Kopiowanie i wklejanie ścianek


NX umożliwia kopiowanie ścianek i wykorzystanie ich w innym modelu. Poniżej przedstawiony został przykład kopiowania  i wklejania ścianek.

 

 

W celu skopiowania ścianek otwórz część i w filtrze wybierz Face.

NX CAD

 

Zaznacz ścianki jak niżej i wybierz kombinację klawiszy Ctrl+C (kopiuj).

NX CAD

Otwórz plik, do którego chcesz skopiować ścianki.

Wybierz kombinacje klawiszy Ctrl+V (wklej). Do pliku zostaną wklejone ścianki jako jeden obiekt.

Przesuń wklejony obiekt w odpowiednie miejsce poleceniem Edit→Move Object.

NX CADZ górnego menu wybierz polecenie: Insert→Synchronous Modeling→Reuse→Paste Face.

Jako Target zaznacz bryłę, do której będą wklejane ścianki. Następnie przejdź do grupy Tool i wskaż obiekt do wklejenia. W polu Past Option ustaw Add.

Można zauważyć, że wklejane ścianki nie muszą przylegać do obiektu. Program sam dociąga i przycina ścianki. W tym przypadku nastąpiła adaptacja promienia.

NX CAD

 

Poniżej przedstawiony został film z kopiowaniem i wklejaniem ścianek.
Zostaw Komentarz


Wpisz wynik *