jest prosta, gdyż wystarczy utworzyć nowy plik (z wprowadzonymi ustawieniami), następnie do niego wczytać bryłę. Jeśli chodzi o wczytanie całego złożenia to należy dokonać zmian w szablonie importowanych części.

Proces zmian szablonu dla importowanych plików STP:

1) Przejdź do folderu C:\…..\Siemens\NX 8.5\STEP214UG\.

2) Kliknij PPM na plik step214ugnullnx85_mm.prt. Wybierz Właściwości i odznacz pole Tylko do odczytu.

NX wlasciwosci

3) Uruchom NX.

4) Otwórz plik C:\…..\Siemens\NX 8.5\STEP214UG\step214ugnullnx85_mm.prt.

5) Wprowadź zmiany i zapisz plik. Zmiany należy wprowadzić także dla szablonu C:\…..\Siemens\NX 8.5\STEP203UG\step203ugnullnx85_mm.prt.

 

ZMIANA TŁA

PreferencesBackground

NX edit background

 

ZMIANA TOLERANCJI MODELOWANIA

PreferencesModeling

NX modeling preferences

 

6) Wczytaj plik STP przez Open i sprawdź czy wprowadzone zmiany zostały zastosowane.

 

Więcej


Zmiana wyświetlania w NX 8.5

Sierpień 12 | kategoria: CAD, Konfiguracja | autor: Marcin 0 Komentarzy

Przechodząc na najnowszą wersje NX można zauważyć dwie istotne zmiany wyświetlania obiektu podczas najechania kursora na model  rys.1 a-b oraz podczas np. dodawania promieni rys.1 c-d. Możemy wyłączyć wyświetlanie postępując jak niżej.

NX wyswietlanieRys.1

 

WYŁĄCZENIE PODŚWIETLANIA BRYŁY PODCZAS SELEKCJI

1) Z górnego menu wybierz Preferences-Selection.

2) Odznacz opcję jak niżej (rys.2)

NX selection

Rys.2

 

WYŁĄCZENIE WYSZARZANIA BRYŁY PODCZAS DODAWANIA OPERACJI

1) Z górnego menu wybierz Preferences-Visualization

2) Przejdź do zakładki Emphasis i odznacz opcję jak niżej (rys.3)

NX VisualizationRys.3

Więcej


Jak zmienić ilość miejsc po przecinku wyswietlanych w szkicu?

Maj 29 | kategoria: CAD, Konfiguracja | autor: Marcin 0 Komentarzy

Domyślnie po zainstalowaniu NX i wykonaniu szkicu można zauważyć, że wpisując wymiar z dokładnością do jednej setnej, program wyświetla tylko jedno miejsce po przecinku.

Istnieją dwa sposoby zmiany ilości wyświetlanych miejsc. Zmianę można wykonać w pliku szablonu lub w ustawieniach Customer Defaults.

Najczęściej wykorzystujemy szablon więc ta metoda zostanie opisana.

1. Otwórz plik  z lokalizacji .…\Siemens\NX 8.5\UGII\templates\model-plain-1-mm-template.prt.

2. Wybierz Start-Drafting, następnie Cancel aby nie wchodzić do arkusza rysunku.

3. W ostatnim kroku wybierz z górnego menu Preferences-Annotation i zmień liczbę miejsc po przecinku jak niżej:Annotation Preferences

 

4. Zatwierdź zmiany i przejdź do środowiska modelowania.

5. Zapisz i zamknij plik.

Po utworzeniu nowej części  i przejściu do szkicu wyświetlane będą dwa miejsca po przecinku.

Więcej


Jak utworzyć macro do zmiany kolorów?

Kwiecień 29 | kategoria: CAD, Konfiguracja | autor: Marcin 0 Komentarzy

W celu przyspieszenia zmiany kolorów ścianek można utworzyć macro i podpiąć go pod ikonę.

 

Procedura tworzenia:

1. Otwórz dowolny model.

2. Z górnego menu wybierz Tools-Macro-Start Record.

3. Określ nazwę i miejsce zapisu pliku.

4.  Z górnego menu wybierz Edit Object Display.

5. Zmień filtr na Face.

NX filtr6. Następnie z górnego menu wybierz Tools-Macro-User Entry.

7. Wskaż ściankę i zatwierdź przez OK.

8. Zmień kolor i zatwierdź polencie.

9. Zakończ macro wybierając z górnego menu Tools-Macro-Stop Record.

 

Procedura Podpinania macra pod ikonę:

Podpinanie programu pod ikonę znajdziesz tutaj: www.nxcad.pl/jak-podpiac-program-pod-ikone-w-nx/

 

 Poniżej film z tworzeniem i podpinaniem macra.

Więcej


Układ ikon w NX

Kwiecień 25 | kategoria: Konfiguracja | autor: Aen 0 Komentarzy

NX na bieżąco zapamiętuje każdą zmianę w układzie pasków, narzędzi, ogólnie interfejsu. Nie trzeba tworzyć roli by zapamiętać dany układ narzędzi. Co jednak kiedy chcemy by przestał zapamiętywać zmiany w interfejsie i po każdym wczytaniu przywoływał nasz układ ikon.
 W takim wypadku należy wyłączyć zapamiętywanie zmian.

1. wybierz z menu polecenie Preferences>User Interface

2. przejdź do zakładki Layout

3. wyłącz opcję Save Layout at Exit

NX save layout

Nawet jeśli ktoś pozmieniał coś w paskach narzędzi w trakcie pracy po ponownym uruchomieniu NX zostanie przywrócony układ z chwili w której wyłączona została powyższa opcja.

oczywiście zawsze dobrze jest mimo wszystko zapisać własną rolę jednak powyższa procedura powoduje iż nie musimy jej każdorazowo przywoływać.

Więcej


Jak uruchomić NX w polskiej wersji?

Luty 7 | kategoria: Konfiguracja | autor: Aen 0 Komentarzy

W celu zmiany języka NX z angielskiego na polski najpierw należy zainstalować nakładkę z polską wersją językową, którą można ściągnąć ze strony: http://camdivision.pl/publikacje/.

Następnie trzeba dokonać zmiany w zmiennych środowiskowych systemu Windows postępując jak niżej:

Więcej


Jak odblokować ustawienia Customer Defaults na win XP?

Styczeń 3 | kategoria: Konfiguracja | autor: Marcin 1 Komentarz

Domyślnie na Windowsie XP po uruchomieniu systemu NX i wybraniu z górnego menu File→Utilities→Customer Defaults widoczna jest pozycja Read Only, co świadczy o tym, że nie można zapisać wprowadzonych zmian w ustawieniach.

Więcej


Jak zainstalować Custom Symbol

Listopad 19 | kategoria: Konfiguracja, System | autor: Aen 0 Komentarzy

Jeśli po uruchomieniu pliku Custom_Symbol-Installation.bat nie startuje instalator bibliotek wykonaj poniższe kroki.

Więcej


Jak przypisać własny skrót klawiszowy

Listopad 12 | kategoria: Konfiguracja | autor: Wojciech 0 Komentarzy

To, że nie wszystkie narzędzia posiadają przypisany skrót klawiszowy jest rzeczą oczywistą. Na szczęście NX umożliwia użytkownikowi przypisanie własnych skrótów narzędziom, które ich nie posiadają, lub zmianę istniejących.

NX

 

 

WięcejNX CAD/CAM 8.0 – polska wersja do pobrania

Październik 24 | kategoria: Konfiguracja, System, Wiadomości | autor: Marek Pawlus 0 Komentarzy

NX CAD/CAM 8.0 – polska wersja interfejsu jest do pobrania na stronie http://camdivision.pl/publikacje/ w dziale Polska wersja…

Więcej


Jak stworzyć bibliotekę częsci KRX

Październik 23 | kategoria: Konfiguracja | autor: Aen 0 Komentarzy

Jak stworzyć bibliotekę częsci KRX – najprościej

1. tworzysz plik prt. parametry w pliku noszą nazwę np a,b,c
2. wrzucasz go do katalogu w bibliotece
3. dodajesz bibliotekę w oknie Reuse Library (boczna zakladka w NX) jeśli tego wcześniej nie zrobiłeś. By dany katalog został biblioteką trzeba do niego wejść w oknie Add Library i dopiero kliknąć OK

Więcej


Jak automatycznie uaktualniać datę na rysunku płaskim?

Październik 8 | kategoria: Konfiguracja | autor: Marcin 0 Komentarzy

NX CAD. Otwórz plik szablonu i z górnego menu wybierz Tools→ExpressionsWpisz parametry jak niżej.

Więcej


Resetowanie ustawień NX (Customer Defaults)

Wrzesień 20 | kategoria: Konfiguracja | autor: Marcin 0 Komentarzy

W przypadku, gdy namieszamy w ustawieniach NX i coś zaczyna źle działać najlepiej zresetować ustawienia.

Więcej


Tworzenie własnej bazy materiałów w NX

Wrzesień 18 | kategoria: Konfiguracja | autor: Marcin 1 Komentarz

Bazę materiałów NX można edytować na kilka sposobów. Najprostszy z nich to podmiana domyślnego pliku

Więcej


Zmiana wyświetlania drzewa Part Navigator

Sierpień 2 | kategoria: Konfiguracja | autor: Marcin 0 Komentarzy

Domyślenie po zainstalowaniu NX drzewo operacji jest wyświetlane w postaci cech utworzonych kolejno po sobie.

Więcej


NX brak polskich liter w spolszczeniu

Sierpień 1 | kategoria: Konfiguracja, System | autor: Aen 0 Komentarzy

Po wgraniu spolszczenia czasem zamiast polskich liter z ogonkami wyświetlane są kwadraty…

Więcej


NX License Error

Czerwiec 18 | kategoria: Konfiguracja | autor: Aen 0 Komentarzy

Co zrobić kiedy pojawia się takie okno.

Więcej


NX – Konfiguracja podręcznego menu

Czerwiec 14 | kategoria: Konfiguracja | autor: Marcin 0 Komentarzy

Podręczne menu wywołuje się przez przytrzymanie PPM na pustym polu w oknie graficznym. Domyślnie w NX7.5 na menu radialnym znajduje się siedem ikon jak niżej.

Więcej


Konfiguracja drukarki dla polecenia PLOT

Czerwiec 5 | kategoria: CAD, Konfiguracja | autor: Marcin 0 Komentarzy

Konfiguracja drukarki  odbywa się w trzech etapach. W pierwszej kolejności definiowany jest folder, w którym będą zapisywane ustawienia, następnie ustala się ścieżkę dostępu do tego folderu i dodaje nowe drukarki.

Więcej


Jak podpiąć program pod ikonę w NX?

Maj 27 | kategoria: Konfiguracja | autor: Marcin 1 Komentarz

Mając do dyspozycji programem działający w środowisku NX można go podpiąć pod nową ikonę.

Więcej


Pomiar masy w NX

Maj 25 | kategoria: CAD, Konfiguracja | autor: Aen 2 komentarze

Automatyczny pomiar masy 🙂 Do wykorzystania na rysunku wykonawczym lub part list na rysunku złożeniowym. Przeczytaj raz zanim zaczniesz coś robić. Skrypt napisany przeze mnie w VB.

Więcej


Instalacja bibliotek części znormalizowanych

Maj 8 | kategoria: Konfiguracja | autor: Marcin 4 komentarze

Biblioteki części znormalizowanych można pobrać ze strony: http://ftp.ugs.com. Aby uzyskać dostęp do bibliotek, należy posiadać aktywne konto. W przypadku braku takiego konta, trzeba je utworzyć.

Więcej


Pomiar masy i jej wyświetlanie w tabeli złożenia

Kwiecień 4 | kategoria: CAD, Konfiguracja | autor: Marcin 5 komentarzy

W celu stworzenia atrybutu, w którym na bieżąco będzie aktualizowany pomiar masy, należy najpierw ten pomiar wykonać dla modelu (bryły).

Więcej


Konfiguracja Listy części (Parts List)

Marzec 30 | kategoria: CAD, Konfiguracja | autor: Marcin 2 komentarze

W celu utworzenia własnej listy części złożenia najlepiej zmodyfikować domyślną Parts List

Więcej


Jak dodać do modelu wlasnosci materiału w NX

Marzec 29 | kategoria: CAE, Konfiguracja | autor: Aen 1 Komentarz

Jeśli masz właściwości materiału to możesz je przypisać do części wykorzystując polecenie menu.

Więcej


Jak zmienić wymiary w szkicu żeby pokazywało tylko wartość

Marzec 21 | kategoria: CAD, Konfiguracja | autor: Aen 1 Komentarz

Zamiast np p0=58,0 w szkicu można było zobaczyć tylko 58,0
Menu: Preferences>Sketch

Więcej


Zmiana rodzielczości jpg z NX

Luty 8 | kategoria: Konfiguracja | autor: Aen 0 Komentarzy

Zmiana rozdzielczości nie poprawi jakości. trzeba zwiększyć DPI. jak to robimy?

Więcej


UDE zdarzenia na początku i na końcu ścieżki

Luty 8 | kategoria: CAM, Konfiguracja | autor: Aen 0 Komentarzy

Jak w szybki sposób korzystać ze zdarzeń na początku i końcu ścieżki.
Zdarzeń na początku i na końcu ścieżki (nazywanych też UDE – User Defined Events) używamy najczęściej aby mieć wpływ na pracę obrabiarki w zakresie: włączania i wyłączania chłodziwa, wymiany palet, kontroli złamania bądź zużycia narzędzia lub blokowania poszczególnych osi. Krótko mówiąc, na te elementy, na które nie mamy wpływu programując „ścieżki narzędzia”.

Więcej


Jak wypożyczyć licencję

Luty 6 | kategoria: Konfiguracja, System | autor: Aen 3 komentarze

Komputer na który chcemy wypożyczyć licencję musi być widoczny w sieci lokalnej. I oczywiście z zainstalowanym już NX. Co dalej?

Więcej


Jak zaznaczyć tylko widoczne ścianki

Styczeń 23 | kategoria: CAD, Konfiguracja | autor: Aen 0 Komentarzy

Na pasku filtrów (selection bar) ustawić widoczną ikonę Allow Multi-select of Hidden Faces

Więcej


Jak zaimportować DXF do draftingu

Styczeń 18 | kategoria: CAD, Konfiguracja | autor: Aen 0 Komentarzy

Na początek kilka słów wyjaśnienia.  Autocad jest podobny (jeśli chodzi o podzielenie środowiska pracy) do programów CAD 3D. Ma środowisko do modelowania tzw. tryb modelu (w NX – modelowanie) gdzie powinno się tylko rysować a nie wymiarować i środowisko do robienia rysunków 2D w którym się tylko wymiaruje nie rysuje tzw. tryb papieru (w NX – dokumentacja). 90% ludzi nie robi tak i wymiaruje w trybie modelu czyli tworzy rysunek i jednocześnie wymiaruje w trybie modelu autocad.

Więcej


Jak zrobić własną formatkę w NX

Styczeń 18 | kategoria: CAD, Konfiguracja | autor: Aen 9 komentarzy

(przeczytaj uwagę na końcu – zmiany w NX8 i NX9)
Proszę odszukac katalog ugii\templates (tam gdzie zainstalowany jest NX). W katalogu tym są pliki z rozszerzeniem  .prt z szablonami jeśli tworzysz dokumentację 2D w pliku z modelem interesują cię pliki o nazwach

Więcej


NX – Jak zmienić ustawienia rysunku?

Styczeń 9 | kategoria: Konfiguracja, System | autor: Aen 2 komentarze

W Customer Defaults (Ustawienia użytkownika) ustawienia draftingu dotyczą tylko plików które dopiero powstaną. Czyli tylko tych które utworzysz za pomocą polecenia menu Plik>Nowy>blank. Jeśli korzystasz z szablonów to mają one w sobie zapisane ustawienie draftingu (to są istniejące pliki) dlatego zmiana w customer default nic nie da.

Więcej


Nie widzę wszystkich poleceń w Modelingu

Listopad 16 | kategoria: Konfiguracja | autor: Aen 0 Komentarzy

NX po zainstalowaniu wyświetla interfejs w roli Essential. W tej roli są widoczne tylko podstawowe zestawy poleceń. Dlatego zawsze po pierwszym uruchomieniu NX dobrym pomysłem jest otworzyć okno Roles z Resource bar i z grupy System Defaults kliknąć na rolę Advanced with full menus.

Więcej


Wizard do analizy wytrzymalosciowej w NX

Listopad 14 | kategoria: CAE, Konfiguracja | autor: Aen 2 komentarze

 Licencje CAD zawierają prostego wizarda do analizy wytrzymałościowej. Pozwala on wykonać analizę statyczną pojedynczej bryły. W założeniu narzędzie to ma pomagać w sprawdzeniu poprawności konstrukcji na początkowym etapie projektowania części.

Więcej


NX nie otwiera pliku PRT po dwukrotnym kliknięciu na plik PRT w Windows

Listopad 10 | kategoria: Konfiguracja | autor: Aen 0 Komentarzy

W systemie Windows ustawienie w panelu sterowania w opcjach folderów skojarzenia pliku PRT z programem NX nie rozwiąże problemu. Należy użyć odpowiedniej składni polecenia.

Więcej


NX i katalog tymczasowy

Listopad 3 | kategoria: Konfiguracja | autor: Aen 0 Komentarzy

Przy każdym uruchomieniu NX tworzy w katalogu tymczasowym plik z rozszerzeniem ‚syslog’. Zapisywane są w nim wszystkie działania w systemie od momentu wydania polecenia uruchomienia aplikacji.

Więcej


Zapora Windows i licencja pływająca NX

Listopad 2 | kategoria: Konfiguracja | autor: Aen 1 Komentarz

Jak udostępnić licencję NX przez zaporę systemu windows bez jej wyłączania?

Więcej


Uruchomienie serwera licencji NX na Windowsach

Październik 24 | kategoria: Konfiguracja, System | autor: Aen 0 Komentarzy

Lub podmiana pliku licencji NX – jeśli używamy LMTOOLS jako serwera licencji

Więcej